Pracoviskom OUP DFNsP Bratislava prešlo cez sviatky takmer 3000 ľudí

"Očakávali sme zvýšený nárast pacientov v tomto období, preto sme aj tento rok preventívne posilnili pohotovostné služby, ale počet pacientov, ktorí nakoniec lekárske ošetrenie potrebovali, prekvapil aj nás samotných. Za päť dní sme ošetrili taký počet detí, ktorý zodpovedá takmer trom týždňom priemerného mesiaca na našom pracovisku," zhodnotil situáciu v pohotovostných ambulanciách primár OUP DFNsP Bratislava Marcel Brenner a dodal: "Posilnené lekárske služby výrazne prispeli k zlepšeniu plynulosti prevádzky a všetkých pacientov sme vyšetrovali plynule."

V pohotovostných pediatrických ambulanciách lekári ošetrili 1031 pacientov s nechirurgickým ochorením. Z nich 30 detí potrebovalo ošetrenie na expektačných lôžkach OUP a 60 detí bolo po ambulantnom ošetrení odoslaných na hospitalizáciu na pediatrické pracoviská. Z nechirurgických akútnych stavov boli v popredí akútne stavy sprevádzané horúčkou, ochorenia dolných aj horných dýchacích ciest, alergické reakcie, akútne ochorenia tráviaceho systému.

V chirurgickej ambulancii OUP lekári ošetrili 211 pacientov, z nich 19 si vyžiadalo hospitalizáciu na chirurgickom pracovisku. Z úrazov boli najviac zastúpené pády, podvrtnutia a zlomeniny, lekári ošetrili aj niekoľko rezných rán.

Ošetrenie v pohotovostnej otorinolaryngologickej (ORL) ambulancii si vyžiadalo 125 detí. Prevládali zápaly stredného ucha, nádchy a angíny. Aj tento rok lekári vyťahovali malým pacientom z nosa a uší cudzie predmety a dve deti si poranili ústa vianočnými guľami a inými ozdobami.

V ústavnej zdravotnej starostlivosti bolo počas sviatkov hospitalizovaných celkom 125 pacientov a 67 sprievodcov. Na pediatrických pracoviskách nemocnice prevládali respiračné, metabolické, onkologické a iné ochorenia.

"Radi by sme sa poďakovali rodičom, ktorí sprevádzali svoje deti na vyšetreniach na našich ambulanciách, za trpezlivosť a toleranciu. Vynaložili sme maximálne úsilie na to, aby sme v čo najkratšom možnom čase ošetrili každého pacienta. Približne každé tretie dieťa sprevádzali dvaja dospelí, takže cez OUP prešlo cez sviatky približne 3000 ľudí," povedal Marcel Brenner.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: