Štefan Krchňák sa v roku 2014 stane prezidentom PGEU

Štefan Krchňák sa v roku 2014 stane prezidentom PGEU
Zdroj: bigstockphoto.com

Tento týždeň dosiahlo slovenské lekárenstvo druhý európsky historický úspech. Člen prezídia Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) a tohtoročný viceprezident PGEU (Pharmaceutical Group of European Union) PharmDr. Štefan Krchňák bol 18. júna na Všeobecnom zhromaždení Zväzu lekárnikov Európskej únie v Ríme jednohlasne zvolený za prezidenta tejto organizácie na rok 2014. PGEU združuje 40 členských organizácií (profesijné organizácie a národné asociácie verejných lekárnikov) v 30 európskych krajinách a reprezentuje 400 000 lekárnikov. Viceprezidentom PGEU pre rok 2014 sa stal Jan Smith z Kráľovskej holandskej farmaceutickej asociácie.

„Zvolenie do funkcie prezidenta vnímam ako príležitosť podieľať na dosiahnutie vízie všetkých európskych lekárnikov oslobodiť sa od krízy ekonomickej i etickej, deregulácie a rôznych marketingových aktivít, ktoré robia lekárenstvo neslobodným a závislým. Som presvedčený, že cesta vedie cez užšiu spoluprácu stavovských zdravotníckych organizácií a komunikáciu s pacientmi, a že len \"Zjednotení v rozmanitosti\" môžeme dosiahnuť spoločný cieľ, lepšie a kvalitnejšie lekárenstvo. V posledných rokoch som mal tú česť pracovať s niektorými vynikajúcimi prezidentmi PGEU, menovite to boli Filip Babylon, Hans-Günter Wolf, Isabelle Adenot a Maxin Liebl. Veľa som sa od nich naučil a teraz budem v tejto náročnej práci pre európskych lekárnikov čo najzodpovednejšie pokračovať,“ vyjadril sa Štefan Krchňák pri tejto príležitosti.

PGEU je organizácia zastupujúca verejných lekárnikov v Európe. Vznikla 29. mája 1959 podpísaním dokumentu ustanovujúceho Farmaceutickú skupinu Európskeho hospodárskeho spoločenstva zástupcami farmaceutických organizácií. Medzi zakladateľským organizáciami boli Francúzsko, Belgicko, Luxembursko, Taliansko, Holandsko a Nemecko. Má za sebou 54 rokov existencie a týmto sa radí medzi najstaršie európske organizácie.

Cieľom organizácie je porovnávať lekárnickú profesiu v európskych krajinách, vymieňať si skúsenosti a diskutovať nad vývojom farmácie. PGEU hneď po svojom vzniku vytvorila „Charter of European Pharmacy“, ktorý definoval nepostrádatelné postavenie lekárnika v zdravotníckom systéme.


Slovenská lekárnická komora je jediná zákonom zriadená stavovská organizácia farmaceutov na Slovensku. Vznikla 3.12.1991, s cieľom chrániť odborné záujmy svojich členov – slovenských lekárnikov. Prvým prezidentom SLeK bol RNDr. Anton Bartunek. V súčasnosti je jej členmi viac ako 4000 lekárnikov.

Autor článku: SLeK

Dátum zverejnenia: