korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Nemocnica Košice-Šaca dala do prevádzky prvý digitálny mamograf v košickom kraji

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica pri príležitosti 10. výročia v skupine zdravotníckych zariadení UNIPHARMA, minulý týždeň slávnostne otvorila nové mamárne centrum - špecializované odborné pracovisko poskytujúce komplexnú starostlivosť pacientkam s ochorením prsníka a dala do prevádzky nový digitálny mamograf, prvý v košickom kraji.

„Na Slovensku boli doteraz iba dva takéto mamografy, v Bratislave a Banskej Bystrici. Som rád, že pacientky s ochorením prsníka z nášho regiónu nebudú odkázané na hľadanie pomoci vo vzdialených regiónoch. Toto zariadenie prináša neuveriteľný progres v diagnostike a zároveň sme vytvorili priestor pre efektívnejšiu spoluprácu odborníkov z viacerých odborov, preto vieme pri diagnostike získať viac času na efektívnu liečbu pre pacientky. Celková investícia bola vo výške približne 250 tisíc eur,“ uviedol Juraj Vančík, riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca, pri otvorení mamografického centra.

Vedúci lekár mamárneho centra Ladislav Saksun konštatoval, že zakúpený digitálny mamograf patrí k svetovej špičke. Pre pacientky prináša tri hlavné benefity. „Prvým je vysoká rozlišovacia schopnosť, čiže mamograf je schopný odhaliť aj veľmi malé útvary vo včasnom štádiu, následná liečba je potom veľmi rýchla a menej zaťažujúca. Druhým je digitálna archivácia týchto nálezov a tretím malá röntgenová záťaž pre pacientky.“

Riaditeľ nemocnice Juraj Vančík pri príležitosti desiateho výročia v skupine zdravotníckych zariadení Unipharma ďalej povedal: „Za toto obdobie sa v nemocnici preinvestovalo takmer 18 miliónov eur,“ a doplnil: „v týchto dňoch zároveň dokončujeme projekt s názvom pain free hospital, to znamená, že na každú procedúru, operačnú či ambulantnú, máme už pripravený proces, kedy a akú látku podať, aby pacient podstupoval všetky zákroky bezbolestne.“ V závere priblížil plán do budúcna. „Chceli by sme v priebehu dvoch týždňov po dokončení výberu dodávateľa položiť základový kameň na výstavbu operačných sál, centrálnej sterilizácie a nového ARO.“ Náklady na stavebné práce podľa neho vychádzajú okolo šesť miliónov eur a na kompletné vybavenie dva až tri milióny eur. Za priority nemocnice okrem kvalitnej medicíny označil vytváranie prostredia, kde sa môžu ľudia cítiť ako doma, či striktné dodržiavanie zákazu fajčenia.

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica vznikla v roku 2003 (hoci história tohto zdravotníckeho zariadenia siaha až k roku 1961). So spádovou oblasťou približne 100 000 obyvateľov. Zamestnáva 952 zamestnancov, z toho 179 lekárov, 319 sestier, 454 zdravotníckeho a nezdravotníckeho personálu. Lôžková časť (379 postelí) má priemernú obložnosť lôžkového fondu 72%, s priemernou dobou hospitalizácie 6,37 dňa. Priemerná ročná hospitalizácia je okolo 16000 pacientov. Počet operačných výkonov je viac ako 9100 ročne a približne 1496 pôrodov. Poliklinická časť pozostáva z 15 ambulancií všeobecného lekárstva, 7 stomatologických ambulancií a 67 odborných ambulancií. V ambulanciách je ročne ošetrených viac ako 531 tisíc osôb, pričom počet ambulantných výkonov je viac ako 754 tisíc. V nemocnici sa nachádzajú aj pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Priemerný počet pacientov ošetrených na týchto pracoviskách je 516 tis. osôb ročne s počtom výkonov 1,24 mil. ročne. Celkový ročný objem investícií je takmer 568 tisíc eur, z toho na zdravotnícku techniku 494 tis. eur. Súčasťou nemocnice je aj diagnostické centrum.

Nemocnica Košice-Šaca disponuje ako jediné zdravotnícke zariadenie na Slovensku ocenením Slovak Gold Exclusive aj zároveň Certifikátom integrovaného systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 14001, Cenou primátora mesta Košice a Certifikátom rodovo zodpovednej organizácie. Vďaka kvalitnému novorodeneckému oddeleniu získala nemocnica aj certifikát Baby Friendly Hospital.

Autor článku: Nemocnica Košice-Šaca a. s.

Dátum zverejnenia: