Mladí lekárnici opäť vyjadrili záujem o budúcnosť lekárenstva

Mladí lekárnici opäť vyjadrili záujem o budúcnosť lekárenstva
Zdroj: bigstockphoto.com

Mladí lekárnici z celého Slovenska v sobotu ukončili dvojdňové stretnutie (14.-15. júna) na špecializovanom odbornom podujatí v Bojniciach. Už jedenásty ročník Dní mladých lekárnikov Slovenska zorganizovala Slovenská lekárnická komora, Farmaceutická fakulta UK Bratislava a UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Podujatie pre mladých lekárnikov prinieslo množstvo zaujímavých prednášok, ktoré priamo súviseli s hlavnou témou „Potrebujú lekárne lekárnikov?“. 11. Dni mladých lekárnikov Slovenska 2013 sú neodmysliteľnou súčasťou sústavného vzdelávania farmaceutických odborníkov.

Hlavná téma o potrebe lekárnikov a ich odbornosti v lekárňach zaujala tento rok až 200 účastníkov. Prednášky si pre nich pripravili vedúce osobnosti a odborníci zo Slovenskej lekárnickej komory, UNIPHARMY – 1. slovenskej lekárnickej a.s., Českej lekárnickej komory, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského a Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV.

„Mladí odborníci sú pre ďalšie napredovanie akéhokoľvek povolania spolu so svojimi mentormi tí najdôležitejší, lebo predstavujú budúcnosť celého odboru. Preto nás veľmi teší stály a každoročný záujem o Dni mladých lekárnikov a to, že takto môžeme prispieť k pozitívnemu vývoju lekárenstva na Slovensku,“ povedal o Dňoch mladých lekárnikov Tomislav Jurik, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva UNIPHARMY – 1. slovenskej lekárnickej akciovej spoločnosti.

11. Dni mladých lekárnikov Slovenska 2013 otvoril v piatok svojim príhovorom Tibor Czuľba, prezident Slovenskej lekárnickej komory. Prvý viceprezident Ondrej Sukeľ nadviazal prednáškou, v ktorej upozornil na znižujúci sa záujem o lekárnické povolanie. Lubomír Chudoba, prezident Českej lekárnickej komory, oboznámil mladých slovenských lekárnikov so situáciou a problémami v českých lekárňach. Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva UNIPHARMY – 1. slovenskej lekárnickej akciovej spoločnosti Tomislav Jurik vo svojej prednáške „Quo vadis slovenské lekárenstvo?“ načrtol možný vývoj slovenského lekárenstva v budúcnosti a predstavil trendy v lekárenstve zo zahraničia.

V sobotu začala cyklus odborných prednášok Jana Klimasová zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv témou úlohy lekárnika pri manažmente farmakoterapie pacienta. Zástupcovia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského prispeli oboznámením s postojmi lekárnikov k svojej profesii, vysvetlením európskej legislatívy o výživových doplnkoch a možnostiach používania ivabradínu v terapii srdcového zlyhávania. Nesporne zaujímavou témou bolo tiež zneužívanie psychoaktívnych látok. Silvester Poništ zo Slovenskej akadémie vied informoval o nových perspektívach terapie reumatoidnej artritídy.

Hlavným cieľom Dní mladých lekárnikov je každoročné skvalitňovanie vzdelania a odbornosti mladých lekárnikov, ktorí majú možnosť pozitívne meniť stav lekárenstva na Slovensku. Takáto osveta je nesmierne dôležitá najmä v dobe nepriaznivej legislatívy a zvyšovania vplyvu sieťových lekární, čo spôsobuje potláčanie slobodného lekárenstva na Slovensku.

Autor článku: Mgr. Adriana Bednárová

Dátum zverejnenia: