korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Týždeň mozgu 2013

Týždeň mozgu 2013
Zdroj: bigstockphoto.com

Pripravených je pre Vás cez 200 bezplatných aktivít na celom Slovensku.

Už od roku 1996 sa každý druhý marcový týždeň v roku konajú v 61 krajinách sveta tisícky osvetových podujatí na tému mozog, jeho činnosť, výkonnosť, fungovanie, ale aj zlyhávanie. Svet pozná túto akciu pod názvom Brain Awareness Week, u nás je známa ako Týždeň mozgu. Slovensko sa do Týždňa mozgu zapojí tento rok 6-ty krát, a to vďaka iniciatíve Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti a jej partnerov. 
 
V týždni od 11. do 17. marca 2013 sa na viacerých miestach Slovenska uskutočnia prednášky, prezentácie, tréningy pamäti, tvorivé dielne, besedy či dni otvorených dverí, a to v knižniciach, na školách, v zariadeniach sociálnych služieb, ale aj v poradniach zdravia Regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR či na vybraných územných spolkoch Slovenského červeného kríža. Cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, ale aj upozorniť na možné ochorenia mozgu. 
 
Zaostrené na mozog

V Bratislave sa v stredu 13.03.2013 v Zichyho paláci v Starom Meste o 14:30 hod začne akcia nazvaná Zaostrené na mozog. Jej súčasťou bude prednáška Prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD., v rámci ktorej nahliadneme do vnútra nášho mozgu a budeme sa snažiť pochopiť procesy, ktoré sa v ňom odohrávajú. Následne nás trénerka pamäti PaedDr. Mária Čunderlíková naučí zaručené triky k udržaniu bystrej mysle a pohotovej pamäti. Záštitu nad akciou prevzala PhDr. Tatiana Rosová - starostka Starého mesta.

Čo je dôležité pre náš mozog?

Pre tento 1,5 kg ľudský orgán, ktorý ukrýva približne 100 miliárd nervových buniek, je dôležitá hlavne prevencia – naučme sa žiť život, ktorý nášmu mozgu prospieva. Všeobecne platí pravidlo, že čo je prospešné pre naše srdce, je prospešné aj pre náš mozog – venujme sa aktívnemu pohybu a dodržiavaniu zásad zdravej výživy, nezabúdajme na preventívne lekárske prehliadky, skúsme obmedziť fajčenie a alkohol. Pre mozog je tiež dôležitý rozmanitý tréning a neustála kognitívna „záťaž“.

Ako je to s Vami, žijete život prospievajúci mozgu?
 
ÁNO, ak:
 • primerane a pravidelne zaťažujete svoje telo
 • trávite svoj voľný čas fyzicky aktívne
 • aktívne sa vzdelávate nielen v škole/v práci
 • nebojíte sa nových výziev, skúsenosti
 • venujete dostatok času priateľom, rodine a komunite
 • udržiavate si pozitívny prístup k životu
 • jete zdravú, vyváženú stravu bohatú na vitamíny, antioxidanty, omega3 mastné kyseliny a kyselinu listovú
 • strážite si čísla: hmotnosť, hladinu cholesterolu, hladinu glukózy v krvi a krvný tlak
 • doprajete si dostatočný spánok
NIE, ak:
 • ignorujete zhoršujúce sa zabúdanie, náhle straty orientácie, bezdôvodné striedanie nálad
 • odkladáte návštevu lekára pri zmenách svojho fyzického a duševného zdravia
 • fajčíte, užívate drogy, neprimerane pijete alkohol 
 • prehliadate vzájomné interakcie liekov, ktoré môžu mať vplyv na mentálne funkcie 
 • nechce sa Vám chodiť do spoločnosti, väčšinu času trávite sami
 • myslíte, že ste dosť starý na to, aby ste zažili niečo nové
Chceli by ste si bezplatne otestovať pamäť?
 
Môžete sa objednať v Centre MEMORY na tel. č. 62414143.

Pomôckami k udržiavaniu mozgovej aktivity môžu byť pracovné zošity, ktoré dávajú návod ku každodennému trénovaniu pamäti v domácich podmienkach.  http://www.alzheimer.sk/informacie/publikacie/pracovne-zosity.aspx  

Hlavnými partnermi Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti v akcii Týždeň mozgu sú Centrum MEMORY, Nadácia MEMORY a Neuroimunologický ústav SAV – organizácie, ktoré svoju činnosť orientujú na problematiku čoraz rozšírenejšieho ochorenia mozgu - Alzheimerovej choroby.

Autor článku: Nadácia MEMORY

Dátum zverejnenia: