korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Pri výučbe medikov a lekárov pomôže umelý pacient

Pri výučbe medikov a lekárov pomôže umelý pacient – špičkový simulátor, ktorý zakúpila lekárska fakulta UPJŠ pre potreby I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Lekárska fakulta UPJŠ nedávno zakúpila pre I. kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny špeciálnu výučbovú pomôcku na výučbu medikov i lekárov za viac než 40-tisíc eur. Jedná sa o simulátor rôznych porúch zdravia u pacienta vo forme dokonalej figuríny riadenej počítačom, ktorá je napojená na pacientsky monitor. Ten zobrazuje parametre vitálnych funkcií ako EKG, krivku krvného tlaku, rýchlosť dýchania, saturáciu hemoglobínu kyslíkom a mnoho ďalších parametrov, ktoré sa sledujú u kriticky chorých.

V týchto dňoch sa uskutočnilo na I. KAIM zaškolenie odborných asistentov, ktorí budú so simulátorom pracovať a trénovať na ňom budúcich odborníkov. Počas trojdňového školenia sa oboznámili s technickými možnosťami, schopnosťami simulátora i variabilitou rôznych klinických situácií.

„Simulátor umožňuje navodiť všetky situácie, s ktorými sa môže študent alebo lekár v praxi stretnúť na operačnej sále, na pracoviskách intenzívnej alebo urgentnej medicíny a natrénovať správne diagnostické a liečebné postupy.

Softvér má mnohé situácie preddefinované, no je tiež možné vytvárať množstvo individuálnych okolností – simulovať u pacienta šok, poruchy dýchania, zastavenie krvného obehu, krvácanie, pneumotorax, anafylaktickú reakciu. Aj počas postupu študenta môže inštruktor pri nácviku zmeniť situáciu, napríklad dýchanie či srdcový rytmus ’pacienta’, či pripraviť prekvapivé situácie, ktoré nútia školenca rýchlo uvažovať a hľadať príčiny zdravotného problému. Napríklad nasimulujeme zlyhávanie srdca, alergickú reakciu na liek, prípadne situáciu, že sa mu pri zastavení dýchania nedá zaviesť do dýchacích ciest intubačná trubica, takže je školenec nútený hľadať inú pomôcku na intubáciu a podobne,“ vysvetľuje prednosta I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. Podľa jeho slov je skvelé, že figurína veľmi hodnoverne pripomína človeka.

"Je to  naozaj veľmi praktická pomôcka. Fonendoskopom sa dá počúvať jej dýchanie, tlkot srdca či pohyby čriev, hmatať pulz na rôznych miestach, do dýchacích ciest je možné zaviesť intubačnú trubicu, dokonca má aj viečka a tvorí ’moč’. Dajú sa nahrať vety, ktoré má figurína hovoriť a je možné podať jej simulačne narkózu,“ hovorí doc. Firment, podľa ktorého je v urgentnej medicíne najväčší problém s diferencovanou diagnostikou, pretože viaceré diagnózy majú podobné prejavy. Lekár mnohokrát nepozná pravú príčinu zdravotných problémov pacienta a postupuje symptomaticky. Ak zistí, že má problém s dýchaním či krvným obehom, tak podporuje tieto základné životné funkcie a v priebehu toho robí ďalšiu diagnostiku a liečbu, pričom rozhodnutia musia byť neraz veľmi rýchle a na ich správnosti závisí pacientov život.

Simulátor SimMan od nórskeho výrobcu  je určený hlavne na výučbu medikov, aj keď je možné použiť ho aj pre postgraduálnu výučbu lekárov. Prvé praktické cvičenia na ňom budú mať študenti začiatkom budúceho roka. Súčasťou simulátora je aj webkamera, ktorá zaznamenáva celý postup študenta a umožní inštruktorovi následne zhodnotiť jeho správnosť. Simulátor je veľkým prínosom nielen pre študentov, ale i pacientov, pretože umožňuje natrénovať mnohé postupy na neživej figuríne, čím umožní praktickú výučbu bez záťaže pacienta.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: