Začal sa celoslovenský prieskum „Zdravie bez úplatku“

Od mája do júna 2013 prebieha na portáli www.bezuplatku.sk dvojmesačný prieskum, do ktorého sa môžete zapojiť aj Vy!

Akciu organizuje Health Policy Institute s podporou Nadácie Pontis.

Zapojte sa do celoslovenského prieskumu! Aj Vaša skúsenosť môže uviesť veci na pravú mieru.

„Cieľom tohto projektu je zistiť či sme na Slovensku zvyknutí dávať neformálne platby a dary za služby v zdravotníctve. Neformálnymi platbami a darmi sú myslené platby bez dokladu, ale i kvety či bomboniéri za vyjadrenie vďaky za dobrú starostlivosť. Zaujíma nás i v akej forme ľudia tieto neformálne platby a dary dávajú a prečo,“ hovorí Roman Mužik z Health Policy Institute.

Úlohou portálu bezuplatku.sk je preto získať čo najväčší počet vyplnených dotazníkov od občanov z celého Slovenska. Prieskum je jedinečný v tom, že svoju pozornosť sústredí na zažitú skúsenosť a neopiera sa o názor alebo pocitové, subjektívne vnímanie ľudí. Získané informácie tak poskytnú podložený názor o výskyte neformálnych platieb a darov za služby v slovenskom zdravotníctve.

Výsledok poskytne analýza dotazníkov vyzbieraných počas mesiacov máj a jún 2013 a bude publikovaná na jeseň 2013.

Aj po uzavretí zberu dotazníkov pre analýzu však zostáva portál aktívny a zber dotazníkov bude i naďalej pokračovať.

Autor článku: HPI

Dátum zverejnenia: