Sprísnená protitabaková smernica nie je krížovou výpravou proti fajčiarom

Komisár EÚ zodpovedný za zdravie a spotrebiteľskú politiku Tonio Borg dnes oznámil, že po dlhoročných prípravách Európska komisia prijala návrh na revíziu smernice o tabakových výrobkoch. Nový zákon - ak ho odsúhlasí Európsky parlament a Rada ministrov - by mal vstúpiť do platnosti v rokoch 2015-2016.

"To, čo navrhujeme, nie je žiadna dogma. Ani krížová výprava proti fajčiarom," povedal komisár Borg pred novinármi po predstavení novej smernice. A dodal, že sa mu podarilo odovzdať návrh smernice o šesť týždňov skôr, ako bolo plánované. Vyjadril pritom nádej, že sa po nasledujúcich niekoľkomesačných debatách v Európskom parlamente a v Rade ministrov podarí sprísnenú smernicu zaviesť do praxe.

Navrhovaný právny predpis obsahuje nové, posilnené ustanovenia o tom, ako sa tabakové výrobky môžu vyrábať, prezentovať a predávať. Zakazuje sa používanie cigariet, tabaku na šúľanie a bezdymových tabakových výrobkov s charakteristickou príchuťou a zavádza sa povinné používanie veľkých obrazových zdravotných výstrah na cigaretách a tabaku na šúľanie.

Škatuľky budú obsahovať kombinovanú zdravotnú výstrahu pozostávajúcu z obrázku aj textu, ktorá zaberá 75 percent prednej a zadnej strany balenia, a nesmú sa na nich nachádzať reklamné prvky.

Všetky balenia cigariet a tabaku na šúľanie budú mať informácie na bočnej strane balíčka o tom, že tabakový dym obsahuje viac ako 70 látok spôsobujúcich rakovinu.

Členské štáty majú v riadne odôvodnených prípadoch naďalej možnosť rozhodnúť sa, či stanovia neutrálne "celobalíčkové" balenie, ako to už platí napríklad v Austrálii.

Touto smernicou sa upravuje aj cezhraničný internetový predaj a stanovujú sa technické aspekty boja proti nezákonnému obchodu.

Okrem toho sa navrhujú opatrenia pre výrobky, ktorých sa regulácia doteraz netýkala, ako sú elektronické cigarety a rastlinné výrobky na fajčenie. Na žuvací a šnupavý tabak sa budú vzťahovať osobitné pravidlá týkajúce sa označovania a zložiek. Existujúci zákaz tabaku na vnútorné použitie (snus) zostane zachovaný.

"Čísla hovoria samy za seba. Tabak zabíja polovicu svojich konzumentov a je vysoko návykový. Keďže 70 percent fajčiarov začína fajčiť pred dosiahnutím veku 18 rokov, cieľom dnešného návrhu je znížiť atraktívnosť tabakových výrobkov a konzumácie tabaku a tak odradiť mladých ľudí od toho, aby začali fajčiť," povedal Borg.

Borg pripomenul, že podľa dostupných štatistík v EÚ každý rok zomiera okolo 700.000 ľudí v tvorivom veku (mesto veľkosti Frankfurtu či Palerma) na následky fajčenia, čo v prepočte na liečebné náklady predstavuje vynaložených 25 miliárd eur a odhadom stratu okolo 8 miliárd eur, keďže tabak zabíja aj ľudí zapojených do tvorivého a výrobného procesu.

Komisár zároveň zdôraznil, že spotrebitelia nesmú byť klamaní a tabakové výrobky by mali vyzerať a chutiť ako tabakové výrobky. Týmto návrhom sa podľa neho zabezpečí, aby sa atraktívne balenia a arómy nepoužívali ako marketingová stratégia.

Súčasná smernica o tabakových výrobkoch bola prijatá v roku 2001. Odvtedy sa zmenila situácia v oblasti vedy, na trhoch a na medzinárodnej úrovni. K dispozícii sú nové dôkazy týkajúce sa aróm používaných v tabakových výrobkoch a účinnosti zdravotných výstrah. Na trhu sú nové kategórie výrobkov, ako elektronické cigarety, a nové marketingové stratégie využívajú atraktívne balenia a príchute.

Z hľadiska budúcej kontroly tabakových výrobkov EÚ plánuje zavedenie oznamovacej povinnosti pre maloobchodníkov, ktorí predávajú cez internet, a mechanizmu overovania veku, ktoré majú zabezpečiť, aby sa tabakové výrobky nepredávali deťom a mladistvým. Okrem toho sa plánuje zavedenie systému sledovania a zisťovania, ako aj bezpečnostných prvkov (hologramov), ktoré majú zabezpečiť, aby sa v EÚ predávali len výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky smernice.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: