Europoslanci upozornili na rastúcu hrozbu antimikrobiálnej rezistencie

Európsky parlament vyzval dnes na urgentné opatrenia na boj proti antimikrobiálnej rezistencii, vrátane podpory pre výskum nových liekov a obozretnejšie využívanie už dostupných prípravkov.

Dôvodom je skutočnosť, že baktérie rezistentné voči antimikrobiálnym liekom sú v EÚ, na Islande a v Nórsku zodpovedné za 25.000 úmrtí ročne.

Europoslanci v uznesení prijatom počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu upozornili, že neriešenie akútnej hrozby rastúcej rezistencie by mohlo viesť k návratu do obdobia pred objavením antibiotík.

V snahe spomaliť rast rezistencie na antimikrobiálne lieky poslanci vyzvali na prijatie pravidiel pre ich obozretnú aplikáciu s cieľom znížiť ich neprimerané použitie pri liečbe ľudí, vo veterinárnej medicíne, v živočíšnej výrobe a v akvakultúre.

"Počet odolných baktérii v Európe prudko rastie. Baktérie nepoznajú hranice a ich odolnosť je hrozbou pre celú EÚ. V prvom rade sa preto musíme zamerať na obmedzenie využívania antimikrobiálnych látok pri liečbe ľudí a zvierat," uviedla počas rozpravy autorka tohto uznesenia, dánska poslankyňa Anna Rosbachová. Podľa nej je potrebné prijať rázne opatrenia už v súčasnosti.

S cieľom obmedziť nadmerné užívanie antibiotík by sa medicína mala zamerať na prevenciu namiesto profylaktického využívania antimikrobiálnych látok, uvádza sa v uznesení EP. Väčšiu pozornosť je potrebné venovať hygiene, najmä v citlivých prostrediach zdravotníckych zariadení, ale aj lepšej starostlivosti o zvieratá s cieľom predchádzať ochoreniam.

Podľa europoslancov by antibiotiká nemali byť dostupné bez predpisu v žiadnom členskom štáte EÚ.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: