Caty café spríjemňuje kávou pracovné dni zamestnancom i študentom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

Caty café spríjemňuje kávou pracovné dni zamestnancom i študentom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
Zdroj: bigstockphoto.com

Už niekoľko týždňov rozvoniava vo foyer Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach vôňa kvalitnej kávy, ktorá spríjemňuje dni jej zamestnancom, študentom i návštevníkom. Stánok nazvaný Caty café predstavuje neziskový projekt zameraný na pomoc študentom z rodín, ktoré sú vystavené situačnej chudobe a ponúka kávu z Etiópie – 100% arabicu, ktorej výroba a distribúcia je súčasťou obchodu fair trade. Jej zakúpením prispievajú zákazníci na finančnú výpomoc mladým ľuďom vo finančnej núdzi.

„S rodinami pracujeme v zmysle filozofie Mostov z chudoby, ktorý úspešne realizuje americká sociologička Ruby K. Payne so svojou organizáciou už 20 rokov vo viacerých štátoch Ameriky, Afriky a Ázie. Vďaka projektu Caty café vytvárame priestor na dôstojnú, motivačnú a rozvojovú pomoc pre študentov z našich cieľových rodín, vďaka ktorej si môžu spolufinancovať štúdium, úspešne ho dokončiť a získať potrebné zručnosti na úspešné začlenenie sa do pracovného života. Aj týmto spôsobom budujeme mosty z chudoby, v ktorej sa nachádzajú rodiny týchto mladých ľudí,“ hovorí PhDr. Marián Bača predseda B&B fóra a tímu projektu Caty café.

Projekt odštartoval zhruba pred rokom na Prešovskej univerzite, kde poskytol pomoc štyrom študentom. „Zo zostávajúceho zisku sme vyrobili ďalší stánok, ktorý sme vďaka rektorovi UPJŠ v Košiciach profesorovi Ladislavovi Mirossayovi, dekanovi Lekárskej fakulty profesorovi Leonardovi Siegfriedovi a kolektívu pracovníkov fakulty uviedli do prevádzky na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Po mesiaci skúšobnej prevádzky môžeme konštatovať, že si náš kávový stánok našiel svojich stálych zákazníkov a priaznivcov, ktorí oceňujú to, že si môžu svoju kávu zobrať so sebou,“ vysvetľuje PhDr. Marián Bača, podľa ktorého by nebolo možné naplniť myšlienku projektu bez ľudí, ktorí na ňom pracujú.

„Za rozvoj služieb v stánkoch v mnohom vďačíme našej terajšej zamestnankyni, bývalej študentke, Ivke Frimerovej, ktorej práca v Caty café umožnila vyriešiť jej finančné problémy a ktorá svojou zodpovednosťou, kreatívnym a profesionálnym prístupom posúva myšlienku Caty café cez našich zákazníkov ďalej,“ dodáva PhDr. Marián Bača.

Skúšobná prevádzka stánku Caty café o niekoľko dní skonči, no po prázdninách sa predaj kávy v priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach na Triede SNP 1 opäť začne a dobrá káva bude všetkých jej konzumentov naďalej povzbudzovať vo chvíľach vypätia a tešiť vo chvíľach pohody.

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

Jej pracoviská tvorí 17 ústavov a 40 kliník, pričom má svoje výučbové základne

v 11 zdravotníckych inštitúciách. Na UPJŠ LF študovalo akademickom roku 2012/2013 doktorské štúdium 2121 študentov (v odboroch všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, General Medicine a Dental Medicine) a bakalárske a magisterské štúdium 155 študentov (v odboroch ošetrovateľstvo, fyzioterapia a verejné zdravotníctvo).

Fakulta sa popri pedagogickej činnosti a príprave medikov na budúce povolanie zaoberá aj bohatou výskumnou činnosťou v rámci národných, ale aj medzinárodných projektov
a s pomocou unikátnych laboratórií a prístrojov budovaných z prostriedkov získaných
z Európskych štrukturálnych fondov. Orientácia fakulty na významné výskumné projekty
má za cieľ zvýšiť kvalitu vedeckých výstupov, rating a prestíž Lekárskej fakulty UPJŠ a tiež kvalitu štúdia, ktorá zohľadňuje aktuálne poznatky medicínskej vedy.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: