Zdravotné odvody z dividend sa zvýšia

Z dividend sa bude od budúceho roka platiť vyšší zdravotný odvod. Sadzba sa totiž zvýši zo súčasných desať percent na 14 percent z vymeriavacieho základu. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení, ktorú dnes podpísal prezident SR Ivan Gašparovič. Vymeriavací základ má byť maximálne 120-násobok priemernej mzdy. Táto suma sa nebude zaratúvať do celkových príjmov.

Návrh zákona má reagovať na potrebu konsolidácie verejných financií a celkové zníženie deficitu verejných financií. Koľko peňazí toto opatrenie prinesie, podľa ministerstva zdravotníctva nie je možné dopredu vyčísliť.

Právna norma zároveň zužuje okruh poistencov, za ktorých zdravotná poisťovňa nemusí vykonať ročné zúčtovanie poistného. V dôsledku toho bude poisťovňa robiť ročné zúčtovanie poistného aj za zamestnancov, ktorí majú viacero zamestnaneckých pomerov, z ktorých odvádzajú preddavky z maximálneho vymeriavacieho základu. Rovnakú povinnosť bude mať aj v prípade samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré uhrádzajú vyššie preddavky na poistné a pritom majú nižší vymeriavací základ.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia si samy nebudú musieť robiť ani osoby, ktoré boli časť roka v zahraničí a časť roka na Slovensku ako zamestnanci, ktorí majú viacero zamestnaneckých pomerov, z ktorých odvádzajú preddavky z maximálneho vymeriavacieho základu.

Do zákona sa dostal aj pozmeňujúci návrh, ktorý odstraňuje duplicitné platenie zdravotného poistného štátom za ľudí evidovaných na úradoch práce, ktorí budú po novom platiť odvody z práce na dohodu. Za tých, ktorí si takto ročne neprivyrobia viac ako 15-násobok životného minima, čo bude v roku 2013 suma 2918,7 eura, bude zdravotné poistenie platiť aj štát. Takýchto ľudí sa bude ale takisto dotýkať platenie zdravotných odvodov z práce na dohodu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: