Najväčšie zdravotnícke podujatie začalo v sobotu v Trenčíne

Najväčšie zdravotnícke podujatie začalo v sobotu v Trenčíne
Zdroj: bigstockphoto.com

V sobotu 20. apríla sa prvým stretnutím v Trenčíne začala séria Lekársko-lekárnických dní. Do konca roka sa uskutoční ešte 7 takýchto odborných stretnutí v rámci celého Slovenska, ktoré majú spájať dve úzko prepojené profesie a vytvárať medzi nimi názorový konsenzus.

Lekársko-lekárnické dni organizované väčšinou v krajských mestách Slovenska sú svojim rozsahom najväčším odborným zdravotníckym podujatím. Témou série Lekársko-lekárnických dní 2013 je Ideálny model partnerstva lekára a lekárnika. Téma reflektuje ostatné udalosti v slovenskom zdravotníctve a účastníci budú hľadať riešenia viackrát zdôrazňovaných problémov. Podujatí sa zúčastnia lekári a lekárnici z celého Slovenska, čím bude zabezpečená relevantná diskusia na odbornej úrovni s vyústením do praktických zmien.

Tohtoročné Lekársko-lekárnické dni organizuje UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť v spolupráci s Asociáciou súkromných lekárov SR. „Model stretnutí lekárov s lekárnikmi na úrovni VÚC je nesmierne prínosný vzhľadom na jeho charakter. Zároveň si zachováva dostatočný kontakt s profesionálmi, ktorí pôsobia v praxi a dennodenne riešia mnohé problémy, ktoré môže podujatie vyriešiť,“ povedal o Lekársko-lekárnických dňoch Ladislav Pásztor, prezident Asociácie súkromných lekárov SR. „Niektoré problémy sa nedajú riešiť od stola. Preto sme vytvorili fórum na odovzdávanie svojich skúseností a upevnenie vzájomného vzťahu týchto dvoch profesií,“ doplnil Tomislav Jurik, predseda predstavenstva spoločnosti Unipharma.

Hlavným cieľom stretnutí je prehĺbenie vzťahu medzi lekárnikom a lekárom. Z tohto dôvodu ide o jedinečné fórum, ktoré má potenciál zvýšiť bezpečnosť pacienta, ktorý je v celom zdravotníckom systéme tým najdôležitejším článkom. Ciele stretnutí smerujú k systematickému zlepšeniu úrovne slovenského zdravotníctva a poskytovaných služieb v rámci tohto segmentu.

Program jednotlivých odborných stretnutí je tvorený odbornými prednáškami uznávaných slovenských lekárskych a lekárnických autorít. Podujatie V Trenčíne otvorili Ladislav Pásztor a Tomislav Jurik, ktorí sa následne vo svojich prezentáciách venovali vzťahu medzi lekárom a lekárnikom, zdôraznením jeho významu a potreby partnerstva zástupcov týchto dvoch profesií. Na tému bezpečné lieky alebo ako predchádzať nežiaducim interakciám vystúpila Elena Škriečková, transformáciu slovenského zdravotníctva popísal Viliam Fischer. Ján Kyselovič a Mário Moro sa vo svojich prednáškach vyjadrili k veľmi dôležitej a najmä aktuálnej téme vakcinácie. Ostatné nemenej zaujímavé príspevky nesporne obohatili znalosti odborníkov a vyústili do podnetných diskusií.

Termíny Lekársko-lekárnických dní:

  • Trnava 27. 4.
  • Žilina 8. 6.
  • Sliač-Sielnica 22. 6.
  • Bratislava 14. 9.
  • Patince 5. 10.
  • Košice 26. 10.
  • Jasná- N. Tatry 9. 11.

Autor článku: Asociácioa súkromných lekárov SR

Dátum zverejnenia: