Slovak Gold Exclusive po štvrtýkrát v Nemocnici Košice-Šaca

Slovak Gold Exclusive po štvrtýkrát v Nemocnici Košice-Šaca
Zdroj: bigstockphoto.com

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, patriaca do skupiny zdravotníckych zariadení Unipharma, získala už štvrtýkrát ocenenie Slovak Gold Exclusive. Tento prestížny certifikát kvality Nadácie Slovak Gold predstavuje významné ocenenie snahy a vytrvalej činnosti vedenia nemocnice a jej personálu v prospech pacientov.

Nadácia Slovak Gold opätovne predĺžila platnosť certifikátu Slovak Gold Exclusive pre Nemocnicu Košice-Šaca a.s. 1. súkromnú nemocnicu na základe udržania výborných hospodárskych výsledkov a stability, významných investícií do ľudských zdrojov, ochrany zdravia a životného prostredia, korektných obchodných vzťahov a samozrejme samotného verejného prospechu. Nemocnica Košice-Šaca získala Slovak Gold Exclusive ako prvá nemocnica na Slovensku a doteraz je jediným zdravotníckym zariadením, ktoré sa môže pýšiť týmto prestížnym certifikátom. Toto prvenstvo stále pretrváva, čo je dôkazom stálej zodpovednej služby občanom.

„Opätovný úspech Nemocnice Košice-Šaca spočíva najmä v ľuďoch a podpore materskej spoločnosti Unipharma. Je úžasné, že sa nám podarilo vybudovať rozsiahly personál, ktorý ctí všetky predsavzatia a ciele nemocnice. Vďaka patrí najmä všetkým jednotlivcom, ktorí zabezpečujú denný chod zariadenia,“ vyjadril sa k oceneniu riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca Juraj Vančík.

Certifikát Slovak Gold Exclusive bol vedeniu nemocnice slávnostne odovzdaný v utorok 30. apríla 2013 v bratislavskom hoteli Bôrik. Predĺženie práva na používanie tejto prestížnej značky kvality je platné na ďalších 24 mesiacov.

Nemocnica Košice-Šaca disponuje popri Slovak Gold Exclusive aj Certifikátom integrovaného systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 14001, Cenou primátora mesta Košice a Certifikátom rodovo zodpovednej organizácie. Vďaka kvalitnému novorodeneckému oddeleniu získala nemocnica aj certifikát Baby Friendly Hospital.

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica vznikla v roku 2003 (hoci história tohto zdravotníckeho zariadenia siaha až k roku 1961). So spádovou oblasťou približne 100 000 obyvateľov. Zamestnáva 952 zamestnancov, z toho 179 lekárov, 319 sestier, 454 zdravotníckeho a nezdravotníckeho personálu. Lôžková časť (379 postelí) má priemernú obložnosť lôžkového fondu 72%, s priemernou dobou hospitalizácie 6,37 dňa. Priemerná ročná hospitalizácia je okolo 16000 pacientov. Počet operačných výkonov je viac ako 9100 ročne a približne 1496 pôrodov. Poliklinická časť pozostáva z 15 ambulancií všeobecného lekárstva, 7 stomatologických ambulancií a 67 odborných ambulancií. V ambulanciách je ročne ošetrených viac ako 531 tisíc osôb, pričom počet ambulantných výkonov je viac ako 754 tisíc. V nemocnici sa nachádzajú aj pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Priemerný počet pacientov ošetrených na týchto pracoviskách je 516 tis. osôb ročne s počtom výkonov 1,24 mil. ročne. Celkový ročný objem investícií je takmer 568 tisíc eur, z toho na zdravotnícku techniku 494 tis. eur. Súčasťou nemocnice je aj diagnostické centrum.

Autor článku: Nemocnica Košice-Šaca

Dátum zverejnenia: