Spoločnosť Achmea podniká právne kroky proti Slovenskej republike

Holandská poisťovňa Achmea dnes doručila vláde Slovenskej republiky oznámenie o arbitrážnom konaní. Týmto sa otvára nové arbitrážne konanie medzi spoločnosťou Achmea a Slovenskou republikou v súvislosti s plánmi vlády SR vyvlastniť súkromné zdravotné poisťovne. Oznámenie sa podáva v súlade s článkom 3, arbitrážnych pravidiel Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo z roku 1976 a článkom 8., Zmluvy o investíciách medzi Holandským kráľovstvom a Slovenskou republikou.

Achmea začala arbitráž ako reakciu na rozhodnutie Slovenskej republiky vyvlastniť investíciu spoločnosti Achmea v Union zdravotnej poisťovni, a. s. Achmea plánuje investíciu v Union zdravotnej poisťovni, a. s., zachovať a zastáva názor, že plánované vyvlastnenie nie je vo verejnom záujme, nepodlieha riadnemu zákonnému procesu a je diskriminačné. Navyše spôsob, akým Slovenská republika má v úmysle pokračovať v procese vyvlastnenia, je jasne v rozpore s dvojstrannou dohodou o investíciách. Pristúpením k tejto arbitráži sa Achmea snaží odvrátiť hroziace vyvlastnenie.

Achmea si už ustanovila arbitra, vláda SR má teraz dva mesiace na to, aby urobila to isté. Títo dvaja arbitri si vyberú nezávislého predsedu.

Nová arbitráž nasleduje krátko po tom, ako už jeden Medzinárodný arbitrážny tribunál v decembri 2012 rozhodol v prospech spoločnosti Achmea. Zároveň ustanovil, že Slovenská republika musí zaplatiť náhradu škody vzniknutej spoločnosti Achmea v rokoch 2007 až 2011, kedy boli jej vlastnícke práva v Union zdravotnej poisťovni, a. s., obmedzené. Navyše, tribunál rozhodol, že Slovenská republika musí zaplatiť spoločnosti Achmea právne náklady arbitrážneho konania. Najvýraznejším rozdielom medzi týmito dvomi arbitrážami je, že zatiaľ čo predchádzajúca arbitráž bola vyvolaná tým, že Slovensko zbavilo spoločnosť Achmea – vlastníka súkromnej zdravotnej poisťovni Union – niektorých vlastníckych práv, novou arbitrážou sa vlastník snaží zabrániť priamemu vyvlastneniu Union zdravotnej poisťovne, a. s.

V roku 2004 Slovenská republika reformovala svoj zdravotný poistný systém zavedením konceptu regulovaného trhu, na ktorom malo vzájomne súťažiť viac zdravotných poisťovní. Zahraniční poisťovatelia boli výslovne pozvaní, aby investovali na Slovensku a prispeli okrem svojho kapitálu aj svojimi znalosťami a know-how v oblasti poistenia. V roku 2006 sa Achmea rozhodla prijať výzvu na základe bohatých skúseností získaných v Holandsku a vo viacerých zahraničných krajinách, a investovala do Union zdravotnej poisťovne, a. s. (UZP)

Konflikt sa začal v roku 2007, keď slovenská vláda zaviedla zmeny do zákona o zdravotnom poistení zamerané na vytlačenie súkromných zdravotných poisťovní z trhu. Tieto opatrenia boli zamerané na obmedzenie vlastníckych práv súkromných zdravotných poisťovní a vyvrcholili v takzvanom „zákaze zisku“. V roku 2011 Ústavný súd SR rozhodol, že tieto opatrenia neboli v súlade s Ústavou SR. Následne boli zavedené zmeny prakticky odstránené.

Rozhodcovský nález vynesený dňa 7. decembra 2012 Medzinárodným rozhodcovským tribunálom, ktorý sa zaoberal vyššie uvedeným konfliktom medzi spoločnosťou Achmea a Slovenskou republikou, uznáva skutočnosť, že Slovenská republika v roku 2006 a 2007 porušila ustanovenia investičnej dohody uzavreté medzi Holandskom a Slovenskom zásadnou zmenou legislatívy týkajúcej sa zdravotného poistenia, s cieľom vytlačiť z trhu a poškodiť investorov súkromných zdravotných poisťovní, ako je Achmea. Spoločnosť Achmea utrpela značné škody za obdobie platnosti poškodzujúcich zmien. Podľa rozhodnutia musí Slovenská republika spoločnosti Achmea kompenzovať vzniknuté škody.

Union zdravotná poisťovňa, a.s., je jedinou zdravotnou poisťovňou na Slovensku so strategickým zahraničným akcionárom, ktorého hlavným zameraním je poistenie. Achmea je poisťovňou číslo jedna na holandskom poistnom trhu a najväčšou zdravotnou poisťovňou. Union zdravotná poisťovňa, a. s., pôsobí na slovenskom trhu zdravotného poistenia od roku 2006 a odvtedy poskytuje svoje služby takmer 440 000 klientom. Od svojho vzniku Union zdravotná poisťovňa, a. s., získala prvé miesto v súťaži „Zlatá minca“ štyrikrát za sebou v kategórii zdravotných poisťovní za inovatívny prístup a nadštandardné služby svojim klientom. V minulom roku Union zdravotná poisťovňa, a. s., uhradila zdravotnú starostlivosť vo výške 200 mil. EUR.

Achmea je medzinárodná poisťovacia skupina, nie je obchodovaná na burze a je založená na princípoch poistnej vzájomnosti, ktorá vyvažuje záujmy klientov, partnerov, zamestnancov a akcionárov. Tak ako v Holandsku - na svojom domovskom trhu, Achmea je aktívna aj v siedmich iných európskych krajinách (Turecko, Rusko, Grécko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Írsko) a zamestnáva takmer 22 000 ľudí. Achmea je matkou silných značiek ako Centraal Beheer Achmea, Interpolis, Avéro Achmea, Zilveren Kruis Achmea, FBTO a Agis. Spolu tvoria najväčšiu poisťovaciu skupinu v Holandsku z hľadiska objemu poistného. Ústredie spoločnosti Achmea je v meste Zeist.

Autor článku: Bert Rensen, hovorca Achmea

Dátum zverejnenia: