Zdravotné poisťovne vrátia na doplatkoch za lieky vyše 310.000 eur

Vracanie doplatkov za tretí štvrťrok sa dotkne 17.689 zdravotne postihnutých a dôchodcov. Zdravotné poisťovne by im v rámci ochranného limitu na doplatky za lieky mali vrátiť 311.129 eur. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytli zdravotné poisťovne. Poistenci dostanú peniaze automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať.

Všeobecná zdravotná poisťovňa vráti 13.432 poistencom sumu 237.588 eur. Podľa svojej hovorkyne Dany Gašparíkovej začne peniaze poistencom posielať od 20. decembra. "Zdravotná poisťovňa má do 90 kalendárnych dní od skončenia daného štvrťroka automaticky zaslať príslušnú sumu poistencovi priamo na bankový účet alebo poštovou poukážkou na adresu, ktorú má nahlásenú," vysvetlila hovorkyňa VšZP Dana Gašparíková.

Zdravotná poisťovňa Dôvera posielala poistencom naspäť doplatky minulý týždeň. Išlo o sumu 58.777 eur, ktoré šli 3407 poistencom. "Najväčšiu čiastku sme odoslali poistencovi zdravotne postihnutému, 268 eur," priblížila PR špecialistka poisťovne Monika Šimunová.

Union zdravotná poisťovňa začala s vyplácaním doplatkov dnes. Nárok na úhradu vznikol 850 jej poistencom, vráti im 14.764 eur. "Poistencov, ktorým vznikol nárok na úhradu preplatkov za lieky, písomne informujeme o konkrétnej výške úhrady, nemusia do poisťovne nahlasovať žiadne údaje ani predkladať žiadne doklady, preplatky za lieky dostanú automaticky na účet alebo poštovou poukážkou," pripomenul riaditeľ úseku revíznych a zdravotných činností Union ZP Martin Vochyan.

Zdravotné poisťovne vracajú peniaze v rámci ochranného limitu šiestykrát. Podľa novely zákona platnej od apríla 2011 vzniká poistencovi nárok na vrátenie doplatku vtedy, ak za štvrťrok prekročí limit, 45 eur v prípade starobného dôchodcu a 30 eur v prípade zdravotne ťažko postihnutej osoby, o viac ako tri eurá. Nižšie sumy sa pripočítajú do nasledujúceho kvartálu. Počet liekov, na ktoré sa limit vzťahuje, sa od decembra 2011 rozšíril. Sú tak do neho zakotvené všetky lieky, ktorých úhradu čiastočne hradí poisťovňa.

Informácia o doplatku za najlacnejší náhradný liek je uvedená v opatrení Ministerstva zdravotníctva SR, to je k nahliadnutiu v každej verejnej lekárni. Lepšej orientácii občanov v tejto problematike môže prispieť aj lieková kalkulačka, ktorú možno nájsť na webovej stránke ministerstva.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: