SLeK vyjadruje podporu projektu Transparentní lekári i lekárom pripájajúcich sa k iniciatíve Ďakujem, úplatky neberiem

SLeK vyjadruje podporu projektu Transparentní lekári i  lekárom pripájajúcich sa k iniciatíve Ďakujem, úplatky neberiem
Zdroj: bigstockphoto.com

Slovenská lekárnická komora vyjadruje podporu iniciatíve Transparency International Slovensko (TIS) s novo spusteným portálom Transparentní lekári a zároveň podporuje aj lekárov pripájajúcich sa iniciatíve Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Ďakujem, úplatky neberiem.

Slovenská lekárnická komora ako jediná stavovská organizácia lekárnikov na Slovensku už od svojho vzniku smeruje svoje aktivity ku krokom, ktoré by viedli k sprehľadneniu zdravotníckeho systému na Slovensku. „Dlhodobo sú známe aktivity SLeK súvisiace s apelom na zmeny v legislatíve a ozdravení systému v zdravotníctve, preto len vítame ďalšie iniciatívy, ktoré sú za transparentné zdravotníctvo na Slovensku,“ povedal Tibor Czuľba, prezident SLeK.

Portál Transparentní lekári (lekari.transparency.sk), zhromažďuje verejne dostupné údaje o spolupráci a finančných vzťahoch lekárov a farmaceutických firiem a umožňuje ich ľahké vyhľadávanie a porovnávanie.

Iniciatíva LOZ Ďakujem, úplatky neberiem je zameraná na potlačenie poskytovania a prijímania úplatkov v nemocniciach, na oddeleniach či v ambulanciách. Spočíva v tom, že lekári nosia odznaky s nápisom „Ďakujem, úplatky neberiem“ pripnuté na odeve na pracovisku. Nosenie odznakov má pomôcť odstraňovať predsudky a nesprávne očakávania pacientov, ktorí sa neraz mylne nazdávajú, že kvalita zdravotnej starostlivosti je závislá od výšky úplatku. Zároveň to má byť aj výzva pacientom, aby sa sami ponúkaniu úplatkov vyhýbali. Na webe LOZ si pacient môže preveriť, ktorí lekári sa k iniciatíve odmietajúcej branie úplatkov aktívne prihlásili.

„Podobné aktivity vyvíjajú už aj jednotlivci – lekári napr. z FNsP Žilina – Úplatky neberiem. Som presvedčený, že čím viac subjektov sa spojí v úsilí o sprehľadnenie systému v slovenskom zdravotníctve, tým rýchlejšie môžeme spoločnými silami túto zmenu uskutočniť,“ dodal T. Czuľba.

Autor článku: Slovenská lekárnická komora

Dátum zverejnenia: