Niektoré lieky sa neznesú - aplikácia Bezpečné lieky

Niektoré lieky sa neznesú - aplikácia Bezpečné lieky
Zdroj: bigstockphoto.com

Mnohí pacienti užívajú naraz viaceré lieky, ktoré im predpísali rôzni lekári. Každý tretí poistenec neinformuje lekára o užívaných liekoch, pritom 20% z nich sa stretlo so zdravotnými ťažkosťami spojenými s užívaním viacerých druhov liekov.

Kombinácie niektorých liekov majú nežiaduce účinky, napríklad u poistencov Dôvery sme vlani zaznamenali milión interakcií. Deväť z desiatich poistencov sa dožaduje upozornenia na možné liekové interakcie,  preto im zdravotná poisťovňa Dôvera sprístupnila službu Bezpečné lieky. Vďaka nej vidia lekári a už aj pacienti nielen celú preskripciu,  ale najmä to, či sa užívané a predpísané lieky navzájom ovplyvňujú. Rodičia si vedia takto skontrolovať aj lieky svojich detí poistených v Dôvere. 

„Veľmi oceňujem prehľadne spracovaný záznam o liekových interakciách mojich pacientov. Službu Bezpečné lieky považujem za dobrý nástroj, ktorý prispeje k bezpečnejšej medikamentóznej liečbe,“ hovorí o službe popredný slovenský neurológ Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., prednosta I. neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Cieľom služby je pomôcť odhaliť nežiaduce interakcie liekov a napomáhať  bezpečnejšej liečbe. Najviac prospešná je pre  chronicky chorých pacientov (v Dôvere ich je až 200-tisíc) a pre pacientov s viacerými diagnózami. Treba zdôrazniť, že nie všetky interakcie sú závažné alebo zdraviu škodlivé, niektoré sú naopak, žiaduce. 

Ak má byť liečba kvalitná a bezpečná, je potrebné, aby lekár a v adekvátnej forme aj pacient poznali interakcie liekov, ktoré pacient užíva. „ Preto ma veľmi teší, že ako prvá a jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku sprístupňujeme našim zmluvným lekárom a našim poistencom  kompletnú preskripciu aj s informáciou o liekových interakciách ,“ doplnil slová odborníkov generálny riaditeľ Dôvery Ing. Martin Kultan.

Služba Bezpečné lieky je zároveň praktickou pomôckou pre lekárov, ktorí rozhodujú o liekovej preskripcii svojich pacientov. Každý náš zmluvný lekár, ktorý má v ambulancii internet, v Elektronickej pobočke vidí, aké  lieky predpísali jeho pacientom iní lekári a či medzi nimi nie sú interakcie.  

Autor článku: ZP Dôvera

Dátum zverejnenia: