M.Šefčovič: Revízia protitabakovej smernice má za cieľ ochranu verejného zdravia

Komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku Tonio Borg dnes predstavil návrh revidovanej protitabakovej smernice EÚ. Podľa podpredsedu Európskej komisie (EK) Maroša Šefčoviča, ktorý sa niekoľko týždňov touto smernicou zaoberal, návrh komisie vychádza zo základného princípu EÚ zameraného na ochranu verejného zdravia.

Zákaz tenkých a ultratenkých cigariet, zrušenie aromatických prísad a výrazné zväčšenie výstražnej plochy na balíčkoch cigariet, sú hlavnými znakmi sprísnenej protitabakovej smernice, ktorú dnes prijala Európska komisia.

"Komisia vychádza zo základného princípu, a to je ochrana verejného zdravia. Sedemstotisíc ľudí každý rok v Európe umiera kvôli následkom fajčenia, aktívneho či pasívneho. Zdravotnícke systémy vynakladajú miliardy na to, aby sa s chorobami, ktoré spôsobuje fajčenie, vyrovnali," uviedol Šefčovič.

Slovenský eurokomisár dodal, že to boli hlavné dôvody, prečo bolo potrebné pristúpiť k revízii smernici o tabakových výrobkoch.

Podľa jeho slov to, čo sa nakoniec v smernici odrazí, bude zmena balíčkovania cigariet, kde až 75 percent plochy by mali dostať textové a obrazové varovania o škodlivosti fajčenia na ľudské zdravie. Zároveň by sa malo zamedziť možnosti dochucovania cigariet a šúľacích cigariet jednotlivými príchuťami ako sú čokoládové, jahodové, vanilkové alebo mentolové, a to z dôvodu, že tieto príchute robia cigarety príťažlivejšími hlavne pre mladých ľudí vo veku od 16 do 20 rokov, kde je najväčšia pravdepodobnosť, že sa mladí ľudia môžu stať závislými od cigariet na celý život.

Rovnaký princíp platí aj voči tenkým cigaretám a tým, so zavádzajúcim označením "light".

Na otázku TASR, či komisia zobrala do úvahy upozornenia a obavy členských štátov ohľadom možných negatívnych dopadov sprísnenej tabakovej smernice, slovenský eurokomisár uviedol, že EK veľmi citlivo reaguje na množstvo podnetov, ktoré dostáva nielen od jednotlivých členských štátov, ale aj od podnikateľských združení a ktoré sa týkajú obáv zo zvýšenej miery pašovania a uľahčenia falšovania cigariet.

Viaceré slovenské štátne orgány (Ministerstvo financií, Ministerstvo hospodárstva, Poradný výbor na kontrolu tabaku SR pri Úrade verejného zdravotníctva) tiež vyjadrili obavy nad niektorými návrhmi pripravovanej revízie smernice o tabakových výrobkoch, najmä v súvislosti so štandardizáciou tabakových výrobkov a zavedením generických balení.

Šefčovič uviedol, že kolégiu komisárov tlmočil obavy slovenských orgánov týkajúce sa falšovania a pašovania a pripomenul, že v revidovanej smernici by nemali chýbať opatrenia, ktoré tomu zabránia.

"Na tieto obavy sa bude Európska komisia snažiť reagovať tým, že sa výrazne posilnia možnosti kontroly, zavedú sa nové spôsoby kolkovania prostredníctvom holografických kolkov a tiež elektronických známok, ktoré by mali pomôcť vystopovať, odkiaľ sa jednotlivý balík cigariet na trh dostal," odpovedal Šefčovič.

V tejto súvislosti je podľa neho tiež dôležitý záväzok eurokomisára pre daňovú politiku Algirdasa Šemetu, ktorý počas dnešného kolégia komisárov uviedol, že pripravuje Akčný plán pre východné hranice EÚ, ktoré sú najviac vystavené pašovaniu nelegálnych cigariet. Tento Akčný plán by mal byť známy už začiatkom roku 2013.

Slovenský eurokomisár pripomenul, že na druhej strane EK očakáva kvalitnú spoluprácu od obchodných zväzov a samotných obchodníkov pri aktívnom odhaľovaní pašovania alebo falšovania cigariet.

Revidovaná smernica o tabakových výrobkoch ešte musí prejsť schvaľovacím procesom v Európskom parlamente a súhlasiť s ňou musí aj väčšina členských štátov EÚ. V prípade ich súhlasu tento zákon začne platiť v roku 2015 alebo 2016. Šefčovič upozornil, že je snaha, aby túto smernica bola schválená ešte za súčasnej podoby Európskeho parlamentu, pred eurovoľbami v roku 2014.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: