Rádiofrekvenčná kyfoplastika - nová metóda ošetrenia zlomenín stavcov

Rádiofrekvenčná kyfoplastika - nová metóda ošetrenia zlomenín stavcov
Zdroj: bigstockphoto.com

Na Klinike úrazovej chirurgie ošetrujú kompresívne zlomeniny stavcov novou metódou – Rádiofrekvenčnou kyfoplastikou, systémom StabiliT®.

Kompresívne zlomeniny stavcov sa prejavujú intenzívnou bolesťou. Vyskytujú sa predovšetkým u starších pacientov s osteoporózou, laicky nazývanou rednutie kostí. Pre ochorenie je charakteristické ubúdanie kostnej hmoty, krehkosť a lámavosť kostí. Osteoporózou postihnuté stavce sa znižujú, často dochádza k ich zlomeninám aj pri minimálnom násilí. Posilnenie kosti stavcov kostným cementom je prevenciou progresie ochorenia a vzniku zlomenín.

Doposiaľ sme mali k dispozícii dve možnosti riešenia. Vertebroplastika je miniinvazívna operačná metóda, pri ktorej sa do tela stavca aplikuje špeciálny kostný cement. Pri kyfoplastike sa do tela stavca zavedie zvinutý kovový stent , ktorý sa v stavci tlakom rozvinie a do neho sa aplikuje kostný cement. Kyfoplastika, na rozdiel od vertebroplastiky, umožňuje nielen stabilizáciu stavca aplikáciou kostného cementu, ale upravuje aj jeho výškovú deformitu.

Klinika úrazovej chirurgie (KÚCH) má takmer 15 ročné skúsenosti s vertebroplastikou osteoporotických zlomenín chrbtice a ako prvé pracovisko na Slovensku začalo v roku 2009 využívať na ošetrenie týchto zlomenín kyfoplastiku.

„Obe metódy sú miniinvazívne a robia sa v celkovej anestézii. Cez kožu na chrbte pacienta sa pod RTG kontrolou zavedie do postihnutého stavca jedna alebo dve kanyly, cez ktoré sa aplikuje kostný cement,“ spresňuje primár KÚCH, Doc. MUDr. Theodoz Molčányi, CSc.

V súčasnosti začíname s novým systémom, ktorý má výhody oboch predchádzajúcich. Pre pacienta je bezpečnejšia (nehrozí riziko poranenia miechy) a zároveň znižuje záťaž personálu rentgenovým žiarením.

Rádiofrekvenčná kyfoplastika systémom StabiliT® sa tiež vykonáva ako minimálne invazívny výkon v celkovej anestézii. „Do tela stavca sa zavedie iba jedna kovová kanyla, cez ktorú sa do dutiny stavca aplikuje kostný cement. Cement sa pred aplikáciou do tela stavca rádiofrekvenčne zahrieva, čím sa zabezpečí kontrolovaný priebeh tuhnutia kostného cementu. Tuhší cement a originálny spôsob aplikácie v dávkach, umožní obnovenie výšky tela stavca bez použitia kovového stentu a zároveň zabráni jeho nežiaducemu úniku mimo ošetrovanú oblasť,“ opisuje výhody nového systému úrazový chirurg MUDr., PhD. Ľuboš Tomčovčík, ktorý rádiofrekvenčnou kyfoplastikou na KÚCH ošetril prvých pacientov.

V pondelok (15.4.) podstúpila novú metódu ošetrenia stavcov 80-ročná Anna Onoferová z Valalík. V jej prípade išlo o zlomeninu 2. driekového stavca a ako sama potvrdila, bolesti v chrbtici ustúpili a teší sa na jarné práce v záhrade.

„Tá metóda je excelentná v tom, že pacient odchádza z nemocnice už na 2. deň po operácii a s minimálnymi bolesťami,“ dodáva MUDr. Michal Karásek, úrazový chirurg KÚCH, ktorý má s aplikáciou novej metódy tiež dobré skúsenosti.

„Je viac ako potrebné „držať krok“ s novou medicínskou technológiou, pretože aj v prípade zavedenia rádiofrekvenčnej kyfoplastiky skvalitňujeme poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ doplnil MUDr. Ladislav Rosocha, MPH, riaditeľ UN L. Pasteura Košice.

Autor článku: UN L. Pasteura Košice

Dátum zverejnenia: