Stredoškoláci by mali viac športovať, zdravšie sa stravovať a prestať fajčiť

Stredoškoláci by mali viac športovať, zdravšie sa stravovať a prestať fajčiť
Zdroj: bigstockphoto.com

Stredoškoláci jedia veľmi málo ovocia a zeleniny, uprednostňujú rýchle občerstvenie, konzumujú veľa komerčných sladkostí, mnohí tiež nešportujú, sedia pred obrazovkami viac ako 5 hodín denne a približne tretina školákov pravidelne fajčí. Vyplýva to z výsledkov projektu Rešpekt pre zdravie, ktoré realizovali Bratislavský kraj a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave na stredných školách v pôsobnosti župy.

„Bol to dobrovoľný projekt, trvalo nám to dva roky a otestovali sme zhruba 5-tisíc študentov. Sumár výsledkov hovorí o tom, v ako stave máme v Bratislavskej župe mladú populáciu. Závery sú pomerne alarmujúce,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Zarážajúce sú podľa neho napríklad výsledky tlaku krvi, kde optimálne hodnoty zistili len u 38% chlapcov a 85% dievčat – čo je pre budúcnosť istou predispozíciou pre rôzne typy chorôb. Do rizikovej zóny patrí až 62% chlapcov a 15% dievčat. „Veľmi ma zarazilo, že 36% dievčat a 32% chlapcov denne fajčí,“ uviedol župan. Zároveň doplnil, že budú ďalej pokračovať v tých aktivitách, ktoré si vytýčili, napr. podpora športu či aktívneho oddychu.

Dôvodom na mapovanie zdravia stredoškolákov je podľa Zory Gérovej z RÚVZ BA aj dvojnásobne vyššia úmrtnosť na choroby obehovej sústavy na Slovensku ako je priemer Európskej únie! Môžu za to zlé životné návyky. Napríklad nadhmotnosť a obezita bola podľa nej zistená až u 31% chlapcov a 20% dievčat, optimálne hodnoty BMI namerali 63% chlapcom a 66% dievčatám. Pokiaľ ide o konzumáciu - 52% chlapcov a 56% dievčat nekonzumuje ryby vôbec, čerstvé ovocie konzumuje denne len 25% chlapcov a 40% dievčat, čerstvú zeleninu len 14% chlapcov a 24% dievčat. V jedálničkoch študentov prevládajú komerčné sladkosti, ktoré denne konzumuje 62% chlapcov a 64% dievčat, tiež sladké a kolové nápoje, údeniny a solené pochutiny. Z výsledkov vyplýva, že vyše 50% žiakov si v školskom bufete kupuje rýchle občerstvenie, 62% dievčat a 49% chlapcov nešportuje, žiaci sa vyhýbajú telesnej výchove, aplikujú laické diéty na schudnutie a trávia veľa času pri obrazovkách.

Podľa riaditeľa Odboru zdravotníctva a lekára samosprávneho kraja Valeriána Potičného chcú zmeniť a zlepšiť návyky študentov, aby ich celková kondícia do budúcna bola lepšia. „Chceme zlepšiť pohybovú aktivitu študentov budovaním ihrísk a tiež možnosťami športového vyžitia. Budeme úzko komunikovať s vedením škôl, študentmi aj lekármi, aby sme znížili podiel nezúčastnených na telesnej výchove,“ priblížil niektoré opatrenia kraja. Župa chce tiež zmeniť dietetický režim v školských jedálňach tak, aby sledoval celosvetové trendy stravovania vo výžive detí, a obmedziť na minimum predaj zdraviu neprospešných potravín v školských bufetoch.

Projekt sa robil v prostredí 68 stredných škôl, ktoré navštevuje vyše 19 000 študentov. Konkrétne merania sa vykonali na 5000 študentoch vo veku 14-18 rokov. Súčasťou meraní boli dotazníky s 255 parametrami o každom študentovi, antropometrické a fyziologhické merania (tlak krvi, telesná výška, hmotnosť, telesné obvody) a odbery krvi. Pri meraniach pomáhalo 146 študentov a 20 pedagógov z RÚVZ BA, zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, Lekárskej fakulty UK a stredných zdravotných škôl. RÚVZ BA takúto akciu uskutočňoval aj v prostredí základných škôl v Petržalke. Informácie o projekte sú aj na stránke www.respektprezdravie.sk.

Zistenia

Výskyt zvýšených hodnôt tlaku krvi

V prostredí škôl sa optimálne hodnoty TK zistili len u 38% chlapcov a 85% dievčat. Do rizikovej zóny však patrí až 62% chlapcov a 15% dievčat.

Výskyt nadhmotnosti a obezity

Optimálne hodnoty BMI namerané 63% chlapci, 66% dievčatá. Nadhmotnosť a obezita však bola zistená až u 31% chlapcov a 20% dievčat. Nižšia ako normálna hmotnosť sa vyskytuje častejšie u dievčat - 14%, u chlapcov 6%

Telesná hmotnosť a tlak krvi

Hodnoty systolického a diastolického tlaku krvi u chlapcov a dievčat s nadhmotnosťou a obezitou sú štatisticky významne vyššie než u študentov s optimálnou hmotnosťou.

Metabolický syndróm sa definuje ako spoločný výskyt viacerých faktorov, ktoré významne zvyšujú riziko ochorení obehového systému a ochorenia na cukrovku druhého typu.

Centrálna obezita

Triacylglyceroly zvýšené hodnoty/ zlé tuky/

HDL-C znížené hodnoty/ dobré tuky/

Vyšší tlak krvi

Inzulínová rezistencia zvýšené hodnoty

Výskyt metabolického syndrómu

- 2 faktory 13% chlapcov a 9,5% dievčat

- 3-5 faktorov má 5,3% študentov!!!

- Populácia dospelých 18-29 rokov v SR má výskyt metab.syndrómu v 4,3%

Analýza výživových návykov

- 52% ch a 56% d nekonzumuje ryby vôbec

- len 25% ch a 40% d konzumuje čerstvé ovocie denne

- len 14%ch a 24%d konzumuje čerstvú zeleninu denne

- 62%ch a 64%d konzumuje DENNE/ takmer denne komerčné sladkosti!!!

- 39%ch a 30%d pije sladené nápoje takmer denne,

- 30%ch a 18%d pije kolové nápoje takmer denne

- 38%ch a 25%d konzumuje denne/takmer denne údeniny

- 25%ch a 19%d konzumuje denne alebo skoro denne solené pochutiny

Obedy

LEN 29% chlapcov a 27% dievčat navštevuje školskú jedáleň!!! 54% ch a 50% d má doma denne teplú stravu, cca 10% má doma studenú stravu a cca 10% sa stravuje inde ako doma alebo v škole

Nákupy v školskom bufete 

56% ch a 60% d uprednostňuje rýchle občerstvenie a len 16%ch a 17%d si tam kúpi ovocie

Zdravie ohrozujúce návyky

- 62% d a 49% ch nešportuje!!!

- 40% d a 18% ch sa vyhýba telesnej výchove!!!

- 36% d a 40% ch sedí cez pracovný deň pred TV alebo PC viac ako 5 hod. denne, cez weekend sa to zvyšuje na 63%d a 69%ch!!!

- 36% d a 32% ch pravidelne fajčí!!!

- 61% d a 30% ch aplikuje laické diéty na schudnutie

Autor článku: BSK

Dátum zverejnenia: