Samoliečenie. Správne dýchanie vás uzdraví

Samoliečenie. Správne dýchanie vás uzdraví
Zdroj: bigstockphoto.com

Áno, dýchame všetci a stále. Je to také jednoduché a predsa tajomstvo života a uzdravovania, ktoré sa v dychu skrýva, si v každodennom živote takmer neuvedomujeme.

práve vyšla nová kniha Samoliečenie od terapeuta Jacka Angela, ktorý vie, že vedomé dýchanie zlepšuje dostupnosť liečivej životnej sily. V knihe nájdete špeciálne techniky, ktoré umožňujú upevniť si zdravie, zlepšiť výkonnosť, zbaviť sa stresu, detoxikovať organizmus ap. Zistite, že tajomstvom života a liečby je dych.

Iba na Zzz.sk prinášame úryvky z novej knihy Samoliečenie:

Dýchanie ako základ liečby

Apačský náčelník Geronimo (1829 – 1909) sa preslávil ako veľký bojovník. Menej známe je však to, že na šamanskú premenu, po ktorej mohol liečiť, používal moc dychu a posvätných piesní. Spev a dychové cvičenia mu umožnili „stať sa duchovnou bytosťou a lietať vzduchom“. Rovnako ako všetci indiánski svätci a liečitelia, aj Geronimo chápal, že liečba je dar od Zdroja, a že dýchanie spája našu telesnosť s duchovnosťou. Dych Jednoty nám bez akéhokoľvek úsilia z našej strany ustavične pripomína, kým naozaj sme. Každý dych nám vraví, že sme Jeden so všetkými vecami a, predovšetkým, so Zdrojom. Dýchanie a dych preto hrajú hlavnú úlohu pri všetkých formách liečby. Pochopenie a aplikácia tohto ich poslania sú dnes dôležité rovnako ako za Geronima.

V dnešnom svete ľudia trpia „chorobou duše“, ktorá sa prejavuje rozličnými telesnými, emočnými a duševnými poruchami. Predstavuje následok života bez kontaktu so svätým. Vo väčšine prípadov si ľudia s chorobou duše skutočnú príčinu ochorenia, utrpenia či nespokojnosti neuvedomujú. Dýchanie im to umožní, pretože v mysli vytvorí priestor, kde sa môžu zastaviť a zamyslieť. Okrem toho otvára telo a systém jemných energií, aby sme mohli prijímať liečivé energie. Keď sa tento proces začne, vďaka pravidelným dychovým cvičeniam si vybudujeme vnútornú i vonkajšiu silu, udržíme vitalitu a zabezpečíme energetickú ochranu.

Dychová detoxikácia

 • Pohodlne si ľahnite. Zatvorte oči. Nechajte myseľ spočinúť na dychu. Uvedomujte si, že telo dýcha.
 • Trocha väčší dôraz klaďte na výdych. Predstavujte si, že môžete vysielať energiu výdychu nadol do tela. Sledujte, ako stupajami vychádza z tela.
 • Pri každom výdychu sa ďalej „vyprázdňujte“. Pri nádychoch čerpajte novú, zdravú energiu a nahrádzajte ňou tú, čo ste vylúčili. Cvik ukončite vtedy, ak pocítite, že ste sa zbavili energetického odpadu, vzpružili ste sa či občerstvili.

Dýchanie zhlboka – ideálne

Tento cvik je najvýznamnejší zo všetkých v tejto knihe. Tvorí základ väčšiny ďalších cvikov. Len čo ho plne pochopíte a budete ho môcť robiť v ktoromkoľvek čase, stane sa vaším Dychom jednoty a základným dychom samoliečby.

Pri dýchaní zhlboka sa brucho a hrudník pri nádychu celkom roztiahnu a pri výdychu stiahnu. Zúčastňujú sa na ňom všetky dýchacie svaly. Pri tomto druhu dýchania si väčšmi uvedomíte ustavične sa obnovujúcu jednotu so Zdrojom. Fyzické telo znovu naučíte, ako z energetického hľadiska účinne dýchať. Naplno tým rozviniete svoju schopnosť prijímať dostupné energie a zbavovať sa tých, ktoré už nepotrebujete.

Dýchanie zhlboka obnovuje rovnováhu celého organizmu, preskupuje všetky aspekty bytia a podporuje tok liečivých energií. Predstavuje základnú samoliečebnú aktivitu, ktorá zvyšuje kapacitu pľúc, zlepšuje rytmus dýchania a prospieva celému fyzickému telu.

 • Pohodlne si sadnite na stoličku. Nohy celými stupajami položte na dlážku a chrbát držte vystretý. V prípade potreby zdvihnite hlavu, aby bola v jednej línii s chrbticou. Ruky si pohodlne položte na stehná alebo do lona.
 • Uvedomujte si dýchanie. Nechajte ho spomaliť, prehĺbiť a zjemnieť.
 • Všímajte si, čo robí hrudník a brucho. Keď dýchate zvyčajným spôsobom, ktorá časť tela sa hýbe najväčšmi?
 • Pri dýchaní zhlboka sa kladie dôraz na pohyb brucha, nie hrudníka. Položte si ruky na brucho a predstavujte si, že je to balón, ktorý dychom napĺňate a vyprázdňujete.
 • Pomaly sa nadychujte nosom a nechajte sa „balón“ napĺňať – brucho rozpínajte jemne, nevyvíjajte tlak.
 • Pomaly vydychujte a sledujte, ako balón spľasína. Ani teraz netlačte.
 • Cvik zopakujte ešte dvakrát. Všímajte si rozdiel medzi nádychom a výdychom. Uvedomujte si, ako sa cítite, keď dýchate týmto spôsobom.

Niekoľko týždňov by ste sa mali venovať dýchaniu zhlboka a opakovane si pripomínať svätú podstatu dychu. Potom zistíte, že schopnosť tela prostredníctvom dychu prijímať a odovzdávať životnú energiu sa zlepšila.

Keď stres začne škodiť

Hoci reakcia „útok, alebo útek“ nás chránila tisíce rokov, niekedy vôbec nie je nápomocná. Príčiny stresu, napríklad strach, úzkosť či obavy, ktoré majú pôvod v našej mysli, sa buď zintenzívňujú, alebo pretrvávajú. Dochádza k tomu v prípade, že pred nimi nemôžeme utiecť alebo sa s nimi popasovať. Vtedy nám začínajú škodiť.

Stres, ktorý cítime, má často psychický, nie fyzický charakter. S psychickými stresormi (príčiny stresu) sa stretávame na každom kroku. Medzi príklady patrí opatera chorého či staršieho človeka. Našu pozornosť si vyžaduje deň čo deň a ustavične prichádza s nejakými požiadavkami. Koniec situácie nie je na dohľad. Ďalším príkladom sú hromadiace sa účty, uviaznutie v hustej, vlečúcej sa premávke, termín, ktorý sa nedá stihnúť, hádky s milovaným človekom a ľutovanie vlastných slov, negativistický prístup rodiny po príchode domov z práce, kde sme strávili celý deň. Ak na nás pôsobia takéto stresory, cítime sa vyčerpaní. Doľahne na nás pocit, že máme všetkého dosť. Príčinou je to, že telo beží na plné obrátky a stresová reakcia pokračuje. Navyše platí, že čím väčšmi sa aktivuje, tým ťažšie ju možno zastaviť. Keď prekonáme krízu, stresová reakcia sa neskončí, stresové hormóny sa ďalej vylučujú. Dýchanie zostáva rýchle a plytké, krvný tlak zvýšený. Orgánové sústavy, ktorých činnosť sa spomalila, zostávajú utlmené. Telo sa musí vyrovnať s početnými vedľajšími účinkami chemických látok, ktoré sa vyplavili do krvného obehu.

Stresory nemusia mať pôvod iba v nás samých, môžu pochádzať aj zvonka. Ich zdrojom býva životné prostredie, rodina, ľúbostný vzťah, práca či spoločenská komunikácia. Treba zdôrazniť, že príčinou stresu nie sú iba negatívne udalosti. Mimoriadne stresujúca je napríklad príprava na sobáš. Podľa psychológov medzi najčastejšie stresory patria:

 • smrť blízkeho človeka
 • manželské problémy
 • zranenie či choroba
 • strata zamestnania
 • sťahovanie
 • finančné ťažkosti
 • súdne spory
 • trest odňatia slobody

Prečítajte si viac o knižnej novinke Samoliečenie v internetovom kníhkupectve BUX.sk.

Autor článku: Vydavateľstvo Ikar

Dátum zverejnenia: