Pohotovostné ambulancie UNLP počas sviatkov budú v prevádzke nepretržite

Pohotovostné ambulancie počas sviatkov budú v prevádzke nepretržite. Väčšina ambulancií Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice je v prevádzke nepretržite, teda aj počas sviatkov. Pacienti môžu v prípade akýchkoľvek ťažkostí vyhľadať pomoc našich chirurgov, úrazových chirurgov, internistov a ďalších odborníkov.

Dôležité kontakty:

ambulancia Kliniky úrazovej chirurgie
II. pavilón na Rastislavovej 43
kontakt: 055/ 615 2315

Interná ambulancia Centrálneho prijímacieho oddelenia
VI. pavilón na Rastislavovej 43
kontakt: 055/ 615 2253

Lekárska služba prvej pomoci Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
V. pavilón na Rastislavovej 43
kontakt: 055/ 615 2833

ambulancia maxiolofaciálnej chirurgie
V. pavilón na Rastislavovej 43
kontakt: 055/ 615 2820

Oddelenie urgentného príjmu – interná ambulancia
prízemie monobloku, Trieda SNP č. 1
kontakt: 055/ 640 3118

Oddelenie urgentného príjmu – traumatologická ambulancia
prízemie monobloku, Trieda SNP č. 1
kontakt: 055/ 640 3129

Oddelenie urgentného príjmu – chirurgická ambulancia
prízemie monobloku, Trieda SNP č. 1
kontakt: 055/ 640 3112, 13

Oddelenie urgentného príjmu – recepcia
prízemie monobloku, Trieda SNP č. 1
kontakt: 055/ 640 3392

Ďalšie kontakty:
telefónna ústredňa - Rastislavova 43:   055/ 615 3111
telefónna ústredňa - Trieda SNP 1:   055/ 640 2111
Linka dôvery: 055/ 622 23 23 – v prevádzke nonstop
Linka nádeje: 055/ 644 11 55 – v prevádzke nonstop

Autor článku: Mgr. Ladislava Šustová

Dátum zverejnenia: