Spolu proti rakovine

Spolu proti rakovine
Zdroj: bigstockphoto.com

Diagnóza: rakovina. Človek v prvom momente zmeravie v nemom úžase, neschopný slova či myšlienky. Hlava akoby mu stŕpla, nechce pochopiť správu, ale telo si už uvedomilo, že ide o život...

Novinka Spolu proti rakovine rozoberá spojenectvo prírodného liečiteľstva a onkológie. Áno, začala sa nová éra onkológie – integrovaná onkológia. Onkológia a prírodné liečiteľstvo spolupracujú, aby pacienti lepšie znášali liečbu choroby ohrozujúcej život a aby sa zlepšili ich vyhliadky na vyliečenie.

 Táto kniha prináša informácie o nových liečebných postupoch v onkológii, o priaznivejších výsledkoch liečby, o ceste k samostatnosti, aj o posilnení tela aj duše

Prečítajte si iba na Zzz.sk úryvky z knihy Spolu proti rakovine:

Spojenectvo onkológie a prírodného liečiteľstva
Spolu proti rakovine – v tejto knihe ide o nové spojenectvo v boji proti rakovine. Na prvom mieste je spolupráca onkológov a ľudí špecializovaných na prírodné liečiteľstvo. Dlho nechcela nič počuť ani jedna strana o druhej. „Čo chcete s bylinkami? Ste smrteľne chorý“, povedal pacientovi onkológ. „Keď začnete s chemoterapiou, zničíte si aj zvyšky odolnosti,“ varovali prívrženci tradičných liečebných metód.

V pozičnej vojne medzi modernou, špičkovou medicínou orientovanou na prírodné vedy a prírodným liečiteľstvom s prastarými poznatkami sa premárnili mnohé šance – a pacienti často ostali bokom. Väčšina z nich bola síce ochotná urobiť všetko potrebné v boji proti rakovine, zároveň sa však nechcela pasívne vydať medicínskej mašinérii, sama chcela aj prispieť k svojmu vyzdraveniu. Zo strachu, že túto požiadavku lekár odmietne, sa podľa odhadu a ankiet traja zo štyroch onkologických pacientov obracajú na jednu alebo viaceré tradičné liečebné metódy bez toho, aby sa o tom porozprávali s onkológom. Riziká, ktoré skrýva takéto počínanie, sú však veľké.

Prírodným liečiteľstvom proti rakovine

Prírodné liečiteľstvo môže v integrovanej onkológii robiť tri veci: zmierňovať nežiaduce účinky onkologickej liečby, posilňovať telo aj psychiku a vracať pacientom dôležitú časť zodpovednosti – motivovať ich, aby sa sami pričinili o svoje uzdravenie.

Čo môže urobiť pacient?

Diagnóza rakoviny prichádza ako zemetrasenie bez predchádzajúcej výstrahy. Rozbije váš svet a vo vašom živote nenechá kameň na kameni. Lekár sa vám pokúša vysvetliť dôsledky nálezov, vám však víria hlavou pocity plné rozporov: vystriedajú sa nedôverčivosť, strach, ohromenie, zlosť a agresia, panika a hluchota. Znepokojujúci rozsudok privedie vaše telo do stavu poplachovej reakcie: záplava stresových hormónov zavelí vášmu telu: „Uteč!“ Ale pred touto diagnózou niet úniku.

Na čo musia dbať onkológovia, prírodní liečitelia a pacienti

Mnohé chemoterapeutiká využívané pri liečbe rakoviny boli vyvinuté z biologicky aktívnych látok z rastlín, napríklad trieda taxínov (paclitaxel, docetaxel), získaná z tisu, sa používa pri rakovine prsníka. Druhá skupina bunkových jedov, ktoré narúšajú určité súčasti nádorovej bunky (mikrotubuly v bunkovom jadre), sa odvodila od alkaloidov madagaskarského katarantu ružového (Catharanthus roseus), aj u nás známej izbovej rastliny. Používa sa najmä pri leukémii a lymfómoch. Ďalšia skupina rastlinných alkaloidov, vinorelbíny, sa využíva pri liečbe rakoviny hlienotvorných buniek (adenokarcinómov), napríklad nemalobunkového karcinómu pľúc, ale aj pri rakovine prsníka a prostaty. Teniposid, výťažok amerického noholistu štítovitého (Podophyllum peltatum), je takisto bežné cytostatikum pri tomto druhu rakoviny pľúc.

Kým pri týchto rastlinách boli jednotlivé účinné látky izolované a vzápätí syntetizované, aby sa zvýšil ich potenciál, pôsobia pôvodné rastliny slabšie proti rakovine, aj keď s oveľa menšími nežiaducimi účinkami. Z tohto dôvodu, žiaľ, nevedia samy zvíťaziť nad nádorovým ochorením. Ale v kombinácii onkologickej a naturálnej terapie môžu liečivé rastliny prispieť k zmierneniu nežiaducich účinkov chemoterapie, ožiarenia či hormonálnej liečby.

Lekári nie sú farmakológovia, preto majú iba nevyhnutné poznatky o spôsobe účinku liekov potrebné na ich každodennú aplikáciu, onkológovia majú iba malé predstavy o mechanizmoch účinku rastlín a prírodným liečiteľom často chýbajú poznatky o špecifických sprievodných znakoch liečby rakoviny. Preto chceme v tejto kapitole uviesť niekoľko poznámok, na čo by mali obe strany a, samozrejme, aj sám pacient dbať.

Potenciál biologicky aktívnych látok z rastlín

Rastliny tvoria základ každého liečiteľstva sveta. Svetová zdravotnícka organizácia predpokladá, že 80 percent svetového obyvateľstva využíva liečivé rastliny ako terapeutické prostriedky. V Číne obsahuje minimálne každý tretí podávaný liek rastlinné látky1.

Aj v iných krajinách sú fytofarmaká, taký je odborný názov tých produktov, veľmi obľúbené. Podľa ankety výskumného ústavu verejnej mienky Forsa (z roku 2010) z tisíc opýtaných každý druhý už užíval lieky z byliniek. Podľa názoru opýtaných je ich výhoda v lepšej znášanlivosti (88 percent) a nepatrných nežiaducich účinkoch (83 percent). Tri štvrtiny užívateľov uprednostňujú rastlinné lieky pre ich mierny účinok. Iba štrnástim percentám tieto prostriedky odporučil lekár.

Lekári radia užívať rastlinné látky napríklad pri chorobách z prechladnutia, žalúdočnej nevoľnosti či celkových poruchách zdravia, pri ktorých predpokladajú, že o niekoľko dní sa zlepšia aj samy. Často si myslia, že rastlinný prostriedok nemôže uškodiť, pacient však má pocit, že mu pomohol. A to prispieva k tomu, že mnohí ľudia si myslia, že rastlinné lieky zásadne nemajú nežiaduce účinky a sú vhodné, aby sa pacient sám liečil. To je však mylný záver. Hoci ich možno voľne kúpiť v lekárňach, drogériách či supermarketoch, predstavujú vysoko účinné látky, ktoré môžu prispieť k uzdraveniu, ak sa správne užívajú. Pri nesprávnej aplikácii však môžu priniesť viac škody ako úžitku.

Vyše 70 percent pacientov sa počas priebehu choroby zaujíma o prírodné liečiteľstvo a komplementárnu medicínu. Celosvetovo využíva dokonca 83 percent pacientov komplementárne spôsoby liečby, 63 percent z nich liečivé rastliny. Tri štvrtiny chorých na príslušnú otázku onkológa zachovávajú hlboké mlčanie. Mimoriadne veľa stúpeniek prírodného liečiteľstva je medzi pacientkami s rakovinou prsníka. Podľa štúdií len každá druhá žena z tejto skupiny sa prizná svojmu lekárovi, že okrem chemoterapie užíva aj doplnkové lieky.

To však skrýva veľké riziká, keďže prírodné látky a iné lieky vzájomne na seba pôsobia, čo môže viesť k zosilneniu alebo oslabeniu konvenčnej liečby (pozri s. xxx) – s fatálnymi následkami.

Ovplyvnenie účinnosti chemoterapie

Látky obsiahnuté v rastlinách môžu ovplyvňovať účinok prostriedkov na liečbu rakoviny napríklad tým, že zmenia ich biologickú dostupnosť. To značí, že ovplyvňujú ich distribúciu v organizme, ako aj rozklad a vylučovanie.

Osobitnú úlohu tu zohráva cytochrómový systém P450. Jeho enzýmy sa nachádzajú najmä v pečeni, kde okrem iného rozkladajú lieky a tým ich eliminujú alebo ich premenia na látku, ktorú môže telo vylúčiť. Patrí k nim enzým CYP3A4, ktorý vyše tretiny aplikovaného množstva chemoterapeutík okysličí a tým rozloží. Látky, ktoré činnosť enzýmu blokujú, spomaľujú tento proces a nežiaducim spôsobom zosilňujú účinok chemoterapie.

Pri farmakologických výskumoch sa náhodou zistilo, že napríklad grapefruitová šťava svojím vysokým obsahom furokumarínov môže tento dôležitý enzým CYP3A4 zablokovať. Následne stúpne koncentrácia látok z podávanej chemoterapie, ich toxicita a neželané nežiaduce účinky sa zosilňujú. Môže to mať nedozerné následky.

Ale aj opačný účinok je možný: ľubovník bodkovaný enzým neblokuje, ale ho aktivizuje. Môže to viesť k tomu, že obsah chemoterapeutika (napríklad irinotecanu) v krvnom sére môže klesnúť až o 40 percent3. A tým sa v zásade stáva neúčinným.

Prípravky z ľubovníka sú účinné pri ľahkých až stredne ťažkých depresiách, podobne ako klasické antidepresíva, ale bez nepríjemných sprievodných vegetatívnych prejavov. Okrem toho zmierňujú návaly horúčav u žien v prechode, ktoré sa môžu objaviť aj pri hormonálnej liečbe pri rakovine prsníka. Pre oba účinky onkologickí pacienti často užívajú prípravky z ľubovníka.

Aspoň počas onkologickej liečby treba od ich užívania rozhodne odradiť, keďže ľubovník môže účinok onkologickej liečby v najhoršom prípade aj zmariť. Napríklad aktivizuje proteíny v črevnej sliznici, obličkách a nadobličkách, ako aj v pečeni, ktoré sú zodpovedné za rozloženie účinných látok. Tieto P-glykoproteíny, nazývané ABC-transportéry, využívajú rakovinové bunky, aby rýchlo znova vylúčili chemoterapeutiká. Týmto spôsobom sa chránia pred napadnutím bunkovými jedmi. Preto sa ABC-transportérom pripisuje zodpovednosť za neúspech pri chemoterapii.

Uvedené príklady ľubovníka a grapefruitov sú väčšine lekárov známe, ale aj oni zriedka poznajú mnohé iní rastliny, ktoré stimulujú alebo tlmia uvedené systémy enzýmov, a tak neželaným spôsobom zasahujú do onkologickej liečby. Patria k nim napríklad tieto rastliny:

  • echinacea (Echinacea)
  • ginko dvojlaločné (Ginkgo biloba)
  • ďatelina lúčna (Trifolium pratense)
  • mäta pieporná (Mentha piperita)
  • valeriána lekárska (Valeriana officinalis)

Aj potraviny majú takýto účinok, je však slabý, ak sa účinné látky nepoužívajú v izolovanom a koncentrovanom tvare (ako výživový doplnok). Platí to napríklad pre fenikel, cesnak či rybí tuk.

Prečítajte si oveľa viac o knižnej novinke Spolu proti rakovine.

Autor článku: Vyvateľstvo Ikar

Dátum zverejnenia: