Nemocnica Bánovce v roku 2012 s kvalitnejšími službami pacientom

Postúpenie v rebríčku kvality nemocníc a pôrodníc, jedinečná záchrana ľudí otrávených muchotrávkou, projekt MOST 2012, odborné semináre, odovzdanie nového artroskopu či otvorenie plastickej a estetickej chirurgie. To je len časť z udalostí roku 2012 v Nemocnici Bánovce. Investície materskej spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť v nemocnici v roku 2012 predstavovali približne 140.000 €.

V ostatnom hodnotení všeobecných nemocníc, najväčšou súkromnou zdravotnou poisťovňou, sa Nemocnica Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o. umiestnila na výbornom desiatom mieste. Postavila sa tak na čelo nemocníc regiónu. Rebríček môže byť nápomocný pre pacientov pri výbere kvalitnejšej nemocnice. Hlavnými parametrami hodnotenia boli: kvalita, efektivita a dostupnosť zdravotnej starostlivosti, služby pre pacientov a ich spokojnosť. Zámerom do budúcnosti má byť aj naďalej zvyšovanie štandardov zdravotnej starostlivosti.

„Toto umiestnenie nie je náhodné. Je výsledkom celoročného snaženia sa všetkých pracovníkov nemocnice. Cítime väčšiu motiváciu sa naďalej zlepšovať a uchádzať sa o priazeň pacientov zo širokého okolia aj v budúcnosti,“ povedala Mina Bobocká, riaditeľka Nemocnice Bánovce.

O zlepšovaní kvality služieb a starostlivosti v nemocnici nasvedčuje aj hodnotenie najlepších pôrodníc na Slovensku. V tomto roku sa Nemocnica Bánovce umiestnila celoslovensky na 7. mieste.

Záchrana ľudí vážne otrávených muchotrávkou

V auguste 2012 na Jednotke intenzívnej starostlivosti interného oddelenia zachránili dvoch mladých ľudí s veľmi závažnou otravou muchotrávkou zelenou. Hladina jedu bola oproti životu ohrozujúcej hodnote až desaťnásobne prekročená. Ide o doteraz najvyššiu nameranú hodnotu amatoxínu na Slovensku. Vďaka mimoriadne finančne náročnej protokolárnej liečbe sa zabránilo závažnému poškodeniu pečene a obličiek, bez nutnosti transplantácie či hemodialýzy.

MOST 2012

Nemocnica Bánovce bola v septembri 2012 už po druhýkrát spoluorganizátorom celoslovenského projektu MOST (Mesiac o srdcových témach). V rámci podujatia boli k dispozícii odborníci, ktorí bezplatne záujemcom poradili ohľadne rizík srdcovo-cievnych ochorení a tiež aké preventívne kroky podniknúť pre zachovanie zdravia svojho srdca. Túto príležitosť opätovne využilo okolo 150 ľudí s alarmujúcimi výsledkami. MOST 2012 v Bánovciach nad Bebravou odhalil až troch pacientov s doteraz nediagnostikovanou cukrovkou 2. typu.

Nové liečebné metódy

V máji 2012 sa v Nemocnici Bánovce uskutočnilo slávnostné odovzdanie nového artroskopického prístroja. K tomuto dňu bolo taktiež dokončené prístrojové vybavenie rehabilitačného oddelenia magnetoterapiou a terapiou plynovými injekciami. Vďaka zakúpenému operačnému artroskopickému prístroju môžu teraz lekári veľmi šetrne vyšetrovať a operovať kĺby. Pomocou niekoľkých vpichov je možné uskutočniť zložité operácie. Artroskopia bola spočiatku využívaná na liečenie kolenných kĺbov. Neskôr sa pridali ramenné a lakťové kĺby. Dnes sú týmto spôsobom ošetrované menisky, väzy, poškodené chrupavky, odstraňované voľné telieska atď

V Nemocnici Bánovce bola v júli odprezentovaná nová operačná metóda /RFITTH/ pri liečbe hemoroidálnej choroby. Nemocnica Bánovce sa tak stala prvou nemocnicou na Slovensku, ktorá používa túto operačnú metódu. Pacientom používanie tejto metódy prinieslo kratšiu hospitalizáciu, lepšiu a rýchlejšiu rekonvalescenciu.

Plastická a estetická chirurgia

V novembri sa uskutočnilo slávnostné otvorenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore plastická a estetická chirurgia. Novinku v podobe plastickej a estetickej chirurgie zaviedla nemocnica najmä na podnet pacientov. Nemocnica tak začala poskytovať zväčšovanie prsníkov certifikovanými silikónovými implantátmi, podvihnutie a zmenšovanie prsníkov, korekcie očných viečok, zväčšenie pier, face lift – napnutie tváre alebo jej častí, liposukciu – úpravu ramien a stehien, úpravu poklesnutého pozadia a iné estetické chirurgické zákroky.

Vzdelávanie a investície

Nadviazaním na úspech z minulých rokov aj v roku 2012 zorganizovala Nemocnica Bánovce dva prestížne semináre. V júni sa konal odborný seminár v spolupráci s Kardiocentrom Nitra, v októbri to bol seminár venovaný pediatrii v spolupráci s Detskou fakultnou nemocnicou v Banskej Bystrici. Tieto podujatia slúžia na výmenu skúseností a vedomostí a na zvyšovanie odbornosti zdravotníckeho personálu.

Materská spoločnosť nemocnice, Unipharma – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, prejavila okrem neustálej organizačnej podpory záujem o rozvoj prístrojového vybavenia a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Investície v nemocnici v roku 2012 predstavovali približne 140.000 €.

„Všetky tieto úspechy našej nemocnice sú najmä úspechmi všetkých jej zamestnancov, ktorým aj v mene pacientov srdečne ďakujem a prajem, aby tieto sviatočné dni, chvíle pokoja a radosti prežili v osobnej a rodinnej pohode a radosti,“ zhodnotila rok 2012 Mina Bobocká, riaditeľka Nemocnice Bánovce.

Nemocnica Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o. je nemocnicou patriacou do skupiny Unipharma – 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Unipharma vlastní nemocnicu od. 1.1.2006, až doteraz do jej rozvoja investovala viac ako 1,7 mil. Eur. Poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť obyvateľom spádovej oblasti okresu Bánovce nad Bebravou s počtom približne 40 tis. obyvateľov.

Autor článku: Nemocnica Bánovce

Dátum zverejnenia: