Podpora opatrovateľskej služby a odvody

Podpora opatrovateľskej služby a odvody
Zdroj: bigstockphoto.com

Od 1.1.2013 sa dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce „zodvodnili“ čo znamená, že za každého opatrovateľa či opatrovateľku sa odvádza navyše 48,6 % zo mzdy do štátnej pokladnice.

Opatrovateľská služba zavedením odvodov z dohôd na celom Slovensku vážne utrpela.

Veľká časť opatrovateľskej služby sa doteraz zabezpečovala tzv. „one on one“ opatrovateľkami (t.z. jedna opatrovateľka jeden klient), ktoré spĺňali podmienky na uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti (lebo pracovali pre jedného klienta 2 hodiny denne, max 10 hodín týždenne) a zároveň podmienky registrácie na UP, keďže nezarobili viac ako 120-130 euro za mesiac.

Opatrovateľská služba tak umožňovala osobám (najmä vyše 50 ročným), z ktorých mnohé boli nezamestnané, si privyrobiť a seniorom získať opatrovateľskú službu.

Zavedenie 48,6 % odvodov zaťažilo v konečnom dôsledku klientov opatrovateľskej služby, lebo týmito nákladmi musí každý poskytovateľ zaťažiť cenu práce. A keďže cena práce tvorí až 90 % nákladov opatrovateľskej služby, u neverejných poskytovateľov (ktorí nedostávajú príspevky z verejných zdrojov) vlastne priamo navýšilo cenu pre klienta o polovicu.

Tým sa opatrovateľská služba u neverejných poskytovateľov stala takmer nedostupnou pre väčšinu seniorov.

Štát, ktorý sa tvári ako sociálny, vlastne prikázal neverejným poskytovateľom, vybrať od klientov – seniorov v cene za opatrovateľskú službu okrem doterajších daní z príjmov fyzických osôb (19%) a dane z pridanej hodnoty (20%) , ešte aj 48,6 % odvodov, ktoré sa obratom odvádzajú do štátnej pokladnice.

Uvedomujú si to kompetentní?

Autorka článku: Doc. MUDr. B. Bušová, CSc., MPH
Riaditeľka Empatia n.o.

www.opatrovaniedoma.sk

Autor článku: Doc. MUDr. B. Bušová, CSc., MPH

Dátum zverejnenia: