Bolesť chrbta – ako (ne)prebieha liečba

Bolesť chrbta – ako (ne)prebieha liečba
Zdroj: bigstockphoto.com

Bolesti chrbta patria k najvýznamnejším zdravotným, ekonomickým a sociálnym problémom ľudí aj spoločnosti. Na ich diagnostiku a liečbu máme našťastie moderné prístroje, postupy a lieky. Za rozvojom liečby ale stále nezaostáva ani počet nových prípadov bolestí a pacientov s nálepkou  „chronický prípad“. Prečo to tak je? Často sa stáva, že liečebný proces pacienta je priam mechanický. Postupy sú schematické a keď problémy pacienta do schémy nezapadajú ostávajú nedoriešené.

Najčastejšie sa bolesti chrbta liečia liekmi

Keď prídete k  lekárovi s bolesťou chrbta, samozrejme odporučí vám lieky proti bolesti, ktoré však bolesť len tlmia a neriešia jej príčinu. Tlmia, len signál tela o možnom alebo prebiehajúcom poškodení organizmu. Analgetiká – lieky proti bolesti, sú často nevyhnutné, ale nemal by to byť jediný liečebný krok, treba vždy zodpovedať otázku prečo sa bolesť objavila > nesprávny pohyb, oslabenie svalov, funkčná alebo štrukturálna porucha v pohybovom aparáte > a doriešiť ju. Ďalší krok v medikamentóznej liečbe je zvyčajne predpísanie lieku zo skupiny  nesteroidných protizápalových (NSA) v kombinácii s myrorelaxanciami (liekmi na uvoľnenie svalov). Zmizne zápal, zmizne stiahnutie svalov a všetko bude v poriadku.  Myorelaxanciá však uvoľnia nielen svaly, ktoré sa stiahli na ochranu bolestivej časti ale aj ostatné „zdravé“ svaly, pretože pôsobia v mozgu celkovo. NSA sú indikované najčastejšie, pričom pri funkčných poruchách pohybového aparátu sú zbytočné. Ich hlavným problémom je aj množstvo vedľajších účinkov. Najčastejšie je to podráždenie žalúdka a obličiek. S ich užívaním môžeme hovoriť o epidémii, ktorá môže tešiť len farmaceutické koncerny, ktoré investujú do propagácie liekov u odbornej aj laickej verejnosti. Často sa stáva, že doma nájdeme takéto lieky v lekárničke a podľa predchádzajúcej ordinácie si ich nadávkujeme. Treba ich užívať iba ak je to nevyhnutné a to má vedieť posúdiť lekár, ktorý môže naordinovať aj liečbu aj na ochranu žalúdka.

Ak sa bolesť nelepší, choďte k špecialistovi.

Pri nezlepšení stavu alebo špecifických ťažkostiach je pacient odporučený k lekárovi špecialistovi > ortopédovi, neurológovi, reumatológovi. Často sa stáva, že je pacient riešený u každého odborníka zvlášť a informácie z jednotlivých vyšetrení sa nedostanú do výsledného kontextu. Ale aj tak väčšina pacientov je spokojná hlavne pre indikáciu zobrazovacích vyšetrení > röntgen, počítačová tomografia (CT), magnetická rezonancia (MR). O výsledky týchto vyšetrení sa potom „opiera“ diagnóza. Problém je ale v tom, že pozitívny nález môžeme nájsť aj u človeka bez bolestí alebo chýba u človeka s bolesťou. Pacienti často prichádzajú s ťažkosťami a oznamujú svoju diagnózu ako zdroj problému, pričom ale bolesť je vyvolaná nesprávnou funkciou pohybového systému > nesprávne držanie tela, porucha stability, nesprávne pohybové návyky > ktorú treba upraviť. Bežne býva porucha od miesta bolesti vzdialená. Napríklad: bolesť krížov vyvolaná nesprávnym postavením chodidiel (plochými nohami) > čo sa prenáša na postavenie panvy a chrbta. Pri liečbe sa tento fakt opomenie a pacient dostane obstreky, spevňujúci driekový pás, elektroterapiu a masáž na kríže. Bolesti sa zmiernia ale po pár mesiacoch sa objavia zas.

Je načase začať s rehabilitáciou

Rehabilitácia je v liečbe bolestí chrbta nenahraditeľná a často nevyhnutná. Jej hlavnou úlohou je využiť u pacienta pasívne aj aktívne postupy na odstránenie alebo minimalizovanie bolesti, obmedzenia pohybu a dosiahnuť u neho čo najlepšiu funkčnú zdatnosť. Tu ale narážame na prvotný problém a to je schematická liečba a nedostatok personálnych aj ekonomickým možností. Na rehabilitáciu preplácanú poisťovňou Vás môže odoslať len lekár špecialista a často sa stáva, že pre veľký nával sa namiesto kvalitnej individuálnej starostlivosti fyzioterapeuta dostaneme na úsek elektroterapie, krátku masáž bolestivej časti a krátke, pri najhoršom skupinové, cvičenie. Stav pacientov sa zlepší len málo alebo sa nezlepší vôbec. Tu strácajú dôveru v zdravotný systém a ďalší postup je buď absolvovať všetky procedúry od začiatku alebo žiť so zníženou kvalitou života.

Skalpel ne/prosím 

Veľa ľudí si bolesti chrbta pre vyskočenú platničku (herniu disku) spája s nutnosťou operácie chrbtice. No s výnimkou špecifických akútnych stavov je aj v tomto prípade prospešné zahájiť komplexnú konzervatívnu liečbu, ktorá využíva chemické aj mechanické pôsobenie na platničky, chrbticu a celý pohybový systém. Komplexná liečba, ktorou súčasťou a podporou by mal byť celý zdravotný tím lekár špecialista, fyzioterapeut > masér, reflexológ, psychológ,...

Späť na rehabilitáciu

Problémy pohybového systému liečme pohybom! Najdôležitejší je individuálny prístup. Dôležitú rolu hrá vyšetrenie pacienta – nielen chrbtice, ale aj celého pohybového aparátu, pretože ten pracuje ako jeden celok. Veľký význam má aj odobratie anamnézy (napr. prekonané ochorenia, skúsenosti s bolesťou a jej prežívanie, druh vykonávanej práce, športové aktivity...) a zostavenie liečebného plánu a postupu. Pacient musí vedieť  prečo a ako bude liečba prebiehať. Fyzioterapeuti využívajú hlavne pôsobenie aktívneho aj pasívneho pohybu: mobilizáciu mäkkých tkanív, kĺbov, chrbtice a cvičenie na zabezpečenie správneho postavenia chrbta, kĺbov a korektného držania tela. V neposlednej rade je dôležité u pacientov zmena životného štýlu > váha, fajčenie, strava, stres, pracovné vyťaženie, pohybové návyky > sedenie, dýchanie, každodenné pohyby. Práve pohybové návyky upravuje koncept škola chrbta, ktorá učí ako sa správne hýbať a fungovať v bežnom živote tak, aby sme si neubližovali.

Na záver

Najjednoduchšia, najlacnejšia a najdôležitejšia je prevencia (bolesti chrbta) od narodenia až po starobu. Naučiť ľudí pravidelnému pohybu, správnym pohybovým návykom a psychohygiene by malo byť krédom zdravotníkov a samozrejme aj spoločnosti. Keď sa už bolesti objavia, pacient musí o svojich ťažkostiach a ich prežívaní informovať a sám musí v spätnej väzbe dostať informáciu prečo ako bude jeho liečba prebiehať. Následná komplexná individuálna liečba, na ktorej sa aktívne podieľa zdravotný tím aj pacient, prispieva k maximálnemu možnému zdraviu po všetkých stránkach.

Autor článku: Mgr. Daniela Biščová, Mind&Body

Dátum zverejnenia: