Záchranári budú môcť na urgentných oddeleniach nahradiť sestry

Záchranári budú môcť od budúceho roka nahradiť na oddeleniach urgentných príjmov sestry. O tri dni do platnosti vstúpi nová vyhláška ministerstva zdravotníctva o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno–technické vybavenie zdravotníckych zariadení, podľa ktorej už nebudú musieť byť v službe tri sestry, ale iba dve, pričom jednu bude môcť nahradiť aj záchranár. Túto zmenu odmietla Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).

Rezort je presvedčený, že záchranári na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sú odborne pripravení tak ako sestry. Komora sa však pýta, ako je možné nahradiť tri sestry dvoma osobami, pričom upozorňovala na zníženie personálneho normatívu. Ministerstvo však tvrdí, že pracoviská môžu mať aj viac zamestnancov. Ako vyplýva z novely výnosu, na centrálnom príjme budú môcť po novom pracovať zdravotnícki pracovníci ako sestra, lekár, zdravotnícky záchranár, sanitár, prípadne aj ďalší zdravotnícki pracovníci.

Vyhláška okrem toho prináša aj ďalšie zmeny. Poskytovatelia lekárskej služby prvej pomoci tak majú mať po novom na ambulanciách aj prístroj na stanovenie C–reaktívneho proteínu (CRP). Vyšetrenie je jednou z možností, na základe ktorých sa môže lekár rozhodnúť pre liečbu pacienta antibiotikami.

Novela tiež určuje povinnosť pre poskytovateľov mať na pediatrickom, geriatrickom, doliečovacom, gerontopsychiatrickom oddelení, ako aj oddelení dlhodobo chorých, v pracovnom pomere sociálneho pracovníka. Na psychiatrických pracoviskách budú môcť zároveň pôsobiť po novom klinickí psychológovia, ktorí sa podľa ministerstva osvedčili na riešenie psychických a psychologických problémov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: