17. ročník Dňa narcisov - prvé výsledky zbierky

17. ročník Dňa narcisov - prvé výsledky zbierky
Zdroj: bigstockphoto.com

V piatok, 12. apríla, sa uskutočnil 17-ty ročník Dňa narcisov, jedinej verejno–prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine. Ak ste v tento deň prijali narcis – kvietok nádeje, finančne či morálne ste prostredníctvom Ligy podporili priamo onkologických pacientov a ich rodiny a mnoho projektov, ktoré budú vďaka výnosu zbierky počas roka zrealizované.

Prvý neoficiálny výnos zbierky Dňa narcisov za Bratislavu predstavuje sumu
178.163,60 EUR, predbežný výsledok zbierky za Košice sumu 52.648,75 EUR.

Vzhľadom na náročnosť sčítania a overovania údajov bude presný a oficiálny výsledok za Bratislavu a Košice známy približne v polovici budúceho týždňa a výsledok zbierky za celé Slovensko cca do mesiaca odo dňa jej konania.

Ak ste nemohli Deň narcisov podporiť do pokladničiek priamo v deň zbierky a chceli by ste tak ešte urobiť, táto možnosť je aktuálna do 20. apríla 2013 prostredníctvom:

  • SMS* správy s ľubovoľným textom na číslo 848 v sieti všetkých mobilných operátorov,

  • dobrovoľného finančného príspevku na účet zbierky č. 2629740400/1100.

* Cena 1 SMS je 2 €. Operátori odvedú na zbierku celú túto sumu a samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú.

Všetky projekty a služby poskytované onkologickým pacientom i verejnosti sú bezplatné a LPR SR ich hradí najmä z výnosu Dňa narcisov. Ku konkrétnym formám pomoci realizovaným alebo financovaným z výnosu zbierky patria: Centrá pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave, Martine, Košiciach; Linka pomoci a poradenská služba pre pacientov i zdravú populáciu; ubytovacie zariadenia pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov v Bratislave a Košiciach; rekondično-relaxačné pobyty pre dospelých onkologických pacientov; psychologická podpora pacientov v nemocniciach realizovaná formou bezplatných služieb psychológov pôsobiacich na lôžkových oddeleniach nemocníc a v ambulanciách v 17 mestách; tábory pre detských onkologických pacientov (realizované v spolupráci s Klubom Detskej Nádeje); bezplatná preprava detských pacientov na liečbu a projekt detského mobilného hospicu realizované na východe Slovenska (spolupráca so Svetielkom pomoci, n.o.). V rámci edukácie mladej generácie i verejnosti sú to edukačné a informačné kampane; onkologická výchova na 70 školách na Slovensku; edukačné prednášky pre žiakov a študentov v Centrách pomoci; Fórum onkologických pacientov organizované s cieľom vytvárať priestor na dialóg medzi onkologickými pacientmi a odborníkmi; publikačná činnosť, v rámci ktorej LPR každý rok publikuje informačné brožúrky a letáky zamerané na prevenciu i rady pri rôznych druhoch konkrétnych onkologických diagnóz.. Výrazná je aj finančná podpora zdravotníckych a nemocničných zariadení, hospicov i paliatívnych oddelení nemocníc, či podpora výskumných projektov.

Liga proti rakovine ďakuje všetkým prispievateľom, partnerom, spoluorganizátorom, dobrovoľníkom za podporu 17-teho ročníka Dňa narcisov!

Autor článku: Liga proti rakovine

Dátum zverejnenia: