14. jún 2013 - Svetový deň darcov krvi

Tento rok si 14. júna už desiaty raz pripomíname Svetový deň darcov krvi. Cieľom tohto dňa je zvyšovať povedomie o potrebe bezpečnej krvi a krvných produktov a zároveň 
poďakovať všetkým dobrovoľným darcom krvi. 14. júna 1868 sa narodil Karl Landsteiner, držiteľ Nobelovej ceny za objavenie krvných skupín - A, B, O a AB. Spolupodieľal sa aj na objavení Rh faktora. Svetový deň darcov krvi pripadol práve preto na tento deň.

Tohtoročný slogan Daruj dar života: daruj krv sa upriamuje na hodnotu darovanej krvi pre pacienta, ktorá je nielen v tom, že mu zachraňuje život, ale mu tiež pomáha žiť dlhšie a produktívnejšie.

Slovenský Červený kríž a jeho územné spolky pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi organizuje v týchto dňoch oceňovania darcov krvi za mnohonásobné darovanie krvi. Ocenení budú darcovia krvi, ktorí darovali krv 10-krát, ale aj 100-krát. Pripravujú sa tiež prednášky na tému darovania krvi, besedy, lokálne mediálne kampane, nábory darcov krvi. V spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc sa uskutočňujú hromadné odbery krvi. 

Na Slovensku sa môže krv darovať na odberových miestach Národnej transfúznej služby a na hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc. 

Štatistiky ocenených za rok 2012 

  • Plakety prof. MUDr. J. Janského počet ocenených 
  • Bronzová 5132 
  • Strieborná 2641 
  • Zlatá 1680 
  • Diamantová 268 
  • Medaila MUDr. J. Kňazovického 118

Svetový deň darcov krvi je spoločne koordinovaný štyrmi zakladajúcimi partnermi – Svetovou zdravotníckou organizáciou, Medzinárodnou federáciou Červeného kríža/Červeného polmesiaca, Medzinárodnou federáciou organizácií darcov krvi a medzinárodnou spoločnosťou transfúzie krvi. Svetový deň darcov krvi si pripomíname od roku 2004. 

Kľúčové fakty 

Jedna jednotka darovanej krvi môže zachrániť až tri životy. 

Vo svete je ročne registrovaných okolo 92 miliónov darovaní krvi. Približne polovica z nich je darovaná v krajinách s vysokými príjmami, pričom v nich žije len 15% celkovej svetovej populácie. 

Veľa pacientov, ktorí potrebujú transfúziu krvi, najmä v rozvojových krajinách, nemá prístup k bezpečnej krvi a nemajú ju k dispozícii v čase, keď ju práve potrebujú. 

Odbery krvi od bezpríspevkových darcov krvi sú základom bezpečných a dostatočných zásob krvi. Pravidelní dobrovoľní darcovia sú pre zásoby bezpečnej krvi najlepší. U príležitostných darcov krvi, ktorí v prípade núdze darujú krv svojim rodinným príslušníkom, alebo u tých, ktorí darujú krv pre peniaze, je riziko rôznych infekcií prítomných v krvi oveľa väčšie. Poskytovanie bezpečnej krvi a jej dostatočného množstva pomocou dobre fungujúcich národných transfúznych systémov by malo byť neoddeliteľnou súčasťou stratégie každého národného zdravotného systému. 

Cieľom WHO je do roku 2020 zabezpečiť vo všetkých krajinách 100%-né bezpríspevkové darcovstvo krvi. 

História 

Prvé oslavy SDDK sa datujú od 14. júna 2004. Konali sa v Johannesburgu v Južnej Amerike. Nadväzuje na úspech dňa Svetovej zdravotníckej organizácie z r. 2000, ktorého témou bola „Krv zachraňujúca životy“ a „Bezpečnosť krvi začína so mnou.“ 

Nadväzuje aj na Medzinárodný deň darcov krvi, ktorý organizuje Medzinárodná federácia darcov krvi od roku 1995.

Harmonogram, dátumy aktivít dňa krvi 2013 na územných spolkoch SČK

Autor článku: Ing. Silvia Kostelná

Dátum zverejnenia: