Kryoterapia

Kryoterapia
Zdroj: bigstockphoto.com

Blahodarné účinky chladu na ľudský organizmus spozorovali ľudia veľmi dávno. Liečenie nízkymi teplotami používali už starí Egypťania. V širšom rozmere sa metóda rozvinula počas napoleonských vojen, keď sa veľký počet ťažkých zranení riešil amputáciami a na znecitlivenie poškodených končatín slúžili obklady z ľadu alebo snehu.

Počiatky súčasnej kryogeniky koncom 19. storočia úzko súvisia s technickým pokrokom, ktorý umožnil skvapalňovanie a dlhodobé uchovávanie plynov a chladiacich tekutín. V 20. storočí sa rozvinula kryobiológia, veda o bunkových zmenách v extrémne nízkych teplotách, a objavila sa koncepcia kryoterapie – aplikácie teplôt nižších ako mínus 100°C v krátkom časovom úseku.

Metóda

Médiom, prostredníctvom ktorého vzniká chlad, je tekutý vzduch. Celková kryoterapia zahŕňa dve základné fázy. Prvou je pobyt v komore s optimálnou liečebno- rehabilitačnou teplotou v rozmedzí od mínus 120°C do mínus 130°C počas dvoch až troch minút. Tieto hodnoty potvrdili mnohé vedecké štúdie na báze teoretických poznatkov, dlhodobých pozorovaní a štatistických údajov. Pri teplotách nižších ako mínus 130°C sa začínajú prejavovať nežiaduce efekty v podobe zníženej koncentrácie, predlženého reakčného času a celkových zmien v správaní sa. Podstata druhej, približne pätnásťminútovej etapy spočíva vo fyzickej záťaži, napríklad v pohybovej aktivite na stacionárnych bicykloch, bežiacich pásoch a podobne. V optimálnom prípade by mala kura zahŕňať desať vstupov, pozitívne účinky sa dostavujú po štvrtom až piatom pobyte v kryokomore.

Fyziologické procesy

Stres v podobe krátkeho a intenzívneho pôsobenia veľmi nízkych teplôt uvádza do pohybu hormonálnu reakciu a do tela sa vylučujú látky, ktoré majú za úlohu zachovať ľudský organizmus nepoškodený. V krvnom sére sa tak zvyšuje hladina endorfínov vyznačujúcich sa výrazným protibolestivým účinkom a kortikoidov a testosterónov u mužov. Prostredníctvom chladu dochádza k zníženiu vodivosti nervov, k svalovému uvoľneniu, cievy sa sťahujú, krv sa z kapilár redistribuuje do vnútorného obehu, kde prúdi a filtruje sa pod vyšším tlakom, pričom vznikajú kyselina mliečna a voľné radikály spôsobujúce poškodenie a starnutie buniek.

Druha fáza, podstatu ktorej tvorí fyzická zaťaž, je založená na opačnom jave. V štvrtej až piatej minúte nastáva až štvornásobne prekrvenie periférnych častí a dostavuje sa búrlivá látková výmena.

Účinky kryoterapie

Reakciou na chlad, teda pôsobením hormónov, znížením vodivosti nervov a svalovým uvoľnením dochádza k výraznému zníženiu subjektívneho pocitu bolesti, čo predstavuje pozitívum najmä pri liečbe postihnutí pohybového aparátu, reumatických ochorení a zápalových ochorení kĺbov, ako aj pri korekcii poúrazových stavov. Najnovšie výskumy tiež dokazujú, že zvýšená látková výmena podmieňuje dokonalejšiu redistribúciu minerálov a vitamínov, čo priaznivo vplýva na pacientov trpiacich osteoporózou.

O využívaní kryoterapie v prípade malých detí sa doposiaľ hovorilo len veľmi opatrne, podľa štúdií japonských odborníkov je však termoregulačný vývoj ukončený v druhom roku života, takže od tohto obdobia možno podľa nich metódu liečby chladom aplikovať aj na pacientoch najnižšej vekovej kategórie. Vylučovanie hormónov v priebehu kryoterapie je zaujímavé najmä pre športovcov. Tento jav má totiž priamy vplyv na rast svalovej hmoty a na zvýšenie výkonnosti pri silovom a vytrvalostnom tréningu. Pôsobenie nízkych teplôt zároveň urýchľuje liečbu mäkkého tkaniva a kĺbov po úrazoch, pôsobí analgeticky, eliminuje krvácanie a opuchy, podporuje svalovú relaxáciu a regeneráciu.

Súčasné laboratórne výskumy svedčia o tom, že kryoterapia pôsobí pozitívne na imunitný systém a posilňuje obranyschopnosť organizmu. Vytlačením tuku z buniek pri ich stiahnutí chladom a ich nasledujúcom prekrvení sa dosahujú úspechy aj pri úpravách celulitídy. Všeobecne možno konštatovať, že pobyt v extrémne nízkych teplotách omladzuje, osviežuje a zlepšuje náladu.

Zásady kryoterapie

Treba si uvedomiť, že účinky, ktoré prináša kryoterapia, sú bezprostredným výsledkom zásahu do fyziologických procesov ľudského organizmu. Preto je nevyhnutné využívať skutočne spoľahlivú a osvedčenú technológiu špičkovej kvality, zariadenia s certifikátom, ktorý potvrdzuje súlad ich parametrov s platnými normami. Nemenej významný faktor vstupujúci do prípravnej fázy liečby a rehabilitácie chladom predstavuje odborné posúdenie celkového zdravotného stavu kvalifikovaným lekárom. Každý sa musí podrobiť prehliadke, ktorá vylúči riziko kontraindikácii. Medzi najvýznamnejšie z nich patria neznášanlivosť chladu, alergia na chlad, veľká únava, podchladenie organizmu, klaustrofóbia, necitlivosť, stiahnuté cievy a tromby, nedokrvenosť, slabá funkcia štítnej žľazy, rozsiahle rany, závažné choroby dýchacích ciest, onkologické a infekčné ochorenia, tehotenstvo etc.

Kedy má pobyt v kryokomore pozitívne účinky:

 • zápalové ochorenia pohybového aparátu
 • ochorenia kĺbov, chrbtice a medzistavcových platničiek
 • reumatické ochorenia mäkkých tkanív
 • zápaly kĺbov (dna)
 • postihnutie kĺbov a kože pri lupienke
 • poúrazové stavy kĺbov, svalov a šliach
 • roztrúsená skleróza
 • poruchy citlivosti a spastické kontraktúry svalov
 • primárna a sekundárna osteoporóza
 • celulitída
 • ťažkosti pri menopauze

Kedy sa pobyt v kryokomore nedoporučuje:

 • intolerancia chladu
 • klaustrofóbia
 • podchladenie organizmu
 • akékoľvek zdravotné poruchy vyvolávané chladom
 • miestne poruchy prekrvenia
 • anémia
 • užívanie niektorých liekov
 • aktuálne užitie alkoholu
 • znížená funkcia štítnej žľazy
 • onkologické ochorenia
 • tehotenstvo
 • infekčné ochorenia
 • srdcové chyby
 • vysoký krvný tlak
 • poruchy srdcového rytmu
 • ťažká astma
 • vážnejšie ochorenia pľúc

Autor článku: MUDr. E. Caban, MVDr. M. Mandelíková, MUDr. J. Skladaný, PhD., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: