Multikultúrna víkendovka pre deti s kardiologickým ochorením

Multikultúrna víkendovka pre deti s kardiologickým ochorením
Zdroj: bigstockphoto.com

V dňoch 10. až 12. mája 2013 sa 16 detí s kardiologickým ochorením zúčastní multikultúrneho pobytu v hoteli Severka v Zákopčí a prežijú tak víkend plný zážitkovo-vzdelávacích aktivít. Víkendovku realizuje Klub Detskej Nádeje, z programu Európskej komisie Mládež v akcii, ako súčasť projektu „Čo sa v škole nenaučíš“. Projekt zahŕňa sériu štyroch pobytov pre deti s kardiologickým ochorením vo veku od 7 do 18 rokov, pričom každý z  nich bude zameraný na inú tému.  

Cieľom prvej realizovanej víkendovky je dozvedieť sa zaujímavé informácie o iných kultúrach, odstraňovaní xenofóbie, rasizmu a ochrane ľudských práv, svoje jazykové schopnosti si deti precvičia v spolupráci so zahraničnými dobrovoľníkmi. Súčasťou pobytu však bude i zábava a voľný čas. Prostredníctvom vybraných aktivít (kvízy, kreatívne hry, zábavný večer v multikultúrnom štýle) je deťom priblížiť fakt, že existuje mnoho kultúr a ak sa budeme vzájomne rešpektovať, môžeme spolu nažívať v mieri. To, že ľudia z inej kultúry či národa majú iné zvyklosti a robia niečo, čo s počiatku nechápeme, neznamená, že ide o menej vyspelú kultúru. Deti by si mali na konci pobytu uvedomiť, že už dnes žijeme v medzinárodnom prostrední a čím viac krajín a ľudí spoznáme, tým viac sa obohatíme aj my sami.

Počas pobytu budú deťom k dispozícii animátori, lekár a dvaja zahraniční dobrovoľníci, ktorí momentálne na Slovensku vykonávajú Európsku dobrovoľnícku službu.

Pobyt je financovaný z programu Európskej komisie a prostriedkov Klubu Detskej Nádeje, rodičia hradia len cestovné náklady.

Ďalšou zo série pobytových akcií pre detských kardiologických pacientov je pripravovaný 11-ty ročník KARDIO tábora, ktorý sa bude konať od 29.6 do 13.7.2013 v Pružine. Pobyt bude hradený z asignácie 2% dane z príjmu Klubu Detskej Nádeje a získaných grantov. Na KARDIO tábor je možné sa ešte prihlásiť do 20.mája 2013 prostredníctvom stránky www.kdn.sk.

Klub Detskej Nádeje je občianske združenie spájajúce všetkých, ktorí chcú prispieť k skvalitneniu a uľahčeniu života dlhodobo hospitalizovaných alebo znevýhodnených detí v oblasti onkológie a kardiológie. KDN vzniklo v roku 1998 a jeho členmi sú mladí ľudia z radov vysokoškolských študentov. Hlavnou aktivitou združenia sú pravidelné návštevy detských pacientov na oddeleniach DFNsP Kramáre.

Autor článku: Klub Detskej Nádeje

Dátum zverejnenia: