Telemedicína v UNLP

Telemedicína v UNLP
Zdroj: bigstockphoto.com

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice v spolupráci s troma maďarskými nemocnicami dnes úspešne zrealizovala telekomunikačný prenos v rámci projektu: „Vytvorenie telerádiologického a telekonzultačného systému v oblasti Miskolc a Košice“. Projekt je súčasťou operačného programu Cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007- 2013.

Dnešný telekomunikačný prenos bol prínosom nielen pre slovenských a maďarských neurológov, ale i pre maďarského pacienta so sklerózou multiplex. Odborníci zo štyroch nemocníc sa „on line“ radili o ďalších medicínskych postupoch.

Neurologická klinika UNLP Košice má s liečebnými postupmi v tomto smere bohaté skúsenosti a v súčasnosti eviduje okolo 400 pacientov so slerózou multiplex.

Hovorí prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. z Neurologickej klinky UNLp Košice: „Na základe nálezu na magnetickej rezonancii, ktorý sme si spolu pozerali zvažujú pre progresiu ochorenia u tohto pacienta imunomodulačnú liečbu a počas videokonferencie sme sa radili, či je vôbec tento pacient vhodný na túto liečbu.“

Prínos telemedicíny je v tom, že okrem obrazu a zvuku sa z prístrojov v digitálnej podobe prenášajú aj záznamy z CT vyšetrenia, či magnetickej rezonancie: „Najmä v prípade CT snímok ide o veľké súbory a tento prenos nám ich umožňuje zaslať druhej strane do piatich minút. Zároveň prenos záznamov medzi poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti je chránený šifrovaním, takže údaje pacientov sú chránené voči zneužitiu alebo pozmeňovaniu neautorizovanou osobou,“ vysvetlil projektový manažér Ing. Branislav Ropek, MPH, námestník riaditeľa UNLP Košice pre technicko-prevádzkový úsek.

Telekomunikačný prenos dnes využili všetci štyria partneri projektu: Fakultná nemocnica Borsod-Abaúj-Zemplén v Miškolci, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Spoločná Alžbetina Nemocnica v Sátoraljaújhely a Nemocnica Almási Balogh Pála v Ózde. Prví dvaja sú hlavnými partnermi, sú to inštitúcie so širokým odborným záberom, čo im umožní zastávať úlohu telemedicínskeho a telekonzultačného centra.

Telekonferenčné stretnutia budú lekári z oboch strán hraníc využívať na konzultácie zaujímavých prípadov pravidelne raz týždenne.

Telemedicína na oboch stranách hranice pomáha vytvárať spoločnú oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pre pacientov projekt poskytuje adekvátnejšiu starostlivosť, zníženie cestovných nákladov a skrátenie času diagnostikovania. Lekárom umožňuje rýchlejšiu vzájomnú konzultáciu na diaľku, čím získajú čas na záchranu života. Konzultácie „on line“ napomáhajú zdieľaniu vedomostí a vzájomnej výmene nahromadených skúsenosti medzi odborníkmi najmä v oblasti urgentnej medicíny.

Celkový rozpočet projektu je 387  730, 48 € z toho pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice je určených 133 084, 50 €. Projekt je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, štátnym rozpočtom a vlastnými zdrojmi prijímateľov.

Autor článku: Mgr. Ladislava Šustová

Dátum zverejnenia: