korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Sivý zákal

Sivý zákal
Zdroj: bigstockphoto.com

Pre správnu funkciu oka a ostré videnie je okrem iného potrebná aj šošovka. Je to transparentné teliesko umiestnené za dúhovkou na rozhraní prednej a zadnej časti oka.

Úlohou šošovky je lámať svetelné lúče prichádzajúce do oka tak, aby obraz, ktorý dopadá na sietnicu bol ostrý aj pri pohľade do diaľky aj pri pohľade do blízka. Akýkoľvek zásah do šošovky, spôsobujúci zníženie jej priehľadnosti, vedie k určitému zhoršeniu videnia z dôvodu tvorby šošovkových zákalov.
 
Tieto zákaly majú sivú farbu, preto sa používa názov „sivý zákal“. Okrem vrodených zákalov šošovky, spôsobených určitými vplyvmi počas vnútromaternicového vývoja plodu, môže byť zákal šošovky spôsobený úrazom, rôznymi ochoreniami oka, prípadne je súčasťou niektorých celkových ochorení (cukrovka). Najčastejšou príčinou skalenia šošovky je však starecký zákal šošovky (senilná katarakta). Je to ochorenie, pri ktorom dochádza k postupnej strate priehľadnosti šošovky oka, v dôsledku čoho dochádza k zhoršovaniu videnia.
 
Príznaky
 
Najčastejšími príznakmi sivého zákalu sú hmlisté, neostré videnie – postupné zahmlievanie videnia. Medzi ďalšie príznaky patri svetloplachosť, postupný pokles farebného videnia, niekedy zdvojené videnie, alebo stav, kedy pacient zistí, že sa mu ľahšie číta bez okuliarov – zrazu nepotrebuje okuliare na čítanie. Postupne s pribúdaním zákalov v šošovke sa videnie môže ďalej zhoršovať až na úroveň praktickej slepoty.
 
Nejedná sa však o slepotu v pravom slova zmysle, ale iba o prekážku vo videní, ktorú možno odstrániť a tým prinavrátiť kvalitné videnie. Diagnózu stanoví oftalmológ po dôkladnom vyšetrení a vylúčení iných príčin zhoršenia videnia. Jedná sa najmä o glaukóm (zelený zákal) a vekom podmienenú makulárnu degeneráciu sietnice, ktoré môžu subjektívnymi príznakmi imitovať sivý zákal a niekedy sa spolu so sivým zákalom aj vyskytujú.
 
Ako sa chrániť
 
V prevencii sivého zákalu sa doporučuje dostatočný prísun tzv. antioxidačných vitamínov (vitamín C, E), minerálov a ochrana proti žiareniu pomocou okuliarov s UV-filtrami. V prevencii vrodenej katarakty sa doporučuje ochrana voči infekciám a opatrnosť pri podávaní liekov najmä v prvom trimestri tehotenstva. V prípadoch komplikovanej katarakty je dôležitá ochrana proti ionizujúcemu žiareniu, dôsledná liečba vnútroočných ochorení, opatrnosť pri dlhodobom podávaní určitých liekov a dostatočná kompenzácia chronických ochorení .
 
Liečba
 
Jedinou možnou liečbou je operácia sivého zákalu oka – odstránenie skalenej šošovky mikrochirurgickou metódou, najčastejšie pomocou ultrazvuku a implantáciou umelej vnútroočnej šošovky.
 
Indikácia operácie sivého zákalu šošovky je veľmi individuálna. Sivý zákal sa väčšinou vyvíja pomaly, počas niekoľkých rokov, ale niekedy sa môže vyvinúť rýchlejšie, počas niekoľkých mesiacov. Obyčajne ho treba odstrániť vtedy, keď pacientovi začne prekážať v jeho denných činnostiach. Obvodný očný lekár pošle pacienta na konzultáciu k očnému mikrochirurgovi, ktorý navrhne pacientovi primeraný čas na operáciu.
 
Priebeh operácie
 
Podstatou operácie je „rozbitie“ skaleného jadra šošovky ultrazvukom tzv. fakoemulzifikáciou a následné odsatie kôrových hmôt šošovky tak, že zo šošovky v oku ostane iba čisté puzdro ako lôžko pre umelú šošovku. Vďaka vynikajúcej technike a mikroinštrumentom sa operácia robí cez malý rez do štyroch milimetrov, takže sa operačná ranka nemusí zašívať. Pacient po operácii môže ísť domov v sprievode rodinného príslušníka.

Autor článku: Prim. MUDr. Konštantín Peško, Csc., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: