Žijeme v dobe jedovej!

Žijeme v dobe jedovej!
Zdroj: bigstockphoto.com

Jedy na nás číhajú v bežných potravinách, kozmetike i liečivách. Denne sa stretávame s podvodnými alebo zámerne skrytými informáciami o zložení potravín. Všetky skryté pravdy o odvrátenej stránke moderného životného štýlu a nebezpečných látkach okolo 

nás, ktoré reklama, médiá a často aj medicína odporúčajú ako zdraviu prospešné, odhaľuje český knižný bestseller „Doba jedová“, ktorý vyšiel v týchto dňoch prvýkrát v slovenčine a vyvolal rozruch nielen v slovenských domácnostiach, ale aj u odbornej verejnosti. 

Málokto vie, čo skutočne obsahujú potraviny, ktoré denne kupujeme, kozmetické prípravky, s ktorými denne prichádzame do styku, alebo voľnopredajné liečivá, ktorými sa snažíme vyzdravieť. Fluoridy, hliník, aspartám, glutamát, cholesterol, lamino, nikotín, \"éčka\", dioxíny, bisfenoly, ortuť - jedov okolo nás neustále pribúda a výrobcovia potravín, kozmetiky a liečiv nám prirodzene nehovoria o negatívach svojich produktov. Preto je na nás, aby sme ich triky a nepravdy odhalili a nenaleteli im. Medzinárodne uznávaní odborníci v oblasti biomedicíny a toxikológie - Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. a Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. - v knihe „Doba jedová“ jasnou, prístupnou a zrozumiteľnou formou vysvetľujú, ako nám škodí mnohé z toho, čo považujeme za zdravé, a ako odmietame to, čo zdravé je, z obavy, že nám to uškodí. Na mnohých príkladoch ukazujú, čo nám škodí v potravinách, nápojoch, kozmetike, potravinových doplnkoch aj v životnom prostredí. Zvýšenú pozornosť venujú možným rizikám očkovania, ktoré sú v súčasnosti ostro sledovanou témou. Zaujímavé sú nové pohľady na toxicitu hliníka, na odporúčané očkovanie dojčiat, ale aj návody pre rodičov, ako môžu prispieť k bezpečnému očkovaniu detí. Autori kriticky analyzujú nežiaduce účinky vakcín, o ktorých rodičia spravidla nemajú informácie. „Slovenská verejnosť dostáva do rúk unikátnu príručku, ktorá jej pomôže zorientovať sa v neprehľadnej oblasti ovládanej záujmami trhu a zisku a poskytne mu užitočné rady, ako sa brániť pred mnohými zdravotnými rizikami.“ vysvetľuje riaditeľka Vydavateľstva Príroda, Ing. Táňa Pastorková. 

Vydavateľstvo Príroda je vydavateľstvo s dlhoročnou tradíciou. Počtom vydávaných titulov patrí medzi TOP desať slovenských vydavateľstiev. Doteraz vydalo vyše 9 000 knižných titulov rôznych žánrov, za mnohé z nich získalo domáce i medzinárodné ocenenia.

V minulosti sa vydavateľstvo špecializovalo na prírodovedeckú a pôdohospodársku literatúru, z populárno-náučnej tematiky vydávalo najmä knihy pre milovníkov prírody – záhradkárov, chovateľov, hubárov a podobne. Dnes vydáva populárno-náučné knihy z rôznych oblastí prírodných a spoločenských vied, obrazové knihy o Slovensku, motivačnú literatúru, knihy pre deti, školskú, jazykovú či encyklopedickú literatúru pre širokú verejnosť. Keďže v posledných rokoch rástol záujem verejnosti o zdravé stravovanie a zdravý životný štýl, v edičnom profile vydavateľstva dominuje práve táto tematika. Okrem nej sa vydavateľstvo venuje v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR tvorbe a vydávaniu učebníc pre základné a stredné školy, doplnkovej literatúre a učebným pomôckam.

Príroda spolupracuje s mnohými vydavateľstvami z celého sveta, vydáva odborné publikácie pre významné vydavateľstvá vo viacerých krajinách Európy, ale aj v Indii či v Brazílii. Na Slovensku ponúka svoje knihy v kníhkupeckej sieti, ako aj prostredníctvom e-shopov. Stáli i noví čitatelia svojím záujmom potvrdzujú nielen obsahovú kvalitu vydávaných kníh, ale aj moderný a kvalitný grafický dizajn.

Autor článku: Renáta Studená

Dátum zverejnenia: