Bolesti chrbtice

Bolesti chrbtice
Zdroj: bigstockphoto.com

Bolesti v oblasti chrbtice, v rôznych častiach pohybového systému a končatinových klbov sú najčastejšími bolesťami, ktoré sužujú ľudí. Stále stúpa počet postihnutých, ale je veľmi závažné, že sú postihované čoraz mladšie vekové  skupiny. V určitom životnom období postihujú bolesti chrbta takmer každého. Stav našej chrbtice ovplyvňuje viacero faktorov, okrem iného aj spôsob, ako chodíme, sedíme, aké máme zamestnanie, ale aj stravovacie návyky, pohybové aktivity, či stresy. V poslednej dobe prevládajú  skôr sedavé zamestnania. Všetci sedíme a pracujeme s počítačmi, 5-8-12 hodín denne. Prídeme domov a opäť sedíme, relaxujeme hlavne pri televízore v pololeže, čím  si vypestovávame  svalovú dysbalanciu. Dnes už vieme, že nesprávnym dlhodobým zaťažovaním napr. v sede sa svaly zabezpečujúce túto pozíciu skracujú. Na druhej strane svaly zabezpečujúce dynamický pohyb, ochabujú.Výsledkom je nerovnováha medzi skupinami svalov, ktorá sa prejaví nesprávnym postavením jednotlivých častí pohybového aparátu, čo môže mať za následok bolesť.

Bolesť chrbta môže byť  niekedy drobný, niekoľko dní trvajúci problém, ale niekedy aj závažné ochorenie, ktoré človeku strpčuje  život celé mesiace a roky. Príčinou bolesti býva zranenie, svalová slabosť, svalová dysbalancia, neopatrné cvičenie alebo dvíhanie bremien, nešikovný pohyb, či pád, ale aj nesprávne  držanie tela, nedostatok pohybu, sedavé zamestnanie, dlhodobé sedenie  v nesprávnej polohe. Bolesti sa môžu zvýrazniť aj pri gravidite, či nadváhe. Menej často sú bolesti chrbta príznakom iného ochorenia, napríklad ochorenia obličiek, močových ciest, maternice, srdca..

Čo je to chrbtica?

Skladá sa z 35 stavcov, ktoré sú navzájom pospájané kĺbmi, väzmi a svalmi. Stavce sú schopné nielen udržať stabilitu celého tela za pomoci týchto štruktúr, ale zároveň sú voči sebe aj dostatočne pohyblivé, takže umožňujú zrealizovať požadovaný pohyb. Jeden stavec sa voči susednému pohybuje na medzistavcovej platničke vždy len o malý stupeň. V strede medzistavcovej platničky sa nachádza rôsolovité jadro a okolo neho väzivové prstence, ktoré sú dostatočne pevné a zároveň elastické. Z oblúkov jednostlivých stavcov je vytvorený miechový kanál v ktorom je umiestnená miecha, ktorá je centrom pre jednoduché pohybové činnosti, preto do nej prichádzajú a potom z nej vychádzajú informácie cez korene, ktoré smerujú k jednotlivým svalom, vnútorným orgánom, koži a iným štruktúram. Miecha je dráhami napojená na mozog, smerom do centra a nervami smerom k výkonným orgánom a receptorom.

Pohyblivých stavcov je 24, keď sa však jednotlivé malé pohyby zrátajú, výsledom je pomerne veľký pohybový rozsah. Chrbtica je z bočného pohľadu viacnásobne zakrivená, čo niekoľkonásobne zlepšuje jej stabilitu. Zakrivenia  však musia byť primerané, menšie či väčšie zakrivenia môžu spôsobovať problémy.

Chrbtica slúži ako:

 • opora vzpriameného stoja,
 • ochrana miechy a nervov,nervových koreňov,
 • hlavná časť osového podpornopohybového aparátu,
 • orgán hlbokej citlivosti/stoj,poloha  a pohyb v priestore

V prvom rade si musíme uvedomiť  príčiny  vzniku bolesti, ktorá je vlastne obranným mechanizmom organizmu.

Bolesti môžu byť dôsledkom postihnutia ktorejkoľvek  štruktúry tvoriacej anatomickú stavbu chrbtice. Často ich spôsobuje kombinácia viacerých faktorov, napríklad:

 • Presilenie svalov a väzív.
 • Poškodenie klbnych plôšok.
 • Krčovité stiahnutie svalov, ktoré vzniká ako obranná reakcia na znehybnení chrbtice po poranení, presilení alebo otrase. Svaly okolo postihnutého miesta stuhnú a bránia pohybu.
 • Vysunutie medzistavcovej platničky. Bolesť vzniká vysunutím mäkkého stredu chrupkovitej platničky, ktorý stláča nerv, alebo dráždi priľahlé tkanivá. Medzistavcové platničky vekom vysychajú, strácajú pružnosť  a stávajú sa zraniteľnejšími.
 • Osteoartroza – je jedna s najčastejších príčin bolestí chrbta u ľudí nad 50 rokov.
 • Osteoporoza, oslabuje stavce, takže sa ľahšie lámu alebo drvia.
 • Zúženie miechového kanála, ktoré môže stláčať miechu a z nej vychádzajúce nervové vlákna.

Autor článku: MUDr. Dana Nováková

Dátum zverejnenia: