K. Kafková: Schválený rozpočet na budúci rok nebude zdravotníctvu stačiť

Vláda SR bude musieť na budúci rok hľadať mimoriadne zdroje pre zdravotníctvo, alebo v ňom krátiť výkony. Schválený rozpočet pre zdravotníctvo na rok 2013 totiž vychádza z nereálnych predpokladov a neberie do úvahy skutočnú a akútnu situáciu v zdravotníctve. V tlačovom vyhlásení to dnes uviedla prezidentka Združenia zdravotných poisťovní (ZZP) Katarína Kafková.

Najmä príjmová stránka rozpočtu nebude podľa Združenia zdravotných poisťovní (ZZP) naplnená tak, ako ju schválili poslanci. "Nemocnice, lekári a celý systém budú v dôsledku toho čeliť buď kráteniu výkonov, alebo vláda bude musieť hľadať v budúcom roku mimoriadnu rezervu na prefinancovanie výpadku príjmov v tejto kapitole," dodáva Kafková.

Hlavný problém vidí ZZP na strane príjmov, hoci rozpočet predpokladá, že poistné za poistencov štátu a od ekonomicky aktívnych osôb sa budúci rok zvýšia o 3,32 percenta, teda o 130 miliónov Eur. Toto očakávanie vychádza z predpokladu, že počet poistencov štátu klesne v ďalšom roku o 200 000, zo súčasných 3 350 000 na 3 150 000. Uvedený pokles by mal priniesť nové pravidlá pre platenie daní a odvodov pre dohodárov, ktoré podľa vlády prinesú od časti dohodárov, v súčasnosti oslobodených od odvodov, príjmy aj pre zdravotné poisťovne. "Takáto matematika je odtrhnutá od reality, podobne ako boli vládne očakávania z výberu daní. Ak by sme sa jej mali pridŕžať, tiež nesmieme počítať s nárastom nezamestnanosti v nadchádzajúcich rokoch, čo je vzhľadom na hospodársky vývoj len zbožné prianie," tvrdí Kafková.

Negatívny dopad na verejné financie očakáva ZZP aj v nastavení liekovej politiky, v súvislosti s novým systémom zliav v lekárňach a novou kategorizáciou liekov. "Doterajšie vernostné systémy podmieňovali zľavu pre pacienta poskytnutím polovice z danej sumy aj poisťovniam. Po novom už do poisťovní nepôjdu z lekární žiadne zdroje a tieto budú v systéme chýbať. Rovnako ministerstvo nekvantifikovalo dopad novej kategorizácie na výdavky poisťovní," približuje K. Kafková. Všeobecná zdravotná poisťovňa napríklad predpokladá výpadok v príjmoch až do výšky dvoch miliónov eur.

ZZP upozorňuje, že vláda v schválenom rozpočte nevyčlenila žiadne zdroje ani na prípadné mimoriadne a krízové situácie. Nie je teda pokrytých 50 miliónov eur, o ktoré by, podobne ako tento rok, mal rásť dlh zdravotníckych zariadení. "Na sanáciu nemocníc pravdepodobne pôjdu prostriedky priamo zo štátnej kasy, a teda rovno z vreciek daňových poplatníkov," dodáva Kafková.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: