Choroby vyčítané z tváre

Choroby vyčítané z tváre
Zdroj: bigstockphoto.com

V knihe Choroby vyčítané z tváre sú popísané a vyobrazené typické znaky na očiach, pokožke, rukách, perách, ušiach, zuboch či na jazyku. Podľa nich spoznáte, v akom stave sa nachádzajú vaše vnútorné orgány, poprípade, čo im chýba. Vycvičené oko už „podľa špičky nosa“ spozná, ako je na tom zdravotne ten-ktorý jedinec.

Autor Kurt Tepperwein je známy ako liečiteľ a terapeut. Od roku 1997 pôsobí ako docent na Medzinárodnej akadémii duchovných vied a vedie pracovnú skupinu s názvom Mentálny tréning. Jeho tréningové metódy už pomohli mnohým špičkovým športovcom a úspešným manažérom k úspechu a stabilným výkonom.

Iba na Zzz.sk si môžete prečítať úryvky z knihy Choroby vyčítané z tváre:

Vonkajšia podoba nášho tela je výsledkom nášho duchovno-duševného stavu. Všetko, čo sme v živote prežili, sa nám odráža na tvári. Práve tu sa prejavuje čulý duch, jasné myslenie, vibrácie a celkové ladenie našej mysle. Tvár teda nie je len verným obrazom duše, ale aj vývesným štítom nášho zdravotného stavu. Albert Camus povedal: „Po tridsiatom roku života má každý človek takú tvár, akú si zaslúži“. Bezpochyby sa to vzťahuje aj na početné patofyziognomické znaky, ktoré odrážajú naše telesné slabosti a ochorenia.

Kurt Tepperwein zhromaždil relevantné psychofyziognomické znalosti a predkladá nám zrozumiteľnú a praktickú príručku, ktorá umožňuje vizuálne rozpoznávanie zdravotných problémov, takpovediac na prvý pohľad.

Po krátkom ohliadnutí sa do minulosti za existenciou a vznikom fyziognómie ochorení, nám autor v hlavnej časti knihy predkladá množstvo diagnóz ochorení, ktoré nám pri pohľade na tvár a telesnú konštrukciu, kožu a vlasy, ruky a rukopis, ale aj na mimiku, gestá a chôdzu, môžu poskytnúť prvé a dôležité upozornenie týkajúce sa kontroly vlastného zdravia. Vďaka tomu potom dokážeme identifikovať naše slabé miesta a dedičné sklony k chorobám, čo nám umožňuje aktívne predchádzať ochoreniam, napríklad pomocou zmeny stravovacích návykov. Zo správnej kombinácie popísaných patofyziognomických znakov si dokáže človek, ktorý sa vie kriticky pozorovať v zrkadle, vyvodiť závery, ktoré budú prospešné pre jeho zdravie.

V druhej časti knihy sú ešte raz predstavené všetky príznaky chorôb, prehľadne zoradené v abecednom poradí. K jednotlivým častiam tela a ich poruchám autor priradil príslušné znaky v tvári a na tele, čo umožňuje v konkrétnych prípadoch rýchlu orientáciu.

Veľký počet názorných ilustrácií presne ukazuje, v ktorých partiách tváre sa dajú nájsť popisované fyziognomické znaky ochorení.

Autor nám v tejto publikácii ponúka akéhosi diagnostického sprievodcu určeného pre dni zdravia i choroby. Mali by sme ho využívať, aby sme si uchovali dobré zdravie a vyvarovali sa nemilých prekvapení, ktoré sú schopné zasiahnuť naše telo i dušu. Je však ťažké radiť človeku, ktorý potrebuje hasiaci prístroj, keď jeho dom je už dávno v plameňoch. Takisto je to aj s naším zdravím. Mali by sme sa oň starať skôr než ho nadobro stratíme. Kto má rovnaký názor, nájde v tejto novej knižke Kurta Tepperweina množstvo hodnotných informácií, ktoré ho by mali priviesť k zodpovednej a cielenej zdravotnej prevencii.

Čo prezrádzajú oči

Bystrý pozorovateľ spozná v oku dotyčného človeka nielen inteligenciu, stupeň bdelosti a jeho momentálne duševné rozpoloženie, ale získa aj množstvo informácií o jeho aktuálnom zdravotnom stave.

Čo možno zistiť:

 • Kalné oči – podozrenie na infekciu
 • Začervenané oči – zápal spojiviek, choroby z prechladnutia
 • Žlté bielko – poruchy žlčníka, hepatitída, ikterus
 • Lesklé oči – zvýšená funkcia štítnej žľazy
 • Červené žilky v očiach – hromadenie krvi v žilách
 • Vpadnuté oči – vyčerpanie
 • Matný pohľad – slabosť, srdcové ochorenia
 • Lesklý pohľad – horúčka, rozrušenie
 • Sklenený pohľad – vysoký stupeň oslabenia organizmu
 • Prázdny pohľad – ochorenie čriev, ohrozenie života
 • Perleťové sfarbenie – TBC alebo anémia
 • Vodnaté oči – chorobné pohnutie mysle
 • Zášklby v očiach – poväčšine skleróza multiplex
 • Trhané pohyby očí – nie dobrá genetická výbava
 • Neschopnosť plakať – nedostatok vitamínu A
 • Nepokojné pohyby očí – strach, neurasténia
 • Časté žmurkanie – vegetatívna dystónia, v prípade, že je nadmerné – hypertyreóza
 • Zriedkavé žmurkanie – hypotyreóza
 • Široká očná štrbina – zvýšená vegetatívna dráždivosť
 • Úzka očná štrbina – slabosť (fyzická a psychická), vyčerpanosť

Oveľa viac nájdete v knihe Choroby vyčítané z tváre.

Autor článku: Vyvateľstvo Ikar

Dátum zverejnenia: