Ukončenie najväčšej slovenskej preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia

Ukončenie najväčšej slovenskej preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia
Zdroj: bigstockphoto.com

Študenti zubného lekárstva pripravili pre širokú verejnosť najväčšiu preventívnu akciu v oblasti ústneho zdravia, aká sa kedy na Slovensku uskutočnila - s troma dodávkami zrealizovali počas 11 dní v 12 slovenských mestách približne 4500 inštruktáží v duchu hesla: „Keď neprídu pacienti do ambulancie, musia ísť (budúci) lekári do ulíc“. Roadshow nazvaná SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY ÚSMEV organizovaná Slovenským spolkom študentov zubného lekárstva pod záštitou dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Dr.h.c. prof. MUDr. Leonarda Siegfrieda, CSc. odštartovala v utorok 30. apríla 2013 v Bratislave, pokračovala 1. mája v Trnave a Nitre, 2. mája Trenčíne a Zvolene, 3. mája v Žiline a 4. mája v Liptovskom Mikuláši a Poprade, 7. mája v Michalovciach, 8. mája v Spišskej Novej Vsi v nemocnici Košice-Šaca, 9. mája v Prešove a 10. mája v Košiciach ako poslednom meste.

„Keďže šlo o prvý ročník, nemali sme žiadne očakávania, len predsavzatia. Chceli sme odinštruovať 5,5-tisíc ľudí, teda každého tisíceho obyvateľa Slovenska, čo sa nám však kvôli nepriaznivému počasiu v niektorých mestách nepodarilo, napočítali sme ich cca štyri a pol tisíc. Reakcie verejnosti boli zväčša veľmi príjemné a veľmi nám pomohli aj správy v médiách - jedna pani za nami prišla do Liptovského Mikuláša až z Ružomberka, keď

sa z novín dozvedela o tejto akcii. K príjemným zážitkom patrila aj návšteva Michaloviec, kde sme inštruovali v ústnej hygiene trojnásobné majsterky Slovenska v hádzanej hráčky Iuventy Michalovce, ktoré mali na námestí svoju autogramiádu a nadviazali sme aj kontakt s maratónskou bežkyňou Katarínou Bérešovou. V Košiciach sa pri nás zas pristavil primátor Richard Raši, ktorý sa žiaľ ponáhľa a inštruktáž neabsolvoval, ale poslal za nami svoje dcéry,“ hovorí prezident Slovenského spolku študentov zubného lekárstva Viliam Falis, študent Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore zubné lekárstvo.

Podobnú akciu zorganizovali študenti zubného lekárstva prvý krát v roku 2011, kedy sa rozhodli pridať do portfólia projektov svojho spolku aj prevenciu, pretože štátny sektor sa v stomatológii za posledných dvadsať rokov takmer rozpadol a univerzitné pracoviská nestačia plniť okrem liečebnej úlohy aj tú preventívnu. Preto Slovenský spolok študentov zubného lekárstva pripravil pred dvoma rokmi prvú preventívnu akciu zameranú na širšiu verejnosť s heslom „Keď neprídu pacienti do ambulancie, musia ísť (budúci) lekári do ulíc“, ktoré vystihuje ich projekt až doteraz.

„V priebehu prvých dvoch rokov sme odinštruovali o správnej ústnej hygiene viac ako 4000 ľudí v troch mestách Slovenska, no po úspešnom druhom ročníku akcie sme si uvedomili, že naša aktivita sa zákonite musí rozšíriť do ďalších miest, pokiaľ chceme ovplyvniť väčšiu skupinu ľudí. Preto sme vyrazili na roadshow po celom Slovensku s cieľom zaškoliť za necelé dva týždne vyše 5500 ľudí, cez ktorých sa informácie o správnej starostlivosti o ústnu dutinu môžu dostať k mnohým ďalším obyvateľom Slovenska,“ konštatuje Viliam Falis, podľa ktorého aj keď bol počet návštevníkov o tisíc menej ako plánovali, ide o najväčšiu preventívnu akciou v oblasti ústneho zdravia, aká sa kedy na Slovensku uskutočnila. Výnimočná bola aj individuálnym prístupom ku všetkým ľudom, čo malo rozhodne oveľa väčší význam, ako náučné prezentácie a prednášky, pretože študenti sa rozhodli pre osobnú komunikáciu s konkrétnymi ľuďmi, ktorým predvádzali konkrétne techniky ako sa starať o vlastných chrup a odpovedali na ich rôzne otázky.

„V budúcnosti sa budeme snažiť priniesť projekt do ďalších miest Slovenska, a zároveň sa aj vracať do tých, v ktorých sme už pôsobili. Našim cieľom je do niekoľkých rokov priamo alebo sprostredkovane osloviť signifikantné percento Slovenskej populácie, pretože v dlhodobom horizonte má náš projekt pozitívny vplyv nie len na zdravie ľudí, ale aj na ekonomickú stránku, pretože šetrí peniaze nevyhnutné na liečbu defektov spôsobených zubným kazom,“ zdôrazňuje Viliam Falis a využíva možnosť verejne poďakovať 19 partnerom, ktorých oslovila myšlienka študentského projektu „Spolu za zdravý a krásny úsmev“.

„Mnohí nám tvrdili, že sa vedia správne starať o svoj chrup, no keď svoje znalosti skonfrontovali s nami, ukázalo sa, že majú isté medzery. Väčšina ľudí síce má čiastočné znalosti, ale chýbajú im komplexné vedomosti a návyky správnej ústnej hygieny.

Až dve tretiny oslovených nepoznalo alebo nevedelo správne používať medzizubnú kefku, ktorá je popri použití zubnej nite ďalšou dôležitou pomôckou v starostlivosti o chrup a ďasná. Často sme museli ľuďom vysvetľovať aj to, že starať sa je treba aj o ‚kúpené‘ zuby, teda zubné náhrady, nielen o vlastný chrup,“ hovorí Peter Džupa ml.

Odborným garantom projektu bol prednosta Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP Košice Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., ktorý aktivitu študentov v oblasti prevencie veľmi víta a je rád, že aj takouto akciou získavajú cenné skúsenosti pre svoju budúcu prax. Záštitu nad podujatím prevzal dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., ktorého taktiež veľmi teší aktivita študentov, ktorou sa rozhodli osloviť širokú verejnosť v oblasti prevencie. „Je zaujímavé pozorovať, ako naši študenti zubného lekárstva popularizujú svoj odbor medzi obyvateľstvom a týmto neformálnym spôsobom znižujú strach ľudí pred zdravotníckymi výkonmi realizovanými v oblasti ústnej dutiny. Ako dekan lekárskej fakulty veľmi podporujem takéto aktivity,“ konštatoval Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.  

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: