Zverejňovanie počtu návštev farmaceutických reprezentantov u lekárov

 Zverejňovanie počtu návštev farmaceutických reprezentantov u lekárov
Zdroj: bigstockphoto.com

Členské firmy SAFS poslali na Ministerstvo zdravotníctva SR informácie o zdravotníckych stretnutiach za mesiac január 2013.

Návštevy reprezentantov farmaceutických spoločností u lekárov sú nevyhnutnou a dôležitou súčasťou fungovania zdravotníckeho systému kdekoľvek na svete. Zverejňovanie počtu návštev reprezentantov spätne za každý mesiac je nová zákonná povinnosť, ktorá je súčasťou snahy o transparentnosť v zdravotníctve.

„Informácie o počte zdravotníckych návštev dnes zverejňujeme po prvýkrát. Preto je dôležité vedieť, aká je celková náplň práce reprezentanta. Zďaleka totiž nejde iba o reklamu liekov, ako sa každý domnieva. Súčasťou práce reprezentanta je hlavne odborné informovanie o nových liekoch a postupoch liečby, ich cenách a doplatkoch – to je dôležité aj pre pacientov. Návšteva reprezenta ďalej zahŕňa priebežnú kontrolu klinických skúšaní a zbieranie informácií o bezpečnosti liekov, atď.,“ povedal výkonný riaditeľ SAFS Štefan Mesároš.

Podľa údajov členov SAFS odovzdaných MZ SR, na jedného reprezentanta počas mesiaca január pripadli priemerne tri návštevy zdravotníckych pracovníkov denne. Členmi SAFS (www.safs.sk) sú renomované medzinárodné farmaceutické spoločnosti vyvíjajúce a vyrábajúce originálne lieky.

SAFS považuje za veľmi dôležité vnímať prácu reprezentantov ako pevnú a prirodzenú súčasť systému, ktorá je nevyhnutná pre jeho normálne fungovanie. Reprezentant, ktorý zo zákona navštevuje lekára mimo ordinačných hodín, je totiž hlavným spojivom medzi lekárom a výrobcom liekov a najmä zdrojom potrebných informácií. Bez reprezentantov by sa množstvo lekárov nemalo odkiaľ dozvedieť podstatné novinky a informácie, pretože reklama liekov je silne obmedzovaná, regulovaná a kontrolovaná.

Autor článku: SAFS

Dátum zverejnenia: