Union zdravotná poisťovňa vypláca preplatky za lieky oprávneným osobám

Union zdravotná poisťovňa od minulého týždňa v súlade s novelou zákona o zdravotných poisťovniach vypláca preplatky za lieky. Preplatky budú vyplatené oprávneným osobám najneskôr do 30.6.2013 a to zaslaním na účet alebo poštovou poukážkou.

Preplatky, ktoré sa vzťahujú na I. štvrťrok tohto roka, teda od 1. januára do 31. marca 2013, boli vypočítané všetkým oprávneným osobám na základe zákona č. 34/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nárok na úhradu preplatkov za lieky za I. kvartál tohto roku vznikol v Union ZP podľa podmienok vyplývajúcich zo zákona 1 449 poistencom (pre porovnanie za IV. kvartál 1 536 poistencom) z oprávnených osôb v celkovej výške 26.778,39 € (za IV. kvartál 30.618,41 €), a to konkrétne:

  • 1 027 doplatkov zdravotne ťažko postihnutým v celkovej výške 19.450,40 €, z toho 554 doplatkov bude poukázaných priamo na účet
  • a 422  doplatkov dôchodcom v celkovej sume 7.327,99 €, z toho 269 doplatkov bude poukázaných priamo na účet

Za minulý rok Union ZP vyplatila 6 172 zdravotne ťažko postihnutým a dôchodcom celkovo 125.231€ na preplatkoch za lieky.

„Poistencov, ktorým vznikol nárok na úhradu preplatkov za lieky, písomne informujeme o konkrétnej výške úhrady, nemusia do zdravotnej poisťovne nahlasovať žiadne údaje ani predkladať žiadne doklady, preplatky za lieky dostanú automaticky na účet alebo poštovou poukážkou, tých poistencov, ktorí uprednostňujú zaslanie na účet zároveň vyzývame, aby do Union ZP oznámili číslo účtu“, informuje MUDr. Martin Vochyan, riaditeľ úseku revíznych a zdravotných činností Union ZP. „V prípade nejasností sú naši zamestnanci pripravení zodpovedať otázky našich klientov na zvýhodnenej linke na Zákazníckom centre Union ZP: 0850 003 333.“

Informácia o doplatku za najlacnejší náhradný liek je uvedená v Opatrení Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia. Je k nahliadnutiu v každej verejnej lekárni.

Autor článku: Judita Smatanová

Dátum zverejnenia: