34. kongres SSVLD SLS Žilina 24.05.-25.05.2013

34. kongres SSVLD SLS Žilina 24.05.-25.05.2013
Zdroj: bigstockphoto.com

Žilinský hotel Holiday Inn sa aj tento rok stane miestom najväčšieho vzdelávacieho podujatia všeobecných lekárov pre dospelých. Na 34. kongrese Slovenskej spoločnosti všeobecného lekárstva pre dospelých SLS vystúpia osobnosti slovenskej medicíny a prinesú množstvo nových aktuálnych informácií.

V Žiline uvidia účastníci slovenskú premiéru e-Health za účasti riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií Ing. Ľuboša Černého, s praktickou ukážkou on-line pripojenia všeob. lekára.

Účasť lekárov hodnotená 15 kreditmi CME za kontinuálne vzdelávanie.

Program a prihláška dostupné na stránke spoločnosti www.svld.sk

Kľúčovými témami piatkového programu sú: infekčné ochorenia, artériová hypertenzia,

praktická kardiológia, liečba dyslipidémie, moderné hojenie rán a dekubitov, kompresívna terapia chronickej vénovej insuficiencie.

V piatkové dopoludnie 24. mája 2013 o 10:30 hod. v sále Vision prebehne tlačová konferencia hlavnej odborníčky MZ SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Moniky Paluškovej, MBA. Odprezentuje aktivity a kroky k  zlepšeniu postavenia odboru všeobecné lekárstvo, ktoré realizuje s tímom novomenovaných krajských odborníkov.

Osobná prezentácia ministerky zdravotníctva JUDr. Zuzany Zvolenskej v piatok 24.5.2013 je zameraná na plány MZ SR k smerovaniu odboru všeobecného lekárstva na najbližšie roky. Prezident SLK MUDr. Marián Kollár sa v diskusii bude venovať súčasnej situácii v slovenskom zdravotníctve. Piatkovým zahraničným prednášateľom tohtoročného 34. kongresu je Sabina Sellner, ktorá po prednáške názorne predvedie vlhkú terapiu rán. Nasledovať bude autodidaktický test, hodnotený 2 kreditmi CME.

Nosnými témami sobotňajšieho programu budú: psychiatrické ochorenia, CRP vyšetrenie v ambulancii VLD, novinky v očkovaní, posudková činnosť v ambulantnej praxi a spolupráca medzi všeobecným a posudkovým lekárom.

Sobotňajšie dopoludnie obohatí workshop hlavnej odborníčky MZ SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Moniky Paluškovej,MBA za účasti vedúcich katedier všeobecného lekárstva v Bratislave (doc.Gazdíková) v Martine (doc.Vladár) v Košiciach (prof.Kalanin). Zahraničný sobotňajší hosť Rogier Hopstaken z holandského Maastrichtu bude prednášať novinky z problematiky vyšetrenia C-reaktívneho proteínu.

V závere 34.kongresu SSVLD SLS tradične spomedzi prítomných lekárov budú vylosovaní výhercovia EKG prístroja Datacenter, amerických fonendoskopov  Littmann, odbornej literatúry k problematike vyhodnocovania EKG záznamov, duálnych tlakomerov Hartmann.

Záujemcovia o kúpu CRP prístroja Nycocard Reader II. majú možnosť získať mimoriadnu kongresovú zľavu 250 €. Súčasne si lekári budú môcť zakúpiť za exkluzívne ceny tlakové Holtery a EKG prístroje. Na žilinskom kongrese vystavuje celkom 34 spoločností, dodávateľov zdravotníckej techniky, vydavateľstiev odbornej literatúry a zdravotníckych internetových portálov. Bližšie informácie sú dostupné na stránke odbornej spoločnosti www.svld.sk.

Autor článku: MUDr. Peter Marko, MPH, vedecký sekretár SSVLD SLS

Dátum zverejnenia: