Poistenci by do štyroch rokov mali dostať preukazy s čipom

Elektronizácia zdravotníctva sa má posunúť ďalej, ministerstvo zdravotníctva predložilo návrh zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme. Ten vytvára základný legislatívny rámec pre informatizáciu. Ako vyplýva z materiálu, poistenci by od zdravotných poisťovní mali do konca roku 2015 dostať preukaz s elektronickým čipom. To má umožniť elektronickú identifikáciu občana.

Návrh zákona okrem definovania Národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS) zavádza pojmy ako elektronická zdravotná knižka, pacientsky sumár či elektronický zdravotný záznam. Zavádza tiež Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a spomínaný Elektronický preukaz poistenca. Vytvára tiež predpoklady pre elektronické predpisovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

Elektronická zdravotná knižka občana bude obsahovať identifikačné údaje osoby, pacientsky sumár, záznamy o vykonaných preventívnych prehliadkach, žiadanky a výsledky vyšetrení spoločných a vyšetrovacích liečebných zložiek, záznamy o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, predpísaných liekoch a výpis z účtu poistenca. Údaje z elektronickej zdravotnej knižky sa majú sprístupniť zdravotníckemu pracovníkovi prostredníctvom elektronického preukazu.

Zavádzanie informačného systému by si na budúci rok malo vyžiadať 1,5 milióna eur. Po jeho spustení sa však už v roku 2016 očakávajú úspory vo výške 59,2 milióna eur ročne. Očakávané ročné prevádzkové náklady NZIS a ďalších aktivít sa predpokladajú na 9,5 milióna eur ročne. "Zavedením národného zdravotníckeho informačného systému sa okrem zlepšenia kvality a zvýšenia efektivity poskytovania starostlivosti zvýši aj informovanosť pacientov o ich zdravotnom stave a liečbe," konštatuje sa v materiáli.

Právna norma by mala v prípade súhlasného stanoviska vlády, parlamentu a prezidenta platiť od júna 2013, niektoré ustanovenia začnú platiť neskôr.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: