Kúpele Číž otvárajú sezónu

Kúpele Číž otvárajú sezónu
Zdroj: bigstockphoto.com

Letná kúpeľná sezóna v Prírodných jódových kúpeľoch Číž, a. s. odštartuje 1. júna 2013.  V spolupráci s Gemersko-malohontským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote pripravujú kúpele na 1. júna ,,Deň otvorenia letnej sezóny“. Jeho súčasťou bude kultúrny program, vrátane otvorenia vonkajšieho bazénového komplexu pre verejnosť a oslavy dňa detí. Okrem tohto podujatia pripravili kúpele v letnej sezóne pre návštevníkov doplnkové športové vyžitie a rozšírený kultúrno-spoločenský program. Veľmi obľúbená je u klientov aj hipoterapia. Informoval o tom riaditeľ Prírodných jódových kúpeľov Číž, a. s., Ing. Peter Kmeť.

,,Kúpele Číž sú jedinečným miestom na liečbu detí a dospelých, oddychové a relaxačné aktivity. Ich celková kapacita je 289 pevných lôžok, z toho 58 na úseku detskej zdravotnej starostlivosti a 231 pre dospelých. Ubytovanie je zabezpečené v centrálnom liečebnom dome hotelového typu RIMAVA *** a v liečebných domoch MÁRIA , SLANÁ , NEPTÚN  a THEMIS. Detskí klienti sú ubytovaní v liečebnom dome MILAN, kde je aj ústavná základná škola. V tomto roku chceme prilákať viac samoplatcov a preto nielen zintenzívnime marketingové aktivity, ale aj skvalitníme a rozšírime produktové portfólio služieb. Flexibilne chceme reagovať na požiadavky klientov a tieto zapracovať do komplexného balíka služieb. V neposlednom rade budeme sledovať vývoj trhu a podporíme pobyty pacientov aj zľavami a zavedením vernostných bonusov. Napríklad  počas mesiacov máj a jún ponúkame 20 % zľavu z cenníkovej ceny na pobyt Predĺžený víkend“, povedal P. Kmeť.

Dodal, že návštevníkov aj zamestnancov teší aj zlepšenie dopravného spojenia do Kúpeľov Číž. Zrekonštruovala sa vlaková  stanica  a od nového cestovného grafikonu v roku 2013 zastavuje v Číži denne 8 rýchlikov na trase Bratislava - Košice a späť.

Kúpele Číž sú historicky významné a ojedinelé miesto na liečbu detí a dospelých, oddychové a relaxačné aktivity. V roku 2012 zamestnávali priemerne 115 ľudí. Zdravotný personál tvorí 40 zamestnancov. Zahŕňa lekárov so špecializáciou FBLR, zdravotné sestry, rehabilitačných pracovníkov, fyzioterapeutov, masérov a sezónne aj plavčíkov.Kúpele zaznamenali v roku 2012 tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb, spolu s tržbami z predaja tovaru vo výške 2,049 milióna EUR. V roku 2012 ich navštívilo 4 095 osôb. Z toho bolo 1 473 klientov zdravotných poisťovní, 1 739 samoplatcov uprednostňujúcich liečebno-rehabilitačné pobyty a 883 klientov na rekondičnom pobyte. Väčšina návštevníkov bola zo Slovenska, nasledovali klienti z ČR, Maďarska, Poľska, Rakúska a Nemecka.

Prvá zmienka o Kúpeľoch Číž je z roku 1862, keď tunajší občan Harnócz Andráš pri kopaní studne na svojom pozemku narazil v hĺbke 8 m na slanú vodu. Náhodne tak objavil jódo-brómový prameň. Obsah liečivých prvkov, najmä jódu a brómu v minerálnej vode potvrdil v roku 1865 chemický rozbor vody vykonaný  v Budapešti pod vedením Dr. Karola Thana. Prvý prameň jódovej vody bol pomenovaný podľa bohyne Themis. Liečebný prameň Hygiea sa už viac ako 100 rokov využíva na pitné kúry a prameň z vrtu BČ 5 na vaňové kúpele. V Kúpeľoch Číž sa liečia nervové choroby, choroby pohybového ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou a choroby z povolania.Región Južného Gemera, ale aj širšieho okolia je významnou turistickou oblasťou a poskytuje mimoriadne zaujímavé tipy na výlety. K najnavštevovanejším patria jaskyne Domica, Gombasecká a Ochtinská aragonitová jaskyňa. Pozoruhodné sú hrady a  zámky - kaštieľ Betliar, Fiľakovský hrad, Šomoška, gotická cesta Malohont, Gemer, či mestá Rimavská Sobota, Rožňava, alebo v Maďarsku Eger a Miškolc.

Čížske jódové minerálne vody  sa využívajú pri osteoporóze, osteonekróze, tuberkulóze kostí, skleróze multiplex, pri chorobách dýchacích ciest, majú antisklerotický a protizápalový účinok. Jód sa do organizmu vstrebáva kožou, sliznicou dýchacích ciest (inhalácia), tráviaceho ústrojenstva (krenoterapia) a očnou rohovkou. Jód zasahuje, znižuje hladinu cholesterolu v krvi, spomaľuje vznik arteriosklerózy, napomáha hojeniu rán a opuchov má antiseptický a dezinfekčný účinok.

Autor článku: Kúpele Číž

Dátum zverejnenia: