Využitie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi z rodinných bánk stúpa

Využitie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi z rodinných bánk stúpa
Zdroj: bigstockphoto.com

Zástupcovia šiestich pobočiek druhej najväčšej rodinnej banky pupočníkovej krvi v Európe sa v týchto dňoch zišli v Bratislave, aby vyhodnotili aktivity za rok 2012. Skupina Cord Blood Center má za sebou doteraz najúspešnejší medicínsky rok - na transplantáciu vydala minulý rok 13 jednotiek pupočníkovej krvi, z toho 11 jednotiek na nepríbuzenskú transplantáciu (alogénne) a 2 jednotky na vlastné použitie (autológne). Počas svojej existencie vydala celkovo 36 jednotiek pupočníkovej krvi na transplantáciu, pričom vlastnú pupočníkovú krv uchováva až 115 000 deťom v rámci celej Európy – na Slovensku, v Čechách, Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku a v Taliansku.

Využitie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi z rodinných bánk stúpa, pričom ich počet ku koncu roku 2012 dosiahol číslo 670 podľa verejne dostupných štatistík najväčších rodinných bánk pupočníkovej krvi v Európe a Amerike. K narastajúcemu počtu využití prispieva aj významný posun od hematologických a onkologických diagnóz ku klinickému skúšaniu využitia kmeňových buniek z vlastnej pupočníkovej krvi na liečbu kardiologických, neurologických, autoimunitných a iných ochorení. Sú to diagnózy s relatívne častým výskytom, akými sú napríklad detská mozgová obrna, Diabetes mellitus typu 1, autizmus, ale aj cievne mozgové príhody u detí či strata sluchu.

Klinické skúšky, pri ktorých sa používajú kmeňové bunky z pupočníkovej krvi na liečbu nehematologických ochorení najmä v oblasti regeneratívnej medicíny, sa v súčasnosti vykonávajú najmä mimo Európskej únie. Preto rodinná banka Cord Blood Center v roku 2012 nadviazala spoluprácu s Duke Univerzity Medical Center v USA, kde sa v súčasnosti overujú liečebné možnosti kmeňových buniek z pupočníkovej krvi pri viacerých diagnózach. Tento rok preto dostanú možnosť unikátnej liečby na tomto špičkovom pracovisku aj klienti skupiny Cord Blood Center, medzi nimi aj klientka zo Slovenska.

Autor článku: /-/

Dátum zverejnenia: