Kraj chce zriadiť Bezpečný ženský dom pre ženy a deti, na ktorých je páchané násilie

Kraj chce zriadiť Bezpečný ženský dom pre ženy a deti, na ktorých je páchané násilie
Zdroj: bigstockphoto.com

Bratislavský kraj chce v spolupráci s občianskym združením Domov – Dúha zriadiť Bezpečný ženský dom na pomoc ženám a deťom, na ktorých je páchané násilie. „Považujeme to za dôležitý krok, ako môžeme pomôcť ženám, matkám a deťom, na ktorých je páchané násilie,“ povedala bratislavská vicežupanka Gabriella Németh. Zároveň uviedla, že Bratislavský kraj ako prvý zo všetkých ôsmich krajov vypracoval regionálny akčný plán na pomoc týraným ženám. „Robíme všetko pre to, aby sme tento negatívny jav zmierňovali,“ doplnila podpredsedníčka kraja. Zriadením Bezpečného ženského domu by sa mali zaoberať aj krajskí poslanci na aprílovom zasadaní zastupiteľstva.

Budovu, kde má vzniknúť Bezpečný ženský dom, má kraj vo svojej správe, no v súčasnosti je v nevyhovujúcom technickom i stavebnom stave a vyžaduje vnútornú i vonkajšiu rekonštrukciu. Náklady na zriadenie domu aj vybudovanie nových služieb určených špecificky pre ženy ohrozené násilím predstavujú cca 250-tisíc €. Kraj chce na to čerpať peniaze z Nórskeho finančného mechanizmu 2009-2014, programu SK 09 Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorého cieľom je znížiť výskyt rodovo podmieneného násilia a znížiť výskyt domáceho násilia. Z NFM by bolo hradených 85%, zvyšných 15% je spolufinancovanie z rozpočtu BSK. Výzvu zverejnil Úradu vlády Slovenskej republiky v týchto dňoch.
 
Bratislavský kraj odštartoval tento rok sociálny program Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie. Základným cieľom programu je prevencia a eliminácia násilia páchaného na ženách tak, aby nemuseli čeliť porušovaniu ich základných ľudských práv. V tomto roku kraj finančne podporil sumou 212 300 € tie subjekty, ktoré sa v rámci svojich projektov venujú aj pomoci ženám, na ktorých je páchané násilie. BSK spolupracuje v oblasti pomoci ženám, na ktorých je páchané násilie s organizáciami Aliancia žien Slovenska, o. z., Pomoc ohrozeným deťom, o. z., Brána do života, o. z. a Domov Dúha, o. z., Unicef, o. z.

Autor článku: BSK

Dátum zverejnenia: