Onkologických pacientov trápia viaceré problémy, diskutovali o nich na fóre

Onkologických pacientov trápia mnohé problémy, Liga proti rakovine (LPR) preto zorganizovala III. Fórum onkologických pacientov, aby sa vytvoril priestor na osobný dialóg medzi pacientmi, lekármi a zástupcami zdravotníckych i štátnych inštitúcií. V rámci fóra diskutuje v Bratislave vyše 200 onkologických pacientov s odborníkmi na aktuálne témy s úmyslom nájsť možnosti vedúce k zlepšeniu rôznych aspektov ich postavenia.

V rámci dnešných diskusií sa podľa Martiny Myjavcovej-Slušnej z LPR ukázalo, že pacientov trápi napríklad nedostatočná kompenzácia pomôcok či neudeľovanie parkovacích preukazov. Nespokojní sú aj s nízkymi dávkami v hmotnej núdzi, pre ktoré sa niektorí pacienti zadlžujú a majú existenčné problémy. Hovorilo sa aj o preventívnych prehliadkach a potrebe skríningu ochorení, komunikácii medzi lekármi a pacientmi o diagnóze či problematike schvaľovania kúpeľnej liečby.

Fórum sa začalo dnes a potrvá do soboty 15. decembra. Výsledkom bude rezolúcia, ktorá zosumarizuje návrhy pacientov v oblasti onkológie, prevencie, zdravotnej a sociálnej politiky. Tú Liga proti rakovine zašle kompetentným zákonodarcom a aj takýmto spôsobom chce presadzovať záujmy onkologických pacientov na Slovensku.

Odkazom podujatia má byť "Spoločne môžeme veľa zlepšiť". Pripravené odborné príspevky s možnosťou následnej diskusie majú poskytnúť pacientom priestor na získanie nových informácií potrebných k riešeniu závažného zdravotného stavu, ktorý s onkologickým ochorením súvisí, a tiež posunúť názor a požiadavky pacientov k zodpovedným zákonodarcom. Záštitu nad podujatím prebrali Európska asociácia Líg proti rakovine v Bruseli, Slovenská lekárska spoločnosť a Slovenská onkologická spoločnosť.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: