Vitamínová biblia

Vitamínová biblia
Zdroj: bigstockphoto.com

Mnohé časopisy a internetové stránky prinášajú „zaručené“ informácie o vitamínoch, koľko a aké by sme mali brať, prečo sú pre nás dôležité. Nie vždy ide o správne informácie a hoci si chceme udržať dobré zdravie (aj s pomocou vitamínov, ktoré nám chýbajú), nemali by sme veriť všetkému a bez overovania.

Doktorka Ružena Uherová sa dlhé roky venuje vedecko-výskumnej práci, publikuje doma i v zahraničí a napríklad v rámci medzinárodného programu Tempus navštívila niektoré vitaminologické pracoviská vo Francúzsku.

Jej Vitamínová biblia je teda prácou skúsenej odborníčky, ktorá radí bežným ľuďom vyznať sa vo svete vitamínov. Akú úlohu môžu hrať vitamíny v úsilí byť zdravší a ako si zabezpečiť ich dostatočný príjem? Bežne sa čitatelia rôznych populárnych či populárno-vedeckých časopisov môžu dozvedieť, aká je odporúčaná denná dávka určitého vitamínu, aké problémy môžu vzniknúť z jeho nedostatku a aké sú jeho najbohatšie prirodzené zdroje.

Menej sa však dozvieme o dôležitých súvislostiach týkajúcich sa využiteľnosti prijatého vitamínu, vplyvu životného prostredia a životného štýlu, procesu starnutia či vplyvu stresových situácií. Táto kniha je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o svoje zdravie a chcú maximálne vylepšiť kvalitu svojho budúceho života.

Zzz.sk vám prinášajú exkluzívne úryvky z knihy Vitamínová biblia:

Kedy potrebujeme viac vitamínov?

Ako som uviedla už v úvode tejto kapitoly, množstvo vitamínov potrebné na zabezpečenie normálnych fyziologických funkcií človeka nezávisí iba od prijatého množstva vitamínov v strave, ale aj od dobrej funkcie organizmu v procese trávenia.

Problémy teda môže spôsobovať napríklad:

… intolerancia laktózy

… celiakia

… bakteriálne, vírové či parazitické infekcie zažívacieho traktu

V staršom veku dochádza k zníženiu produkcie enzýmov, čo ovplyvňuje stráviteľnosť, spätú s poruchami trávenia i vstrebávania výživovo dôležitých látok z potravín. Je známe, že niektoré lieky, napríklad tetracyklín, ale aj iné antibiotiká či hormóny užívané perorálne, výrazne znižujú využitie vitamínov skupiny B.

Využitiu výživovo dôležitých látok, teda aj vitamínov, bráni aj nadmerná spotreba alkoholu. Alkoholici majú mnohonásobný výživový deficit aj preto, že nahrádzajú príjem potravín alkoholom. Alkohol im zabezpečuje pocit nasýtenosti, či nechutenstvo. Veľmi podobne sú na tom drogovo závislí ľudia.

Negatívny vplyv znečisteného životného prostredia

Je známe, že ľudský organizmus môže byť viac alebo menej zaťažený rezíduami (pozostatkami) mnohých chemických látok, ktoré nazývame cudzorodými látkami. Sú to zvyšky pesticídov, umelých hnojív, látok pochádzajúcich z priemyselnej výroby či automobilizmu, ktoré znečisťujú ovzdušie i vodné toky. Často sú tieto látky za istých podmienok zdrojom voľných radikálov. Vznikajú napríklad vplyvom slnečného žiarenia, ale aj pri bežných metabolických procesoch v ľudskom organizme, zvýšenej fyzickej námahe, fajčení či opaľovaní.

Vznik voľných radikálov môže mať na ľudský organizmus dramatický dopad. V tejto súvislosti sa uvádzajú:

… rakovinové ochorenia

… degeneratívne ochorenia typu artritíd

… sklerotické zmeny ciev (ateroskleróza) a ich dôsledky

Našťastie, niektoré vitamíny pôsobia aj ako antioxidanty (vitamín A, resp. betakarotén, vitamín C a vitamín E) a preto nás môžu pred voľnými radikálmi ochrániť. Ich ochrana spočíva v tom, že antioxidanty môžu reagovať s voľnými radikálmi, čím ich zbavia ďalšej nebezpečnej aktivity.

Aj niektoré aditívne látky (tzv. Éčka), ktoré pridávame do potravín úmyselne na zlepšenie ich vzhľadu, chuti, textúry či predĺženia doby skladovania zaraďujeme do skupiny cudzorodých látok môžu byť zdrojom voľných radikálov. Ako príklad môžem uviesť potenciálne karcinogénne látky – nitrozamíny, ktoré vznikajú za určitých okolností pri výrobe niektorých údenárskych výrobkov. Zdrojom nitrozamínov sú v tomto prípade používané soliace zmesi. Toto je jeden z vážnych dôvodov, prečo by sme nemali mať denne údenárske výrobky na našom stole.

Chcete vedieť ako tento proces prebieha? Vznikajúce voľné radikály sú veľmi nestabilné, preto substancie, ktoré ich obsahujú, hľadajú chemicky stabilnejšiu formu tak, že reagujú s inými komponentmi alebo inými voľnými radikálmi. Pri nadmernej tvorbe radikálov – najmä reaktívnych foriem kyslíka, dochádza k chemickým reakciám, ktoré môžu byť pre ľudský organizmus veľmi nebezpečné. V skutočnosti ide o porušenie rovnováhy medzi oxidačnými a antioxidačnými reakciami v organizme, pričom dochádza k tzv. oxidačnému stresu. Tento je dokázateľne pôvodcom veľkého počtu civilizačných a degeneratívnych ochorení.

V odbornej literatúre sa v tejto súvislosti uvádzajú:

… sklerotické zmeny ciev – ateroskleróza

… rakovina

… katarakta

… artritída

Ochranný mechanizmus antioxidantov spočíva v už spomínanej reakcii s voľnými radikálmi, čím tieto strácajú svoju nebezpečnú aktivitu.

Duševný a fyzický stres – zvláštne potreby športovcov

Predovšetkým medzi športovcami je známe, že akýkoľvek stres je sprevádzaný veľkou spotrebou minerálnych látok a vitamínov. Vrcholoví športovci vedia, že ich fyzická i psychická výkonnosť závisí od dostatočného zastúpenia týchto výživovo dôležitých látok, čo môžu dosiahnuť vtedy, keď dobre vyváženú stravu doplnia vitamínovými prípravkami obohatenými o minerálne látky. Nie je tajomstvom, že stresové situácie akéhokoľvek druhu zažíva pomerne často každý. Psychická únava, nesústredenosť, nervozita sú zvyčajne sprevádzané nechutenstvom a fyzickou únavou, prípadne stúpajúcim počtom ochorení súvisiacim s oslabením imunitného systému.

Tento jav popísaný ako oxidatívny stres je v odbornej literatúre pomerne dobre zdokumentovaný, rovnako ako pozitívne účinky antioxidantov – teda aj vitamínov s antioxidačnými účinkami na redukovanie jeho dôsledkov.

Doplnkový program – výživové doplnky

Ako preklenúť načrtnuté problémy a zabezpečiť si dostatočné množstvo vitamínov pre zdravie a prevenciu? Veľký počet odborných prác z oblasti výživy a zdravia, overených klinickými skúškami, nachádzame najmä v amerických odborných časopisoch (American Journal of Clinical Nutrition, The Lancet, Public Health Report a v ďalších). Autori v nich poukazujú na potrebu zvýšiť príjem vitamínov vzhľadom na:

… súčasný stav životného prostredia

… životného štýlu

… elimináciu vplyvu stresových situácií

… prevenciu proti civilizačným chorobám

Odporúčajú vytvoriť tzv. doplnkový program, čo prakticky znamená doplniť hladinu vitamínov i prírodnými vitamínovými prípravkami – výživovými doplnkami (supplements) popri vitamínoch prijatých z kvalitných potravín. Keďže sme sa v našej experimentálnej práci často stretli s podobnými úvahami našich i zahraničných autorov, ktorí prezentovali svoje názory či už formou publikácií alebo formou prednášok na odborných seminároch a konferenciách, je vhodné túto skutočnosť zobrať na vedomie. Avšak...

Nenahrádzajme pestrú vyváženú stravu výživovými doplnkami z lekárne. Je to síce pre niektorých ľudí veľmi lákavé, ale ich bezhlavé užívanie sa im môže vypomstiť. Odporúčam čítať príbalové letáčiky alebo poradiť sa z lekárom či lekárnikom. Lekári však odporúčajú ich užívanie vtedy, keď je človek vystavený zvýšenému fyzickému či psychickému tlaku alebo má tráviace či iné ťažkosti. Do tejto skupiny ľudí patria napríklad športovci, seniori, budúce či dojčiace mamičky. K rizikovým skupinám zaraďujeme tiež ľudí:

… s poruchami vstrebávania výživovo dôležitých látok z poškodeného črevného systému

… pacientov užívajúcich lieky, ktoré vstrebávanie znižujú

… tých, ktorí podstúpili chemoterapiu, sú po operácii a pod.

Vitamínové preparáty

Na našom trhu sa nachádza veľké množstvo rôznych vitamínových výživových doplnkov - a to pre každý jednotlivý vitamín zvlášť alebo pre skupinu vitamínov často spolu s minerálnymi látkami. Koncentrácia jednotlivých vitamínov je uvedená spolu s odporúčanou dennou dávkou na obale i v príbalovom letáčiku. Najväčší záujem je o prírodné extrakty.

Vitamínové preparáty (výživové doplnky) sú k dispozícii v rôznych formách:

… tabletky s postupným uvoľňovaním

… kapsule s postupným uvoľňovaním

… mäkké i tvrdé želatínové kapsule

… olejové substancie (napríklad z treščej pečene) – ako zdroj v tuku rozpustných vitamínov A a D

… šumivé tabletky i žuvacie pastilky

Novším vitamínovým prípravkom sú tzv. orálne spreje. Výrobca uvádza, že je to veľmi efektívny výrobok, keďže po nastriekaní dávky do úst dochádza k priamemu vstrebaniu vitamínov do tkanív cez kapiláry ústnej sliznice. Spreje nezaťažujú tráviaci systém, sú vhodné pre vegetariánov a diabetikov, ako sladidlo sa používa stévia a ich užívanie je veľmi praktické a pohodlné.

Chcem však upozorniť na určité nebezpečenstvo – hypochondrov, prepracovaných manažérov či iných pracovne, a teda aj psychicky zaťažených ľudí, ktorí keď sa cítia veľmi unavení, berú vitamínové doplnky hlava-nehlava. Osobne som bola prítomná na jednej porade, kde unavený riaditeľ veľkej firmy v priebehu asi 4 hodín užil výživové doplnky dvakrát. Tento vitamínový preparát obsahoval zmes vodorozpustných, ale aj v tuku rozpustných vitamínov + príbalový letáčik, ktorý ho upozorňoval na spôsob použitia a dávkovanie! Mimochodom, dávkovanie bolo dané: raz denne jedna kapsula. Po porade mi to nedalo a spýtala som sa prečo nedodržuje dané odporúčanie. S údivom na mňa pozrel a trochu podráždene odpovedal, že je príšerne unavený a vie, že to je dobré proti únave. Spýtala som sa, či počul niečo o rezervnej kapacite vitamínov v pečeni, tak sa divil ešte viac. Pokúsila som sa mu vysvetliť, že si vlastne miesto pomáhania škodí. Jeho únava totiž môže byť aj dôsledkom predávkovania.

Na ďalšom stretnutí ma oslovil s tým, že som mala pravdu. Pomohol pravidelný pohyb na tenisovom kurte a výživové doplnky už berie podľa rady svojho lekára, číta príbalové letáčiky... a cíti sa oveľa lepšie.

PAMÄTAJTE! Nikdy neužívajte väčšie množstvo vitamínových preparátov ani väčšie množstvo jedného z vitamínov samostatne – ak to nie je na odporúčanie lekára a pod jeho odborným dozorom. Vitamíny totiž pracujú synergeticky, čiže tak ako niektoré lieky majú zosilnený účinok. Čo prakticky znamená, že pri nerovnováhe (t.j. neproporcionálnom zastúpení) môžu nastať poruchy metabolizmu alebo vstrebávania ostatných vitamínov, prípadne aj iných výživovo dôležitých látok.

Vitamínové prípravky je vhodné konzumovať medzi jedlom, prípadne krátko po jedle. Ich využiteľnosť je takto oveľa vyššia. Nikdy nie nalačno a ani večer pred spaním. Vitamíny skupiny B nás vyburcujú skôr k zvýšenej aktivite, ako k pokojnému spánku.

Položme si však otázku, či máme aj inú možnosť, ako sa vyhnúť zdravotným problémom spôsobeným z ich nedostatku. Ako sa zdá, máme. Jednou z ciest sú tzv. funkčné potraviny. Nazdávate sa, že ste o nich nikdy nepočuli?

Nazývame ich tiež „potraviny so zdravotným účinkom“. Patria sem potraviny:

… s výrazným obsahom niektorých biologicky aktívnych látok ako sú - vitamíny, antioxidanty, minerálne látky, vláknina, flavonoidy

… obohatené o niektoré biologicky aktívne látky - takto obohatené potraviny nazývame tiež fortifikované potraviny

… obsahujúce probiotickú kultúru – niektoré výrobky pripravené na báze mlieka ( jogurty, jogurtové nápoje, acidko, zakysanka, a mnohé iné), nezabúdajme, že probiotickú kultúru prirodzene obsahujú aj naše tradičné výrobky ako je nepasterizovaná bryndza, či kvasená kapusta

… aj inak upravené potraviny, napríklad pre pacientov s rôznymi metabolickými ochoreniami a alergiami

Viac o knihe Vitamínová biblianájdete v internetovom kníhkupectve BUX.sk – knihy, ktorými žijete.

Autor článku: Vydavateľstvo Ikar

Dátum zverejnenia: