380 000 Európanov sa zaregistrovalo prostredníctvom nástroja iCoach s úmyslom prestať fajčiť

380 000 Európanov sa zaregistrovalo prostredníctvom nástroja iCoach s úmyslom prestať fajčiť
Zdroj: bigstockphoto.com

Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku 2013 Európska komisia oznámila, že od začiatku kampane „Exfajčiari sú nezastaviteľní“ v roku 2011 pripojilo viac ako 380 000 Európanov, a toto číslo predstavuje významný krok k vytýčenému cieľu – pomôcť pol miliónu ľudí prestať fajčiť do konca roku 2013.

Tonio Borg, európsky komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku povedal: „Teší ma úspech kampane Exfajčiari sú nezastaviteľní , ktorý sa odráža v dnes zverejnených číslach. Dôraz na inšpirujúce úspechy bývalých fajčiarov a zacielenie na výhody, ktoré sa spájajú s premenou fajčiara na exfajčiara, ako je zlepšenie zdravia a viac ušetrených peňazí , u ľudí rezonujú. Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku by som rád zablahoželal každému jednému fajčiarovi, ktorý robí kroky smerom k odvyknutiu si od fajčenia.“

Mnoho fajčiarov v EÚ používa ako pomoc pri odvykaní si od fajčenia nástroj iCoach. Je to online nástroj vytvorený pre túto kampaň, ktorý poskytuje na mieru vytvorenú podporu v procese odvykania si od fajčenia prostredníctvom emailov a mobilnej aplikácie, a to v každom z 22 oficiálnych jazykov EÚ. Ohlásená miera úspešnosti skoncovania s fajčením zaregistrovaných užívateľov iCoach je 37 %, čo je podiel užívateľov, ktorí sa označili za nefajčiarov po 3 mesiacoch účasti v programe.

Ďalším veľkým úspechom pre Európsku komisiu v snahe o Európu bez cigaretového dymu je iniciatíva „Odvykni si od fajčenia s FC Barcelona“. Od spustenia v decembri 2012 táto iniciatíva pritiahla 72 000 futbalových fanúšikov, ktorí sa snažia skoncovať s fajčením pod dohľadom hráčov, trénerov a zamestnancov FC Barcelona. Cieľom je dosiahnuť, aby 99 000 fanúšikov skoncovalo s fajčením. To je presne počet, ktorý predstavuje ex-fajčiarmi do posledného miesta zaplnený štadión FC Barcelona Camp Nou.

Podujatia, ktoré sú súčasťou kampane “Ex-fajčiari sú nezastaviteľní” sa uskutočňujú po celej Európe. V piatok 31. mája, vo Svetový deň bez tabaku, vyvrcholil celotýždenný maratón aktivít na Slovensku, a to vypravením Nezastaviteľného vlaku zdravia z Bratislavy do Vrútok, v ktorom mohli cestujúci absolvovať bezplatné vyšetrenia spirometrom zamerané na stanovenie kapacity pľúc a poradiť sa s penumológom.

Na Hlavnej stanici v Bratislave a železničnej stanici v Žiline merali odborní pracovníci Útvaru vedúceho hygienika Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR hladinu oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu smokerlyzerom. Spirometriu na stanici v Bratislave zabezpečil odborník na správne dýchanie zo Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Na väčšine železničných staníc, kde majú Regionálne úrady verejného zdravotníctva SR svoje zastúpenie, mali cestujúci tiež možnosť podstúpiť vyšetrenie spirometrom, prípadne ďalšie merania. Na železničnej stanici Vrútky mali záujemcovia možnosť poradiť sa s medikmi z Jeséniovej lekárskej fakulty v Martine, ktorých pravidelné poradenstvo organizuje Liga proti rakovine a tiež pracovníkmi Centra pomoci Ligy proti rakovine. Okrem poradenstva zabezpečili aj meranie hladiny CO vo vydychovanom vzduchu smokelyzerom. Na všetkých týchto miestach sa mohla široká verejnosť oboznámiť s kampaňou Exfajčiari sú nezastaviteľní.

Autor článku: Andrea Devanova

Dátum zverejnenia: