Zdravotné odvody sa zvýšia, mení sa vymeriavací základ

Ľudia zaplatia od budúceho roka na zdravotných odvodoch viac ako v tomto roku. Dôvodom sú zmeny vo vypočítavaní vymeriavacieho základu, ktoré sa dotknú všetkých kategórií poistencov, sadzby poistného ostali nezmenené. "Novú výšku preddavku na zdravotné poistenie za január budúceho roka musia samostatne zárobkovo činné osoby zaplatiť do 8. februára 2013," pripomenula hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dana Gašparíková.

U samoplatiteľov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorí majú 14-percentnú poistnú sadzbu, sa mení výška minimálneho základu zo 44,2 percenta z priemernej mesačnej mzdy na 50 percent. Pri minimálnom vymeriavacom základe, čo je 393 eur, zaplatia minimálne o 7,54 eura viac ako v tomto roku, teda 55,02 eura. Pri maximálnom vymeriavacom základe 3930 eur zaplatia 550,20 eura, teda asi o 220 eur viac ako doteraz.

"Preddavok na poistné SZČO na rok 2013 sa stanoví vo výške určenej sadzbou poistného z podielu pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutého v roku 2011, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, povinný príspevok na starobné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti a koeficientu 1,9," vysvetlila Gašparíková. Zdravotné poisťovne by potrebné údaje na výpočet mali dostať v januári.

Minimálny vymeriavací základ za celý rok 2013 je u SZČO a u samoplatiteľov suma 4716 eur, u zamestnancov nie je určené minimum. Maximálny základ mesačného preddavku je najviac päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, doteraz to bol najviac trojnásobok. Maximálny vymeriavací základ za rok 2013 je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy, teda 47.160 eur, uvádza v tabuľke zdravotná poisťovňa Dôvera. Doteraz sa maximálny vymeriavací základ počítal ako 36-násobok priemernej mzdy.

O koľko navyše zaplatia minimálne pre zmenu vypočítavania vymeriavacieho základu zamestnanci, nie je možné povedať, keďže minimálny základ ani preddavok nie sú určené. Zamestnanec má rovnako ako samoplatiteľ a SZČO 14-percentnú sadzbu poistného, desať percent však odvádza zamestnávateľ. V prípade maximálneho vymeriavacieho základu tak takisto dôjde k nárastu odvodu na poistnom asi o 220 eur, väčšiu časť však pocíti zamestnávateľ. Zamestnanec v takomto prípade zaplatí maximálny preddavok 157,2 eura, čo je o 64,92 eura viac ako doteraz.

Ľudia, ktorí platili v tomto roku preddavok na poistné v polovičnej výške, teda od 23,79 do 27,51 eura, zaplatia na budúci rok najmenej 27,51 eura. Týka sa to zdravotne postihnutých samoplatiteľov a SZČO, ktorí majú o polovicu nižšie sadzby poistného. Zvýšenie vymeriavacieho základu, ktorý je rovnaký pre všetkých, však pocítia takisto.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: