Myslenie uzdravuje vaše telo, vzťahy aj životy a prináša pokoj ...

Myslenie uzdravuje vaše telo, vzťahy aj životy a prináša pokoj ...
Zdroj: bigstockphoto.com

Každý človek príchodom na tento svet dostáva obrovský dar - ŽIVOT. Veľakrát však namiesto toho, aby bol za tento dar vďačný, neprestajne presviedča seba aj svoje okolie, aký je tento svet strašný, aké ťažké je žiť, aký je nešťastný, ako by potreboval šťastie a podobne. Ak to aj vy vnímate takto, potom je najvyšší čas na ZMENU, ktorá vám pomôže dosiahnuť pozitívnu PREMENU v telesnej aj v duševnej oblasti.

Máte pocit, že dnešný svet sa mení tak rýchlo, že nestíhate všetko vnímať? Mnohé vedecké objavy vedú k ohromujúcemu poznaniu o fungovaní vesmíru. Vesmír sa skladá z neustále sa meniacich energetických polí, ktoré sa vzájomne prelínajú, ovplyvňujú a vytvárajú náš svet. Je to pre nás nesmierne dôležité, pretože aj my sme súčasťou týchto energií a dáva nám to celkom nový pohľad na to, čo realita skutočne znamená a odhaľuje. Okrem toho nové objavy potvrdzujú, že pri prenášaní energie nijakú úlohu nehrá priestor ani čas, odhaľujú netušené možnosti ľudského ducha a rešpektujú aj novodobý fenomén samoliečby. A keď si uvedomíte, že ste súčasťou energie, z ktorej je VŠETKO utvorené, potom toto vedomie ovplyvní aj vaše nazeranie na život a na samého seba a začnete viac dôverovať svojim schopnostiam. To, čomu skutočne veríte, spája realitu so všetkým, čo si len dokážete predstaviť, a to vašim túžbam a snom vdychuje život.

Nová kniha od Jarmily Mandžukovej „Myslenie uzdravuje“ vychádza z jednoduchého predpokladu, že sila myšlienky dokáže hlbokým a často zásadným spôsobom ovplyvniť všetky oblasti nášho života a zdravia. Zoznámite sa s mnohými odporúčaniami, návodmi a ďalšími radami, ktoré vás privedú k šťastnejšiemu životu, zaktivizujú vaše liečivé sily a naštartujú proces sebauzdravenia.

Vaše myslenie v sebe skrýva nekonečné možnosti, ale pomôže vám len vtedy, ak si začnete veriť a pokúsite sa pochopiť, prečo ste nešťastní, nespokojní alebo chorí a čo vám chce vaše telo prostredníctvom choroby odkázať. A buďte si istý, že spojenie vášho pevného predsavzatia, úprimnej snahy, vôle a viery nezostane bez účinku.

Kniha „Myslenie uzdravuje“ bude vaším spolupracovníkom, vyzbrojí vás na riešenie problémov a dodá vám odvahu do života. Otvorí vám srdce, pohladí vašu dušu a ukáže možnosti samoliečby trochu inak. Dodá vám telesnú silu, duševnú vieru, aby ďalšie dni vášho života boli šťastné.

Už sama skutočnosť, že začnete čítať túto knihu, je znakom, že ste pripravení a odhodlaní urobiť zmeny vo svojom živote. Ak zoberiete svoj život do vlastných rúk a budete schopní prijať informácie, ktoré vám predkladáme, veľa sa vo vašom živote zmení a bude to prvý krok k tomu, aby ste začali plnohodnotne žiť. Získate nový pohľad na svoj život aj na okolitý svet a budete ho vnímať ako zdroj nekonečných VARIÁCIÍ. Otvára sa vám množstvo možností, kým všetkým sa môžete stať.

Čítaním tejto knihy a realizovaním odporúčaných metód možno stratíte niekoľko hodín svojho času, ale môžete získať roky života. Ste pripravení? NOVÝ ŽIVOT je pred vami!

Jarmila Mandžuková, autorka knihy Myslenie uzdravuje

Knihu „Myslenie uzdravuje“ kúpite vo všetkých dobrých kníhkupectvách, alebo na www.priroda.sk, obchod@priroda.sk prípadne 02/55 42 51 60.

Ukážka z knihy

Myslenie uzdravuje vaše telo, vzťahy aj životy a prináša pokoj.

Otvárate túto knihu a možno si kladiete otázku, či je vôbec popri stovkách ďalších publikácií, ktoré už boli napísané, potrebná ďalšia knižka o zdraví. Asi máte pravdu, ibaže môj veľký záujem o možnosti samoliečby s cieľom pomôcť sebe aj ostatným ma priviedol k tomu, aby som sa pokúsila priblížiť neobmedzené možnosti našej mysle.
 
Každý človek príchodom na tento svet dostáva obrovský dar – ŽIVOT. Namiesto toho, aby bol za tento dar vďačný, neprestajne presviedča seba aj svoje okolie, aký je tento svet strašný, aké ťažké je žiť, aký je nešťastný, ako by potreboval šťastie a podobne. Ak to aj vy vnímate takto, potom je najvyšší čas na ZMENU, ktorá vám pomôže dosiahnuť pozitívnu PREMENU v telesnej aj v duševnej oblasti. Už sama skutočnosť, že ste začali čítať túto knihu, je znakom, že ste pripravení a odhodlaní urobiť zmeny vo svojom živote. Ak zoberiete svoj život do vlastných rúk a budete schopní prijať informácie, ktoré vám predkladám, veľa sa vo vašom živote zmení a bude to prvý krok k tomu, aby ste začali plnohodnotne žiť. Získate nový pohľad na svoj život aj na okolitý svet a budete ho vnímať ako zdroj nekonečných VARIÁCIÍ. Otvára sa vám množstvo možností, kým všetkým sa môžete stať. Čítaním tejto knihy a realizovaním odporúčaných metód možno stratíte niekoľko hodín svojho času, ale môžete získať roky života. Ste pripravení? NOVÝ ŽIVOT je pred vami.
 
Mojím veľkým prianím je, aby čítanie tejto knihy bolo pre vás zaujímavé a užitočné a som pripravená pomôcť vám a odpovedať na vaše otázky.
 
Jarmila Mandžuková
 
Knižniciam a rôznym spolkom ponúkam prednášku s názvom Naša myseľ je mocná zbraň, ktorá vychádza zo zásad opísaných v tejto knihe a z mojich osobných skúseností.
 
Čo je cieľom tejto knihy?
 
Cieľ je úplne jasný: nastal čas zamyslieť sa nad svojím životom, zdravím aj chorobami. Vaše myslenie v sebe skrýva nekonečné možnosti, ale pomôže vám len vtedy, ak si začnete veriť a pokúsite sa pochopiť, prečo ste nešťastní, nespokojní alebo chorí a čo vám chce vaše telo prostredníctvom choroby odkázať.

A buďte si istí, že spojenie vášho pevného predsavzatia, úprimnej snahy, vôle a viery nezostane bez účinku.

Kniha by mala byť užitočným radcom pri uskutočňovaní všetkých vašich plánov a ideálov a predovšetkým pri ochrane ZDRAVIA. Neobsahuje iba súhrn určitých odporúčaní. Jednotlivé návody nepovažujte za rozkazy, ale berte ich ako priateľské rady a upozornenia, čoho sa máte vyvarovať a ako máte postupovať, ak chcete byť šťastní, zdraví a máte vôľu dosiahnuť svoj cieľ.
 
Kniha bude vaším spolupracovníkom, vyzbrojí vás na riešenie problémov a dodá vám odvahu do života. Otvorí vám srdce, pohladí vašu dušu a ukáže možnosti samoliečby trochu inak. Dodá vám telesnú silu a duševnú vieru, aby ďalšie dni vášho života boli šťastné.
 
Čo je mojím cieľom?
 
Život nie je ani dobrý, ani zlý, ale len taký, aký si ho urobíme sami.
Andrew Carnegie
 
Aj ten najúspešnejší človek z času na čas začne pochybovať o svojom živote a v hlave mu víria myšlienky o vlastnej bezmocnosti. Mojím cieľom je dať vám do ruky nástroj, ktorý vám pomôže objaviť, pochopiť a vyskúšať množstvo metód a návodov osožných pre každého z vás. Na stránkach tejto knihy píšem o nádeji a očakávaní, o podnetoch a motivácii, o plnení sna a o mojej úprimnej snahe pomôcť vám na ceste životom. Ľudské telo má nesmiernu schopnosť regenerovať sa a uzdravovať. Obidva procesy ovplyvňujú vaše myšlienky, ktoré môžu robiť zázraky. Nájdete cestu, ako sa zbaviť mylných predstáv, ktoré vás v minulosti obmedzovali. Ponúkam vám hľadanie cesty k navráteniu zdravia a plnohodnotnejšiemu životu. Sami sebe musíte byť veliteľmi a vaše priania nech sú pre vás rozkazom.
 
Nikdy a za nijakých okolností nevzdávajte svoj boj. Stojí pri vás celá armáda vašej energie, vôle, sily, nádeje a dôvery v seba samého. Knihu Myslenie uzdravuje som napísala najmä preto, aby som sa s vami podelila o nové, fascinujúce možnosti samoliečby, aby ste ani v tých najnepriaznivejších a najkritickejších chvíľach svojho života nepociťovali osamelosť, bezmocnosť a beznádej, ale práve naopak. Predkladám vám to, čomu JA bytostne verím. Princípy, ktoré uvádzam, som osobne vyskúšala a usilujem sa nimi vo svojom živote, naplnenom šťastím, riadiť. Vydajte sa so mnou na cestu sebapoznania a sebazdokonaľovania a budete prekvapení, čo všetko dokážete zmeniť. Zapamätajte si, že ak zmeníte svoje myslenie a svoj postoj k svetu, zmení sa aj postoj života a ostatných ľudí k vám. Rozhodnite sa práve teraz, pri čítaní tejto knihy, a pokúste sa zmeniť svoj život a nasmerovať ho k šťastiu, úspechu a zdraviu. Nikdy nehovorte, že sa to nedá. 
 
Všetci máme právo výberu – správať sa voči sebe rozumne a s rozvahou, alebo si naďalej ľahostajne ničiť svoje zdravie. Na podporu správnosti vašej voľby a odvahy urobiť vo svojom živote zmeny pripájam slová spisovateľa Logana Pearsalla Smitha: Neexistuje nič ponižujúcejšie ako poznanie, že ste prišli o slivku, pretože ste sa z nedostatku odvahy báli zatriasť stromom.
 
Aký je ľudský potenciál?
 
Stále nepoznáme ani tisícinu percenta toho, čo nám ponúka príroda.
Albert Einstein
 
Ste pevnou súčasťou celého vesmíru, každý z vás má v sebe obrovský potenciál sily a schopností. A osobitne v tom, čo si myslíte, čomu veríte a čo si želáte, máte bezhraničnú slobodu. Tento rozmer životnej slobody vám otvára priestor nekonečných možností. Nie ste len vonkajší pozorovatelia a pasívne OBETE, nie ste krehké a bezmocné stvorenia, ale silné a výrazné osobnosti, mocní VLÁDCOVIA, ktorí disponujú obrovskou vnútornou silou. Hľadajte ju sami v sebe, v hĺbke svojho vnútra, vo svojom srdci a vo svojich myšlienkach. Urobte všetko pre zmenu ustrnutého myslenia, ktoré vás zväzuje. Nezabudnite, že možnosť voľby znamená aj možnosť zmeny. A zmena myslenia znamená predovšetkým zbaviť sa obmedzenia, nazerať na problém z viacerých strán a byť vytrvalý. Keď sa zbavíte toho, čo vás obmedzuje, začnete si uvedomovať krásu života, ktorý vás obklopuje. Každý má právo byť šťastný, milovaný a uznávaný a užívať si každý deň svojho života. Keď sa zbavíte toho, čo vás obmedzuje, začnete si uvedomovať krásu života, ktorý vás obklopuje.
 
Viete, že neviete

Svet je obrovské miesto plné tajomstiev.
Alexander Svijaš

Máte pocit, že dnešný svet sa mení tak rýchlo, že nestíhate všetko vnímať? Zázraky techniky nám uľahčujú život, veda odhaľuje stále nové a nové tajomstvá, ale nedokáže na všetko dať odpoveď a mnoho vedeckých odborov je stále iba na začiatku svojho bádania. Veda nedokáže s absolútnou istotou určiť, prečo veľa vecí funguje tak, ako funguje. Prevratné zmeny na poli vedy dosiahla kvantová fyzika. Pred rokom 1905 sa veda pridržiavala zásad tzv. newtonovskej fyziky, ktorá (okrem iného) tvrdila, že atóm je pevná hmota. V tom istom roku Albert Einstein, jeden z najväčších vedcov histórie ľudstva, svojím matematickým vzorcom, ktorý vyjadruje, že všetko je energia a všetko sa na energiu pretvára, úplne zmenil svet. Vďaka tomuto poznaniu veda urobila obrovský skok dopredu. Naučili sme sa využívať energiu takými spôsobmi, o akých sa nám pred niekoľkými desiatkami rokov ani nesnívalo.

Mnohé vedecké objavy vedú aj k ohromujúcemu poznaniu o fungovaní vesmíru. Vesmír sa skladá z neustále sa meniacich energetických polí, ktoré sa vzájomne prelínajú, ovplyvňujú a vytvárajú náš svet. Je to pre nás nesmierne dôležité, pretože aj my sme súčasťou týchto energií a dáva nám to celkom nový pohľad na to, čo realita skutočne znamená a odhaľuje. Okrem toho nové objavy potvrdzujú, že pri prenášaní energie nijakú úlohu nehrá priestor ani čas, odhaľujú netušené možnosti ľudského ducha a rešpektujú aj novodobý fenomén samoliečby. A keď si uvedomíte, že ste súčasťou energie, z ktorej je VŠETKO utvorené, potom toto vedomie ovplyvní aj vaše nazeranie na život a na samého seba a začnete viac dôverovať svojim schopnostiam. To, čomu skutočne veríte, spája realitu so všetkým, čo si len dokážete predstaviť, a to vašim túžbam a snom vdychuje život.

Autor článku: Vyvateľstvo Príroda

Dátum zverejnenia: